HTML

A Játék Neve: Föld

Ez a blog arról szól, hogy hogy működik a világ valójában. Túl a látszatokon, a manipuláción, a mindent átszövő hazugságon és felelősséghárításon. A jelenkor eseményeinek mozgatórugóival is foglalkozik, ahogy a régmúltba is tapogatózik visszafelé, egészen az emberi lét kezdeteiig. Mindez egy sokéves kutatómunka eredményeire támaszkodik. A blog korábban "2012 blog" címen működött a blogol.hu szerverén. Kapcsolat: blog2012 kukac freemail ponnt hú!

Friss hozzászólások

  • maztro: @Gergő Bohrát: Szeretnek minket behúzni a csőbe, a cikk lényegében minden pontján prezentálja azt,... (2021.08.26. 05:03) Menetrend (szerk)
  • Gergő92: Amúgy én néha ránézek mi a helyzet itt. :) Amúgy anno 2013-14 tájékán voltam elmerűlve ebben a tém... (2021.02.18. 05:25) Emberek, Irányítók és a Háttérhatalom
  • dangbird: Új nagy ívű, félelmetes novella a személyes blogomon: marioatreides.blog.hu/2020/01/06/nem_tehete... (2020.01.06. 10:36) Olyan, mintha
  • dangbird: ferfiakklubja.hu/fk_magazin/az_fk_noi_tamogatoi_korebol/amikor_nem_fogadjuk_el_a_ferfi_es_no_kozot... (2019.11.13. 10:09) A házasságról
  • spike_spiegel: Na akkor :) lesz folytatása az elemzésnek is, ha már bejelentették a negyedik részét a mátrixnak? ... (2019.08.21. 14:34) Előadás meghívó - A Mátrix-trilógia elemzése!
  • Peter266: Elolvastam Don Richards Riso, Russ Hudson: Személyiségtípusok könyvét pluszban, ledöbbentő, hogy m... (2019.08.14. 21:40) Emberismeret, önismeret - a PAS és az Enneagram karakterológiai rendszerek
  • dangbird: @dangbird: Az említett nagybejegyzés 86.42%-a elkészült. Holnap délig közzéteszem. Nem szájbatalpa... (2019.07.13. 14:02) 2019
  • Gergő92: Tegnap meg a 4.részben a 13:13-nál ér pont oda a 101-es sátorhoz...amúgy a film jó, ajánlani tudom... (2019.06.20. 11:22) Okkult szimbólumok hétköznapjainkban III.
  • dangbird: Kedves "Zombi Papa"! Én nem álltam a Jobbik mellé. Bizonyos mértékig szimpatizáltam a mondanivaló... (2019.03.22. 20:17) Tíz év
  • spike_spiegel: @dangbird: ami engem illet abszolút hidegen hagyott (ugyan ki hinné el, hogy lapos?), de aztán elk... (2019.03.14. 08:35) Szájbatalpaló #7: A sötét középkor 1

Utolsó kommentek

Mi a baj az evolúcióval? (javítva)

2010.01.19. 19:58 dangbird

Korábban emlegettük már az evolúció-elmélet helytelen, hiányos és pontatlan, csalóka voltát, itt az ideje, hogy végre tisztázzuk: miért nem fogadjuk el a darwinizmust?

I. Az evolúció története

Az evolúcióelmélet alapjait a közhiedelemmel ellentétben nem Charlie Darwin rakta le. Már az ókorban is léteztek „szinogenetikus” elképzelések, tehát a különböző típusú élőlények közös származásáról szóló filozófiai tételek. Természetesen ezek nemigazán „genetikai” származást vagy rokonságot jelentenek, hiszen a modern genetika alapjait csak Mendel rakta le a 1865-ben. Sokkal inkább az „asztrális szimpátia” elvére épültek, amely a természet okkultista szemmel történő tanulmányozásából fakadt. (Az ókorban és a kora középkorban minden tudós okkult beavatott is volt.)

Az evolúció és a közös eredet modern megközelítése, amelyet darwinizmusnak is hívnak, – nagyon meglepő módon – egy titkos társaságtól eredeztethető, amelyet Lunáris Körnek neveztek. Ennek tagja volt Erasmus Darwin, Charlie nagypapája, aki 1796-ban elsőnek fogalmazta meg részletesen az evolúció menetének mai elképzelését, faszerkezet-jellegű hierarchiát tulajdonítva az élőlények típusainak, s egyetlen közös szó szerinti őst feltételezett. Nézeteit a korabeli (akkor még keresztény) tudósok nagy része nem fogadta el. A társaságnak mellesleg szintén tagja volt Benjamin Franklin, valamint – ami a lényeg – egy James Hutton nevű skót polihisztor, akinek a nevét nem különösebben jegyezte fel az utókor (legalábbis a tankönyvekből valahogy rendre kimarad szegény), pedig ő állt elő az ötlettel, hogy a Föld több millió éves (akkor még csak annyi volt; Kent Hovind kiszámolta, hogy a tudósok percenként 41 évet öregítenek bolygónkon). Elmélete, a „plutonizmus” felváltotta a korabeli „neptunizmust” (amely alátámasztotta a fiatal Föld elképzelést s a vízözönről szóló, minden vallásban jelen lévő történetet), megosztotta a tudomány világát, s utat nyitott Charles Lyellnek.

Charles Lyell egy skót jogász volt, tudományos végzettsége nem volt, bár végigülte William Buckland néhány ásványtan óráját 1816-ban, majd 1821-ben Robert Jameson szemináriumát (mindkét tudós Hutton lelkes híve volt), s ez „különös módon” feljogosította arra, hogy a Londoni Geológiai Társaság titkárává váljon 1823-ban. 1830-ban már geológia professzor volt a Londoni Királyi Főiskolán (lehet, hogy az intézménynevekre és könyvcímekre nem az általánosan elfogadott fordítást használom, de angol szakirodalomból dolgozok, a magyar szokás szerint sovány, pontatlan – marxista újradoktrinálás – és nehezen hozzáférhető), és megjelentette a Geológia Alapelvei című könyvét, amely mérföldkő volt mind a geológia, mind az evolúciós biológia történetében. Ebben pontosan meghatározta az egyes geológiai rétegek korát, „bebizonyítva”, hogy a Föld – immár – több százmillió éves, s az egyes rétegek egyes földtörténeti korokból származnak, ahogy azt ma a világon minden iskolában tanítják. A különböző rétegekben pedig különböző fejlettségű állati fosszíliák találhatóak, s ez geológiai bizonyíték: az evolúcióra.

Hogy mindezt Lyell honnan vette, rejtély. 98 évvel járunk azelőtt, hogy a Geiger-Müller számlálót feltalálták volna, a radiometrikus kormeghatározás módszerei pedig csak a XX. század derekán kezdtek megjelenni. Lyell egyszerűen saját korának mérhető geológiai folyamatait (elsősorban a vulkanikus tevékenységet) lineárisan visszaszámolta a múltra, abból kiindulva, hogy több millió (sőt, százmillió) évvel ezelőtt is pontosan ugyanígy zajlottak ezek a folyamatok. A modern geológia ezt az elképzelést réges-régen megdöntötte: emlékezzünk a különböző földtörténeti korok különböző folyamataira, először a röghegységek, majd a lánchegységek jöttek létre; ahogy a földköpeny egyre hidegebb lesz, a vulkanikus tevékenység csökken – minderről Lyell még semmit sem tudhatott! Azonban a geológiai rétegekről szóló meséjét a mai napig nem kérdőjelezte meg a „hivatalos tudomány” – főleg azért, mert a darwinizmus legfőbb „bizonyítékáról” beszélünk.

Lyellnek ugyanis volt egy jóbarátja, akit Charles Darwinnak hívtak. Az ő életútja és munkássága elég közismert és rengeteg anyagot lehet találni róla az Interneten is, tehát erre most ne térjünk ki. A lényeg az, hogy Lyell nézetei és könyve lassan felőrölték előbb a Biblia hitelességébe, majd Istenbe vetett hitét; bár ő maga nem így vallott a nyilvánosság előtt, de a Beagle fedélzetén írott útinaplója erről tanúskodik. Kutatásainak eredményeiben Lyell és saját nagyapja elméleteinek bizonyítékát látta, s elkezdett dolgozni a saját, „pontosított” evolúció-elméletén. Azért az ő nevéhez fűzi a populáris tudomány az evolúciós biológia kezdetét, mert tőle származik a mutáció és természetes szelekció gondolata, amelynek segítségével már pontos magyarázatot tudott adni arra, hogy az egyes fajok végül is hogyan alakultak ki…

S ahogy mindössze 6 évvel később Mendel megerősítette a mutáció létét (vagyis hogy az utódban valóban meg tudnak jelenni olyan genetikai tulajdonságok, amelyek egyik szülő genotípusában sem voltak benne) egyesek azonnal „bizonyítottnak” látták Darwin elméletét – s ez a mai napig is így van.

II. Az evolúció bizonyítékai

Az evolúció egy munkahipotézis. Több mint egy szipla hiedelem, de semmiképpen nem tény. Az evolúció hívei az iskolai diákoknak és általában a nagyközönségnek úgy állítják be, mintha az evolúciónak rengeteg bizonyítéka lenne. Valójában egyetlen olyan bizonyíték sincs, amely például egy bíróság előtt megállná a helyét. Sok minden alátámasztja az evolúciót, ez tény. Ám a literalista kreacionizmust (a Biblia szó szerinti értelmezésére épülő tudatos teremtés elméletét) is rengeteg tudományos kutatási, mérési eredmény alátámasztja. Bizonyítani nem sikerült még egyiket sem, hiszen ha sikerült volna, a vita már eldőlt volna. A kétségbeesett bizonyítási szándék és az óriási erőfeszítések, amelyeket eme két elmélet hívei tettek – néha hamisítástól sem visszariadva – véleményünk szerint megbízható alapot adnak a feltételezésnek, hogy >egyik elmélet sem igaz<. Mindkettőben van igazság – a darwinizmusban is, mint az mindjárt meglátjuk. A darwinizmus melletti tudományos elkötelezettség egyik legfőbb logikus alapja, hogy használható, tehát működik, mint munkahipotézis, eredményeket lehet vele felmutatni. Azonban a kreacionisták is mutattak már fel eredményeket (pl. magasnyomású oxigénkamrák), persze erről nem szabad beszélni.

De lássuk az evolúció főbb bizonyítékait:

1. és legfontosabb: a geológiai bizonyíték. A Földön már 26 olyan helyet találtak, ahol a fosszíliák az egyes rétegekben darwin elméletét alátámasztandó, a kifejlődési sorrendben és Lyellnek is megfelelő korokhoz köthetően találhatóak meg.

2. Az evolúció ma is megfigyelhető, az élőlények átalakulnak, a megváltozó élettér tudományosan dokumentálható speciációt – fajkeletkezést – okoz (amely önmagában egyértelmű cáfolat arra, hogy minden fajt Isten teremtett volna).

3. Az egyes fosszíliák korát radiometrikus kormeghatározással ellenőrizhetjük, számos olyan fosszília és élettelen kőzet is van, amelyek bizonyítják, hogy Charles Lyell pontosan állapította meg a rétegek korát, Darwin elmélete az élőlények fejlődési sorrendjéről és üteméről pedig szintén helyes.

4. Kémiai, szerkezeti, funkcionális, stb. hasonlóságok vannak az egyes fajok között – ezek a rokonsági hidak gyakran még törzsek, sőt országok között is átívelnek: minden élőlény egy vagy több sejtből áll, minden sejt fehérjéi ugyanabból a 20 aminosavból épülnek fel, mindegyikük DNS szerkezete hasonló, stb. Rengeteg a hasonlóság, mely a rokonságot bizonyítja!

5. Jópár élőlényben találhatóak csökevényes szervek vagy kezdemény-szervek.

6. Az embrionális fejlődés stációi az evolúciós fejlődéssel összhangban vannak.

7. Az életnek az őstengerekben, a „prebiotikus őslevesben” való megjelenését kémiai kísérlettel szimulálta több tudós is (pl. a >Zeitgeist-bejegyzésben< emlegetett Carl Sagan), a kísérlet lényegében sikeres volt. Ammóniából, koncentrált elektromos energia felhasználásával, sikerült fehérjeszintézist megindítani.

8. Egyes fajok több kontinensen is jelen vannak, amely csak úgy képzelhető el, hogy egy helyről származnak, s a kontinensek régen egybefüggő szárazföldet alkottak.

III. Problémák az evolúcióval

Lássuk ezeket a „bizonyítékokat” néhány elhallgatott tény fényében:

1. Amiről nem beszélnek: hogy minimum 26.000 olyan hely is található a Földön, ahol NEM a megfelelő sorrendben vannak a fosszíliák, például madarakat találtak az őshüllők alatti rétegekben, trilobitákat találtak emberrel megegyező rétegekben, emberkéz alkotta használati tárgyakat találtak a legmélyebb rétegekben, még a feketekőszénben is, stb.

2. Ez a darwinisták legnagyobb csalása: megfogják az egyetlen érvényes és valós részét az elméletnek, és bizonyítékként lobogtatják. Tény: Az élőlények képesek átalakulni. Tény: A természetes kiválasztódás működik. Tény: ha egy adott faj két populációja két különböző élettérre szeparálódik, idővel az eltérő körülmények hatására külön fajjá válnak szét: speciáció. Darwin lényegében a speciációt figyelte meg a Galapagos-szigeteken, különböző madárfajok és különböző hüllőfajok között állapított meg rokonságot – madár a madárral, hüllő a hüllővel. Hogy a hüllő a madárral is rokonságban lenne, meg az árokparti sóskával is, az már csak spekuláció volt a részéről, ennek semmilyen kézzelfogható bizonyítékát nem találta meg (sem senki azóta). Egyszerűen felfedezte, hogy bizonyos fajok rokonságban vannak egymással, s ezt kiterjesztette az egész élővilág összes fajára, részletes és hihető elméletet dolgozott ki arról, hogy az egyes fajok milyen fejlődési sorrendben s milyen fejlődési útvonalon keresztül alakultak ki egymásból. Erről részletesebben a VII. pontban lesz szó.

A speciáció nem cáfolja még a literális kreacionizmust sem, nemhogy tágabb értelmezéseit. A Biblia nem „fajokról” ír (ez a modernkori tudomány kifejezése), hanem fajtákról, típusokról. A kreacionista biológusok nem tagadják a fenti tényeket, mivel azok megfigyelhetőek, mérhetőek, mesterségesen előidézhetőek. Ha mesterségesen változtatott környezetbe helyezünk egy populációt, alkalmazkodni fognak az új viszonyokhoz. Ha zöldre festjük az utcákat, a városi galambok 100 év múlva zöldek lesznek. Ez tény, ezt józan gondolkodású ember nem vitatja – de mivel a kreacionisták sem az akadémikus platformokon, sem a tömegmédiában nem juthatnak szóhoz, ellenfeleik akármit a szájukba adhatnak, s természetesen ezt szokták leggyakrabban a szájukba adni, mivel ez a legnagyobb ostobaság, amellyel legkönnyebben lejárathatóak a tudatos tervezés hívei.

3. Az egyes fosszíliák korát nem radiometrikus kormeghatározással állapítják meg! Az alapján állapítják meg, hogy melyik rétegben találták meg őket. A rétegek korát Charles Lyell adta meg 1830-ban, mindenfajta komolyabb tudományos alap nélkül, s ezeket a számértékeket használják ma is. Ámde az egyes kőzettípusok több rétegben is előfordulnak, így tehát egy adott kőzet adott réteghez és adott földtörténeti korhoz tartozó voltát hogyan állapítják meg? Hogy milyen fosszíliákat találtak bennük! Körkörös érvelés, ahogy a vöröseltolodás kapcsán is említettük a >8. rádióban<; a kormeghatározásnál a természettudomány különféle ágai előszeretettel használnak körkörös érveléseket.

Valóban létezik számtalan olyan fosszília, amelynek kora radiometrikus módszerrel ellenőrizhető, pontos és helyes. Azonban, akárcsak az 1. pont esetében, itt sem beszélnek a milliónyi olyan fosszíliáról, amelyekre hibás értéket ad vissza az adott kormeghatározási módszer. A radiometrikus kormeghatározás egyszerűen nem műdödik. Anomáliás értékeket ad vissza, amelyek közül kiválogatják a tudósok a nekik tetsző értékeket, s bizonyítékként bemutatják a nagyközönségnek. A radiometrikus kormeghatározás talán legmegbízhatóbb módszerének a szénizotópos kormeghatározást tartják, azonban ez egyrészt csak néhány ezer évre visszamenőleg működik pontosan a C14 izotóp viszonylag „rövid” felezési ideje miatt, másrészt valószínűleg erről lesz majd egy külön kiegészítő bejegyzés, példaként demonstrálva, hogy eme „legmegbízhatóbb” módszer hány ponton bukik el.

4. Ezek a hasonlóságok valóban léteznek, azonban ezek nem bizonyítják a közös ős általi rokonságot, csak akként értelmezhetőek az evolúció hívei számára. Éppen ilyen könnyen értelmezhetőek ugyanis a közös tervező általi rokonság jeleként is!

Példa: a rovarok egy része tud repülni, ahogy a madarak nagyrésze is. Nemcsak a repülés képessége közös bennük, de a megvalósítás módja is: a szárnyukat vertikálisan rezegtetik, minél kisebb testűek, annál gyorsabban. Az ember által alkotott repülő szerkezetek egyike sem akalmazza ezt a módszert (héliumos és hőlégballon, sárkányrepülő, légcsavaros és sugárhajtású repülőgép, helikopter, stb.) – az „ornitopter” kizárólag Frank Herbert fantáziájában jelenik meg. Sok módszer van tehát a repülésre, a természet azonban mindkét esetben pontosan ugyanazt használja. Bizonyítja-e ez a közös őst?

Lássuk, létezett-e a darwinizmus szerint olyan „primitív” élőlény a Földön, amely tudott repülni, s mind az ízeltlábú rovarok, mind a gerinces-melegvérű madarak őse lehetett? Természetesen ilyen lény létezését még csak nem is feltételezték soha. Az ízeltlábúak és a gerincesek legközelebbi „közös őse” valahol a lapos- és szalagférgek környékén kereshető talán (majd aki nálam jobban ért hozzá, megmondja). Akkor mit bizonyít inkább ez a közös tulajdonság: közös őst vagy közös tervezőt?

5. Nem léteznek csökevényes szervek A „farokcsont” nem csökevényes szerv, a neve félrevezetés, a csalás része: a gerinces állatok farka a gerincoszlop meghosszabbítása. A „farokcsont” nem része a gerincoszlopnak, funkciója is eltérő (igen, van neki): nem a vázizomzat közvetett tartásában játszik szerepet, hanem a bélcsatorna simaizomszövete* tapad hozzá. „Evolúciósan” tehát semmi köze nincs a farokhoz, ráadásul semmi sem magyarázza, hogy a fáról lejövő s lassan felegyenesedő, emberré váló majomfajtának miért ne lett volna szüksége a farkára továbbra is. Ez propaganda-eszköz, semmi más, a biológusoknak kéne tudniuk a legjobban. A féregnyúlvány sem csökevényes szerv, nagyon fontos része az immunrendszernek, akárcsak az orr- vagy a torokmandula. Ezek nélkül is működőképes marad az immunrendszer, akkor ezek is csökevényes szervek? Fél szemmel is lát az ember, akkor a két szem csökevényes? Nem léteznek funkció nélküli, elcsökevényesedett vagy épp kezdeményszervek – s ha léteznének, az sem bizonyítaná az evolúciót, hanem inkább cáfolná (még annak tényszerű, igaz részét is), hiszen 30-40 generáció alatt eltűnnének.

6. Ezt a hazugságot Ernst Haeckel professzor találta ki 1869-ben. Charlie Darwin lelkes követői ugyanis egy évtized alatt sem tudtak semmilyen bizonyítékot találni az elmélet helyességére. (Nagy dolog. 2009-ben átléptük a kerek 150 évet, és még mindig sehol semmi.) Haeckel tehát úgy döntött, hogy „kreál” egyet! Mindenki emlékszik a biológia-tankönyvből arra az ábrára, amely az egyes állatok és az ember magzati fejlődési stádiumait mutatja be. Ez a rajz minden tankönyvben azonos, mivel Haeckel saját keze munkáját használják mindenhol – ez ugyanis az egyetlen „bizonyíték” az embrionális fejlődés általi evolúciós közösségre. A rajz hamisítvány, amint az egy ultrahanggal ma már könnyedén ellenőrizhető, azonban Haeckel még saját korában is elég hamar lebukott: a Baseli Egyetem professzori kara felfedezte a csalást 1874-ben, s kirúgták az egyetemről. Rajza azonban a mai napig benne van minden tankönyvben (s mellesleg az abortusz-kampány egyik ideológiai sarokköve).

7. Ez egy újabb propaganda-hazugság. (A pontos információkat emlékezetből nyomom, mivel a fellelhető anyag ellentmondásos - mindenhol mást hazudnak.) Problémák a kísérlettel:

a) A kísérlet csak akkor sikeres, ha a rendszerben nincs jelen a bomlasztó hatású UV-sugárzás, s nincs jelen oxigén sem, mivel a szerves anyagok könnyen oxidálódnak. Emiatt találták ki, hogy az élet az óceánok mélyén indult, hiszen ha nincs oxigén, nincs ózonréteg sem, a víz viszont elég jól szűri az UV-sugárzást. A probléma csak az, hogy a víz vezeti az áramot, ezért a víz alatt nincs természetes elektrosztatikusság – mi indította be akkor a folyamatot?

(Apropó, ha az élet a tengerek mélyén indult, ez azt jelenti, hogy 3-4 milliárd évvel ezelőtt már voltak tengerek. Azonban van egy kis probléma: a tengerek folyamatosan elsósulnak, mivel az őket tápláló folyamok hordalékának egy kis része só. A hordalékban lévő por, homok, agyag, stb. leülepszik lassan, a só azonban oldódik a vízben, így addig nem kezd leülepedni, míg az oldat telítetté nem válik. (Ettől még messze vagyunk.) A víz folyamatosan körbejár a párolgás-esőzés által, azonban a só mindig csak egy irányban mozog, nem tud visszakerülni a szárazföldre, így a tengerek egyre sósabbak lesznek. Ha az óceánok több milliárd évesek lennének, már réges-régen telítődtek volna sóval, és az óceánok alatti lerakódások sótartalma is jókora vastagságban megegyezne a százazföldi rétegek sótartalmával. Azonban mivel az oldat telítettségétől még messze vagyunk, az óceáni rétegek sótartalma értelemszerűen sokkal alacsonyabb, közel 0. Vagyis: az óceánok nem lehetnek még egymillió évesek sem…)

b) A végtermék 2%-a volt aminosav. 2% benzol és 96% kátrány keletkezett még. A probléma tehát: a produktum 98%-a mérgező volt az életre, mivel az aminosavak sokkal gyorsabban kötődnek hozzájuk, mint egymáshoz. A kísérlet tehát lényegében kudarc volt.

c) A húszféle aminosavból mindösszesen néhányat, az egyszerűbbeket sikerült előállítani. A molekulák fele „balkezes”, másik fele „jobbkezes” volt, a természetben ez nem így működik, az aminosavak és ribonukleinsavak egynemű bal- és jobbkezességük révén tudnak egymáshoz kapcsolódni, egymásra oda-visssza hatni.

d) Még ha sikeres is lett volna a kísérlet, néhány aminosav nem jelenti azt, hogy „életet” csináltunk. Ha az aminosavakat úgy fogjuk fel, mint az ábécé betűit, akkor a fehérjék a mondatok. Egy sejt legalább egy könyvespolcnyi mondatból áll, s egyetlen betű rossz helyre kerülésétől működésképtelenné válhat. Ha valaki betűtésztából kiszórja nekem a Gyűrűk urát (s az még csak egyetlen kötet a polcról, mondjuk egy kis sejtszervecske), akkor elhiszem, hogy az élet így keletkezett. Ez az elképzelés még a XIX. századból származik, amikor azt hitték, egy sejt az a testnek egy „építőköve”, kis darab zselé, vékony hártyával körülvéve – a korabeli mikroszkópokkal ugyanis ennyit láttak belőle. Ma már tudjuk, hogy egy sejt bonyolultabb, mint bármely emberkéz alkotta szerkezet.

8. A fajok interkontinentális szétszórtsága megmagyarázható azzal is, hogy volt egy vízözön, és előtte nem voltak óceánok.

A kontinensek vándorlása pedig egy bugyuta mese. A kőzetlemezek valóban el tudnak mozdulni, de csak néhány métert. A Föld ugyanis nem madártej, a kontinensek nem az óceánokon lebegnek, éppen ellenkezőleg: az óceánok jelentéktelen tömegű és vastagságú pocsolyák a kontinentális lemezekhez képest. Az óceán felszíne alatt mindössze néhány kilométerrel ugyanolyan kőzetlemez található, mint amelyen most ülünk. Ha a kontinensek ezer kilométereket mozognának, sok száz kilométeres lánchegységek gyűrődnének fel. Ezek hol vannak?

A kontinensek összeilleszthetőek, ezt láthatjuk a tankönyvek ábrázolásain. Ezzel két probléma van:

a) Nem a kontinensek alakja a döntő, hanem a kontinentális lemezek alakja, az pedig nem összeilleszthető. A kontinensek alakja a vízszint függvényében változik, a vízszint pedig a sarki jég olvadása miatt folyamatosan emelkedik (az emberi tevékenység csak meggyorsította ezt a folyamatot), vagyis a kontinensek X millió évvel ezelőtt teljesen más alakúak voltak.

b) A kontinensek nem összeilleszthetőek, a tankönyvekben látható rajz hamisítvány, ez könnyen ellenőrizhető egy műholdas térkép segítségével: a rajzon a kontinensek nem méretarányosak. Afrika és Dél-Amerika arányában van a legnagyobb eltérés, erről bárki könnyen meggyőződhet.

IV. A Darwinizmus halála

Darwin szerint az evolúció receptje: véletlen mutáció + természetes szelekció. Ennek mindkét fele megdőlt mostanra.

Lássuk a természetes szelekciót! Ennek lényege, hogy az adott kontextusban – élőhely/környezet/társulások/verseny/stb – a nagyobb eséllyel túlélő és szaporodó egyed az életképesebb, s az ő génjei nagyobb arányban keverednek be a populációba. De hogy nem minden faj ezen folyamat eredménye, azt már Darwin korában is jól tudták az emberek. Nézzük a tehenet! A tej „evolúciós” szerepe, hogy az újonnan születő utódnak átmeneti, de teljes értékű táplálékot biztosítson – az anya anyagcseréjéről az utód szülés után, fokozatosan válik le. A tehenek azonban nemcsak olyankor adnak tejet, mikor borjuk van, hanem folyamatosan. Ez egy mutáció eredménye. Mitől hasznos ez a mutáció? Nekünk abban, hogy megisszuk a tejet, a tehénnek legfeljebb annyiban, hogy mi döntöttük el a múltban, melyik tehenet engedjük szaporodni, tehát ha több tejet ad, nagyobb az esélye a túlélésre és szaporodásra. Amit tehát itt látunk, az mesterséges szelekció, nem természetes!

A véletlen mutáció szintén megdőlt a ’80-as években, s itt újra, sokadszorra hivatkoznék Bruce Lipton előadására – bár aki eddig nem nézte meg, most se fogja. Az élőlények DNS-e nem egy könyvhöz, inkább egy füzethez hasonlít, amely íródik is az élettapasztalatok függvényében. Az írás módját és mikéntjét szintén erre a célra létező, „génmodósító gének” határozzák meg – persze nem maga a gén végzi a módosítást, a gének közvetlenül nem csinálnak semmit, a fent említett balkezes-jobbkezes minta alapján a ribonukleinsavak (ideértve a dezoxi-ribonukleinsavat is) az aminosavakra hatnak, s vice versa. A gének önmagukban nem „csinálnak” semmit, passzív elemek, fizikai tevékenységet csak az aminosavak, ill. a belőlük felépülő fehérjék végeznek. A „DNS redundanciája” egy baromság, amely vissza-visszatér a genetikai kutatásokról szóló cikkekben: a gének nagyrésze ugyanis olyan viselkedésformák receptjeit tartalmazza, amelyekre a fehérjéknek egy adott, monoton élettérben nincs szüksége, így ezek az információk nem hívódnak le. De amint az élettér megváltozik, le fognak hívódni!

A gének és az élőhely tehát folyamatos egymásrahatásban vannak az élőlényeken keresztül, random mutációk pedig, bár valóban történnek, de általában csak káros változásokat idéznek elő – a hasznos változások tudatos alkalmazkodási folyamatból erednek.

Egy példaként, mindez a „homoszexualitásért felelős gént” is új megvilágításba helyezi. Nyilvánvaló, hogy ez egy öngyilkos gén lenne, mivel akiben benne van, sokkal kisebb eséllyel fog szaporodni. Akkor hogy létezhet mégis? Úgy, hogy az újabb kutatások alapján lehetőség van arra is, hogy a környezeti hatások által újratermelődjön ez a gén, ha pedig a környezeti hatások nem aktiválják, oly mindegy, hogy ott van-e. A „genetikai determinizmus” tehát régen megbukott, de mindenhol ezt sulykolják: az anyák nagyobbik fele hajlamos lenne egy abortuszra csak azért, mert megállapítják, hogy a magzatban „homoszexualitásért felelős” vagy „homoszexualitást okozó” gén van. A gén nem „okoz” semmit, az indító impulzusok a környezetben vannak, a gén csak a reakció mikéntjét írja le.

V. Az evolúció mint hitrendszer

Az evolúció nem csak természettudományos munkahipotézis. Mivel a fent vázolt erőszakos és tisztességtelen terjesztési módszerek jelen vannak mind az iskolai tananyagban, mind a populáris kultúrában, az átlagember számára, aki nem szakértője az evolúciós biológiának, egy hitrendszer is: egy vezérlőideológia, tehát olyan ideológia, amely társadalmi relevanciája miatt jelentősen befolyásolja az emberek világnézetét és ezáltal hétköznapi viselkedését is.

Mit üzen nekünk a darwinizmus?

1. Az élet „véletlenül” jött létre, senki sem teremtette, nincs semmi oka, sem célja annak, hogy itt vagyunk, csak éppen így történt, s ha már így történt, valamit ki kéne találni, hogy mit kezdjünk magunkkal – vagy sem, végülis tök mindegy.

2. Az élet egyedüli objektív célja: az életben maradás, a túlélés. Ennek érdekében fő prioritásunk mindenkor a túlélési esélyünk növelése kell legyen. A biztonságra való törekvés fontosabb, mint pl. a boldogság keresése vagy a szabadság, stb. A biztonságra törekvés eszközei: a monotonitásra való törekvés, a nem várt események lehetőségének minimálisra csökkentése, szabályozással (erről lehet, hogy lesz egy külön bejegyzés), valamint a megfelelő stabil anyagi egzisztencia kiépítése, tartalékok felhalmozása, stb.

3. Az ember egy evolúciósan felkapaszkodott majom.

4. Az ember áll az evolúció csúcsán, s mivel az ember felett szellemi hatalom nincsen, ezért az ember írja a szabályokat önmagának

5. Az ember, mint egyedüli értelmes lény, képes szabályokat írni az „alatta lévő”, uralma alatt álló természetnek is.

Lehet összeesküvés-elméletet kiáltani, azonban nekem úgy tűnik, nagyszerű rabszolga lesz abból, aki az első 3 pontot elhiszi. A 4. pont adja a „tudományos” megalapozottságot a humanista ideológiának, s a ráépülő különböző ideológiai rendszereknek, különös tekintettel a liberalizmusra, amelyet az 1. pont is megtámogat (itt látható a liberalizmus és a nihilizmus közeli rokonsága is), valamint a szocializmus különböző fajtáira, amelyeket a 4. és 5. pont is megtámogat. Ezek nyitották meg az utat Marx „forradalmista” eszméihez, az Ausradieren gondolatához, stb. (Marx lelkes híve volt Darwinnak.) De gondoljunk csak bele: ha az ember egy majomból fejlődött ki Afrikában (3. pont), bizonyos embertípusok fejlettebbek másoknál, ergo egyes embertípusok közelebb állnak az állathoz! Nem véletlenül kezdték a nemzetiszocialista Németország iskoláiban ugyanolyan lelkesen tanítani az evolúciót, mint a Szovjetunióban a szocialista forradalom után. A fajelmélet teljes egészében a darwinizmusra épül. És ha vetünk egy pillantást az 5. pontra, hát elég szép ideológiai alapot ad a környezetpusztításra, a természet rendjének felforgatására, az embernek a természeten kívül-fölött való elhelyezésére, holott a 3. pont épp azt mondja, hogy az ember csak egy majom – de hát az ellentmondás ne zavarjon senkit. (Mindenesetre láthatjuk, hogy amikor a humanisták tűzik a környezetvédelmet a zászlajukra, a konfliktus feloldhatatlan.) Mint ahogy az 1. pont ellentmondása se zavarjon senkit: ha nincs se ok, se cél, akkor értelmetlené válik a „fejlődés” (evolúció) fogalma is.

Mindezeket figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a darwinizmus, legyen bármilyen ragyogó munkahipotézise a biológiának, egyúttal az egyik legkárosabb ideológia, amelyet valaha ember kitalált, s nagyobb szerepe volt a világ természetes rendjének szétverésében, mint bármely másik emberi gondolatnak a „felvilágosodás” történetében.

VI. Az emergencia

Az élet kezdetének, valamint a vertikális evolúciónak (lásd a VII. pontban) a problémájára válaszul felvetették az „emergencia”, mint új matematikai evolúciós csodaszer lehetőségét: az anyagban eleve benne foglaltatik az arra való hajlam, hogy fraktális formákat vegyen fel. Mint ahogy Darwin megfigyelte, hogy az egyik pinty rokonságban lehet a másikkal, s ebből kikövetkeztette, hogy a kenguruk is rokonságban vannak a pintyekkel, ez is hasonló mintát követ: látható, hogy hópehely létrejön magától, tehát csalán is fog. Ha el is fogadjuk, hogy az emergencia lehetősége jelentősen megnöveli az élet spontán létrejöttének esélyét, az ezzel kapcsolatos problémák:

1. Az emergencia elfogadása megdönti a bizonyosságot, hogy az élet egyetlen forrásból indult el, s így minden faj rokonságban van egymással.

2. Ha az emergencia igaz, az élet keletkezése laboratóriumban megismételhető. Hát, lássuk…

VII. Az evolúció matematikai cáfolatának lehetősége

A fajok közötti átalakulást általában két csoportra szokták osztani: „horizontális” és „vertikális” evolúció, vagy más kifejezéssel: mikro- és makroevolúció. Az előbbi mindössze ugyanazon élőlény-típusnak a kisebb átalakulásait jelenti, nagyrészben a meglevő genetikai információ torzításával, kisebb részben hasznos új géninformációk megjelenésével. Ez mérhető, megfigyelhető, bizonyítható tudományos tény, amely mellesleg nem cáfolja egyetlen történelmi vallásnak egyetlen tanítását sem. Az utóbbi viszont az egyes élőlény-típusok átalakulása, minőségi növekedés, új karakter és a hozzá tartozó, vaduonatúj leíró génszekvenciák megjelenése a semmiből – ez már csak spekuláció, nem kimutatható a gyakorlatban, s bár a tudósok szerint ez azért van, mert ez a folyamat csak évmilliók alatt történhet meg, valós paleontológiai bizonyíték sincs rá. Valószínűleg azért, mert soha nem történt meg.

A fajok átalakulása ugyanis fokozatosan történik, efelől nincs kétség: egyetlen csimpánz sem tud embergyereket szülni. A vertikális evolúcióban azonban olyan „evolúciós ugrások” vannak, amelyek fokozatos átalakulással nem valósíthatóak meg. Például:

1. a többsejtű élőlények úgy jöttek létre, hogy az egysejtűek kölcsönös előnyökért társultak egymással (ez eddig logikus), telepes élőlényeket létrehozva, majd a telepen belül az egyes sejtek specializálódni kezdtek a hatékonyabb kooperáció érdekében (ez szintén logikus), pl. a kívül lévő sejtek egy része megkeményedett, hogy kültakarót hozzon létre, mások magukra kellett, hogy vállalják a teljes telep „etetését”, hiszen a középen lévők legfeljebb a szomszédaikat ehették volna, az meg nem valami jó, stb. Van az elméletnek egy szépséghibája: a többsejtű organizmusokban a sejtek DNS-e az egész organizmust írja le, nem csak az adott sejtet. Tessék mondani, ez hogy történt fokozatosan?

2. A kígyóknak állítólag kezdetleges lábacskáik vannak, amelyek évmilliók után járásra is alkalmasak lesznek majd. Egyrészt ezek a „kezdetleges lábacskák” már most is használatban vannak szaporodáskor, másrészt ha nőni kezdenek, egyre inkább csak útban lesznek majd a kígyóknak, s csak sok-sok generáció után tud elkezdeni mászni velük – addig csak akadályozzák a siklásban.

3. Az őshüllő elülső végtagjai állítólag szárnyakká alakultak. A probléma ugyanaz: lesz sok-sok ezer olyan generáció, amelyek járni már nem tudnak vele, repülni még nem.

Végtelenségig lehetne példákat sorolni ugyanerre a kaptafára. A vertikális (vagy makro-) evolúciót nem azért nem rekonstruálják laboratóriumi állatokkal, mert „túl sokáig tartana”. Egyrészt elkezdeni azért el lehetne, nem? Másrészt ha már tudjuk, mi a kívánt végeredmény (lábakon mászó kígyó, azaz immár gyíkféle), irányított szelekcióval a folyamat rendkívül felgyorsítható lenne. Lenne, ha egyáltalán lehetséges lenne. Valószínűleg voltak ilyen irányú kísérletek, csak a fenti probléma miatt kudarcba fulladtak.

A probléma matematikai megközelítése:

A fokozatos átalakulás problémája, hogy ha az átalakulási folyamat elején „bemenő” élőlény túlélési esélyénél magasabb eséllyel bír a folyamat végén „kijövő” élőlény, a köztes fázisok túlélési esélye általában nem lineárisan növekszik, sőt sokszor egyáltalán nem monoton növekvő. Ehelyett létrejön az általam „hasznossági szakadéknak” nevezett képződmény:


A vízszintes tengelyen az idő múlása és a generációk egymásra következése kap helyet, a függőlegesen pedig a „hasznosság”, szigorúan túlélési és utódnemzési esélyként kifejezve. Ez természetesen egy véletlenszerű görbe a probléma nagyjábóli érzékeltetésére, nem egzakt számértékeket mutat, és minden esetben más a görbe, a minimumhelyig sem feltétlenül monoton csökkenő, azután sem feltétlenül monoton növekvő, stb.

Egy „rosszabb” mutáció, mint látható is, egy határig életben maradhat. Egy rövidebb lábú antilopnak kisebb az esélye, hogy elmeneküljön a gepárd elől, de ez nem jelenti azt, hogy szükségszerűen kudarcra van ítélve. A kék vonal mutatja azt a szintet, ahol az adott mutációs szekvencia kihalásra, illetve a saját elődje általi kiszorításra van ítélve. Az átalakulás ezen a ponton megszakad – a makroevolúció matematikai képtelenség.

A hernyó sem versenyképes a természetben a lepkévé változás ideje alatt, elrejtőzik és begubózik, a viszonylag rövid átalakulási folyamatot így vészeli át. Azonban egy évmilliókig tartó átalakulás idejére a bálnává változó tehén, miközben éppen úszóleckéket vesz, nem írhatja ki egy táblára: „evolúció alatt – légyszi ne egyél meg”. Nem kerülheti el az élet színpadán való megmérettetést több generáción át, s így nem kerülheti el a kihalást sem. A darwinizmus feltételezi, hogy az összes átalakulási fázis elégséges versenyképességgel rendelkezik.

Ez egyúttal megmagyarázza azt is, hogy a kisebb átalakulások miért lehetségesek: a hasznossági függvényük akár teljesen lineáris is lehet, de mindenesetre szigorúan monoton növekvő, lásd a zsiráf nyakának esetét, ahol a hosszabb nyak előnyösebb, nincs hátrányos köztes fázis.

Természetesen egy evolúciós folyamat kezdete és vége között több különböző lehetséges átmeneti útvonal van, s mindegyiknek más a hasznossági függvénye. Így meg kell találnunk azt az útvonalat, ahol egyetlen érték sem megy a kék vonal alá (amit persze szintén meg kellene határoznunk, hogy hol van!), s megoldottuk a problémát! Ha így nézzük, tulajdonképpen az egyes lehetséges átalakulási fázisokat, az átalakulóban lévő tulajdonság pillanatnyi lehetséges állapotait egy multidimenzionális gráf pontjaiként ábrázolhatjuk, ahol természetesen minden gráfpontnak sok közvetlen szomszédja van, mint mutációs lehetőségek. Az egyszerűség kedvéért ezt képzeljük el egy kétdimenziós gráfként, ahol egyik pontból a másikba szeretnénk eljutni, s erre rengeteg különöböző bejárási útvonalunk van. A 3. dimenziót pedig használjuk fel arra, hogy adjunk minden gráfpontnak egy „magasságot”, Z koordinátát, amely a túlélési esélyét mutatja. Így hasznossági hegyeket-völgyeket fogunk kapni. A kék vonal kiszámolása – valószínűleg Nash-egyensúly által – a legnagyobb problémánk, de ha sikerült, az egydimenziós vonalból egy kétdimenziós síkfelület lesz, így ezt felfoghatjuk „vízszintnek is”, mintha a völgyeink víz alá kerülnének, s mivel a kék vonal mutatta az életképesség határát, csak azok az állapotok életképesek, amelyek a vízszint felett vannak. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a hasznossági hegyekből hasznossági szigetek lesznek, s az összes ma élő fajt ezen szigeteken fogjuk megtalálni, túlnyomó részüket a középen levő csúcsok táján. Az egyes szigeteket vékony, kacskaringós „hidacskák” kötik össze, amelyek az átalakulás lehetőségét bizonyítják. DE! Amennyiben nincs az összes sziget között átjárhatóság – s meggyőződésem, hogy nincs – hanem szigetcsoportokat alkotnak, s az egyes szigetcsoportok között NEM LÉTEZIK átjárási útvonal, minden lehetséges útvonal víz alatti pontokon keresztül vezet, akkor matematikailag bizonyítottuk, hogy a Földön élő összes létformának NEM LEHET közös őse, az egyes szigetcsoportok között nincs evolúciós átjárhatóság, még irányított mutációval sem, így szeparált tudatos teremtés eredményei – amennyiben egy adott szigetcsoporton található legegyszerűbb formula már annyira komplex, hogy emergenciával sem, sem semmilyen egyéb módon nem magyarázható meg a spontán létrejötte. Ez valószínűleg így lesz, hiszen a fenti példa alapján az egysejtűek eleve külön szigetcsoporton eveznek, így bizonyíthatóan nem ősei a multicelluláris lényeknek.

Ezért kerestem én matematikust a rádióban, nem pedig azért, hogy mindezekre rájöjjön helyettem. Nekem egy olyan matematikus kellene, aki mindezt a számok szintén le tudja írni, s így együtt be tudjuk bizonyítani, hogy a Földön létező egyes élőlény-típusok: tudatos tervezés eredményei.

Adalék: a vertikális evolúció további problémája

Az evolúció állítólagos hajtóereje, hogy az élőlények az átalakulás által növelik a túlélési esélyeiket. A probléma az, hogy a vertikális evolúció általában hosszú távon is csökkenti a túlélési esélyeket. Szemben a fenti görbével, a végpont általában alacsonyabban lesz, mint a kezdőpont. Ha Budapestre ma este atombombát dobnak, miből mennyi marad ezek közül: moha, légy, patkány, ember? Látható, hogy egy élőlény minél bonyolultabb, annál „kényesebb”, annál könnyebben tönkremegy. Akkor mi hajtja a makro-evolúciót?

*Helyesbítés: Az nem simaizomszövet, valóban a bélcsatornával van összekötve (székletürítéskor használatos), de mivel szomatikusan vezérelhető és nagy erőkifejtésre képes izomzat, ez alapján harántcsíkolt kell hogy legyen, és félig-meddig a vázizomzathoz sorolható, gyakorlatilag határeset. („Hivatalosan” biztos, hogy ide vagy oda van sorolva, nem tudom.) Ettől függetlenül a farokcsont használatban van, tehát a leírtak lényege nem változik. A 2012 Blog írásához kurva sok féle szakterületbe kell belefolynom, nincs ember, aki ezekhez mind értene olyan szinten, hogy ne vétene néha a tényszerűség ellen.

221 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jatekneve.blog.hu/api/trackback/id/tr146226074

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

white 2010.01.23. 00:09:30

Az egyik hosszabb tanulmányában olvashatsz nagyon érdekes régészeti leletekről is.

András 2010.01.23. 00:26:21

(Most ezt negyedszerre próbálom beírni, valami nem jól működik..?) Na jó, mára ennyi elég volt :) A tudósok olvassák kollégájuk, Grandpierre Attila, a fizikai tudományok (csillagászat) kandidátusa honlapját, kezdetnek csillagászat: http://www.grandpierre.hu/csillag0.htm és kozmobiológia: grandpierre.hu/kozmobiol0.htm (Ahhaa!! egyszerre csak egy link?!) Nem abbahagyni egyből amint meglátjátok hogy "..szkíta-pártus.." :) hanem tovább olvasni! Kedvcsinálónak egy részlet: "Ugyanakkor nem csupán a naprezgések sugallják kozmikus információforrás jelenlétét a Napban. Maga a Nap elektromágneses terének szerveződése olyan bonyolultságú szerveződést jelent, aminek szerveződési fokát mindmáig nem mérhettük fel, és aminek felmérése jórészt csak közvetett módokon lehetséges. Ha meggondoljuk, hogy a Nap valamiféle módon kikerülhetetlenül hozzátartozik a földi élet létrejöttéhez, akkor a Nap fénye, sugárzása, részecskéi, és egyéb hatásai nemcsak egyszerű fizikai feltételeket teremtenek az élet létrejöttéhez, hanem ennél jóval többről lehet szó: arról, hogy a Nap hatásai kozmikus szervezőerőt is hordoznak." Lehet hogy az oly sokszor lebabonásozott őseinknek abban is igaza volt hogy maga a Nap is egy "isten"?

Blue 2010.01.23. 01:03:42

white, biztos nagy tudású ember ez az András, de nem biológus/tudós. Számítástechnika tanár, Űrakadémia, Budapesti UFOkutató nemtudommi tagja, és író. Belenéztem 1-2 cikkjébe, Marsi tudatos élet, Marsra szállás 60-ban, stb.. Érdekesek, de nem igazak. Bele olvastam az agyról írott dolgokra. Kezdi a tudományos tényekkel. De mi van a telekinézissel, telepátiával, aura érzékeléssel, stb.? Soha, egyetlen kísérlettel nem sikerült bebizonyítani ezeket. Gyakoroltam agykontrollt (kiolvastam a Silva féle könyvet), és tudom nagyjából, hogy az agyunk mennyi mindenre képes. Telekinézis nem létezik, számtalan kísérlettel próbálták már létezését alátámasztani, stabil környezetben 1 mm -t nem tudtak megmozdítani semmit, mérőműszerrel is figyelték. Telepátia pontosan ugyan ez, előfordul mindenkivel, hogy "ugyan arra gondoltam, pont akkor", véletlenül. De nincs semmi, ami alátámasztaná a lehetségességét. Reiki gyógyítás, foglalkoztam vele én is, szintén soha nem bizonyított, hogy hatásosabb lenne az agykontrollos meditációnál például. Összeesküvést persze itt is lehet feltételezni, de nincs értelme szerintem. Pont az ilyeneknek érdeke, hogy hülyeségeket terjesszenek, pénzt bezsebelve. Miért lenne jobb ha lenne lélek, lenne teremtő? Nincsen. Az érzelmek kémiai és ösztönös (örökölt reflex) eredetűek (pl. ha veszélyben vagy, adrenalin termelődik, fokozza a teljesítményt, szinténcsak a túlélést szolgálta, fokozatosan kialakult, és továbbadták, vagy a szerelem, a faj fennmaradását szolgálja (késztetés a testi kapcsolatra, párzásra), játékösztön, szintén majdnem minden állatnál megvan, felkészülés az életre, mindegyik levezethető. Olvassátok el a nemrég belinkelt cikket a Mindentudás egyeteméről, ott összehasonlítja az emberi szokásokat a csimpánzokéval, nagyon érdekes és meglepő! Nem lesz senki sem boldogabb az által, hogy hisz Istenben, lélekben. Addig vagyunk egy ember, amíg az agyunk működik, emlékszünk a múltra és tudjuk rendezgetni, következtetéseket levonni. Amíg nem születtünk meg, nem voltunk, amíg alszunk, nem vagyunk tudatunknál (az agyunk rendezkedik, de az álmunkat sem irányítjuk). Azért vagyunk a következő mp-ben is ugyan azok, mert az agy emlékszik az előző másodpercre, és korábbra. Pl. az aranyhal csak 3 másodpercig emlékszik, így soha nem unja meg az akváriumot (a többi állat sem sokkal többre, bár valamelyiknél hosszabb a memóriatáv, de korlátozott).

Blue 2010.01.23. 01:05:21

Mostmeg Andrást írtam, természetesen (Arany) László -ra gondoltam, amit említettél.

Vándor 2010.01.23. 01:37:31

Blue: Sok ember van, aki tapasztal "természetfeletti" dolgokat, lát bizonyos dolgokat, testen kívüli élményei (pl. klinikai halál) vannak. Én is ismerek ilyet, valamint nekem is volt többször TKÉ-m (spontán, azaz nem tudatos gyakorlás v ilyesmi eredménye). Azt hiszem, ezek mind olyan dolgok, amik erősen feltételezik, hogy több vagyunk, mint hús és vér. Az én jelenlegi világképembe tökéletesen beleillenek a blogon olvasott dolgok, illetve egyéb helyekről összeolvasott dolgok is (pl. az akasha rendszer létezése sok mindent megmagyaráz). Hogy ebből mi igaz, és h én hibbantam-e meg (meg a többi ember, akinek vannak bizonyos tapasztalatai), arról fölösleges vitáznunk azt hiszem, nem is szeretnék belemenni. Viszont egy kérdésem lenne hozzád: Azt írtad, hogy régen te is az itteni felfogás híve voltál, de ez megváltozott. Arra volnék kiváncsi, hogy hol volt az a pont, amikor mégis a tudomány mellett foglaltál állást? Hogy ment ez végbe nálad? Volt esetleg valamilyen információ, ami végleg átfordított? Vagy csak szépen fokozatosan? Erre nagyon kiváncsi vagyok.

Blue 2010.01.23. 02:22:41

Nehéz kérdés, hogy mi vezetett ahhoz, hogy csak a tudományt fogadjam el. Kb. 5 éve rendszeresen olvastam az SG hírmagazint és fórumát (és ott vitába is próbáltam szállni, ami egyre jobban sikerült :D ), néztem dokumentumfilmeket, filozófiai és alternatív tudományos műsorokat (Világokon át, földönkívüliekről szóló műsorokat, sokmindent ami a tv-be ment). Kb. 1 éve vagyok TELJESEN azon az állásponton, amit most is "képviselek". Hogy mi fordított át, nem tudom. Hogy megismertem pontosabban a tudomány jelenlegi állását, hogy beszélgettem róla szüleimmel, olvastam és részt vettem vitákban, ezek győztek meg végülis. Azok a tudományos felfedezések, amikből én is leírtam néhányat. Az érdekes tapasztalatokkal az a baj, hogy ha tényleg képesek lennénk rá, akkor bármikor megtörténhetne, és bizonyítható lenne. És mindenki képes lenne rá. Valaki látja az aurádat, mit lát olyankor? A szem a beszűrődő fényt képes érzékelni, ha bármi mást lát, akkor azt az agy hozza létre. Agykontroll képessé tesz arra, hogy nyitott szemmel, akár egy vagy több kb. 2 másodpercig látott könyvoldalt elolvass VIZUÁLISAN (villámolvasás). És még sok meglepő dologra. A reiki realitásában akkor kezdtem kételkedni, amikor távoli gyógyításról kezdett írni.

white 2010.01.23. 08:13:26

Korábban én is hittem a tudomány mindenhatóságában de ma már tudom, hogy ez nem így van. Ahogy az egyik mikrobiológia tanárom mondta minél többet tudunk annál több lesz a kérdés és ennek nem lesz vége soha. A nyúl ürege sokkal mélyebb mintesem mi elképzelni tudnánk. De szerintem ez így van jól. Milyen unalmas is lenne az élet ha már mindent tudnánk a Világegyetemről, de ez a földi életünk alatt szerencsére soha nem fog bekövetkezni. Grandpierre Attila írásai szerintem is jók.

2012 Blog 2010.01.23. 10:31:53

Blue: te nem csak a tudomány hívője vagy, hanem vakhívő is, amely egyébként a tudományos ismereteid felületességéből adódik. Ha egy komoly, elismert természettudományos professzornak azt mondanád, "közel járunk a mindentudáshoz", körberöhögne, ugyanis egy nap alatt sem tudná végighadarni neked azokat a kérdéseket a szakterületéről, amelyekre nagyon szeretné tudni a választ, de még nem találták meg. Ezeknek a kérdéseknek a száma ugyanis a tudásunkkal arányosan NÖVEKSZIK. Tehát nem fogja elérni a nullát. Minden egyes válasz húsz új kérdést vet fel. Távgyógyítással kapcsolatban ajánlom Bruce Lipton "Where Mind and Matter Meet" című előadását, valamelyik rádió alatt linkelve is volt. Sem a távgyógyítás, sem pl. a telepátia nem áll ellentétben a tudománnyal, sőt. Csak a tudomány ideologizálva van. A mechanikus materializmus, aminek elkötelezett híve vagy, a kvantumfizikával gyakorlatilag megdőlt, és azóta kb. a "bármi lehetséges" felfogás uralkodik a kvantumfizikában, persze neked továbbra is az anyag mindenhatóságát tanítják. A metarializmus prolitáp, az csak neked van kitalálva, akik a világot irányítják, nem hisznek benne, sőt, a fekete mágia a hatalmuk elsődleges forrása, nem a pénz vagy a hadsereg vagy akár az olaj. Nézd meg Alex Jones-tól a "The Order of Death" című dokumentumfilmet, 45 perc az egész... Pár hét múlva lesz blogtalálkozó, eljöhetsz, ott demonstrálom neked a telepátia működését egyszerű R/G/B alapszínek átvitelével kettőnk között.

2012 Blog 2010.01.23. 10:57:25

Ja bocs, az Order of Death-ból eddig egy zanzásított változat volt meg, a teljes DVD-t csak most töltöttem le, az két óra. De szerintem annyit is rá lehet szánni, hogy lásd, a komoly, öltönyös politikusok, üzletemberek, tudósok, médiaszemélyiségek hogyan vesznek talárt és égetnek el egy szimbolikus emberáldozatot egy óriási bagolyszobor előtt. Lehet mondani, hogy megzakkantak. Ahogy a Halálfejes Rend a Yale egyetemen, a nagybetűs "Tudomány egyik templomában" Geronimo indián főnök koponyájával játszadozik. Lehet babonás hülyének nézni őket, csak épp ezek az emberek irányítják a világot. Biztos csak véletlen.

zui 2010.01.23. 11:27:17

A tudomány híveitől kérdezném, hogy ezek mi a manók?????? http://www.youtube.com/watch?v=d8s1LZutoqg&feature=related

lololok 2010.01.23. 12:13:47

Dokumentumfilmek meg ismeretterjesztő hírportálok hatására lettél tudományhívő? Ez elég lol. A tudomány hivatalos fóruma a tudományos publikálás, megfelelő folyóiratokban. A kutatási tények ezekben vannak leírva. Ami az egyéb, nép felé is nyitott fórumokon elhangzik, az e tényeknek kicsit feltupírozott, romantikus, eltúlzott közlése, az esetleges hiányosságok, hibák elhallgatásával. A tudomány egyes területei ma már szuperspecializáltak, aminek következménye, hogy a terület kutatóját kivéve senki se ért ezekhez igazán. Így a többiek nagy eséllyel beszopják, amit a specialista kolléga állít, ha elég tudományos a körítés hozzá. Mielőtt mindenféle elméletekről teccenek hadoválni, ajánlom, hogy olvassák el az EREDETI cikket, amiben az elmélet megjelent. Ez két dolog miatt nehéz: a, az átlag halandók nem szokták ismerni és vásárolni azokat a folyóiratokat, amikben az adott írás megjelent b, a netes adatbázisok nem ingyenesek. az éves előfizetési díjaik 10millió HUF körüli értékek. csak menő egyetemek engedhetik meg maguknak, hogy több ilyen adatbázisra előfizessenek, ami sajnos feltétele, hogy jó eséllyel megtalálhassunk tetszőleges cikket. Ergo a tudomány GYAKORLATILAG zárt, titkolt a nagyközönség felé. Az átlag parasztokat az említett kommersz fórumokon tájékoztatják a kutatási eredményekről. Ezekkel a probléma: a, ezek a fórumok szűrtek. csak az az info jut át rajtuk, amik média- és tömegkonformok. b, az információ minősége a mónikashow szintjén van. ezek a műsorok egy-két szlogent adnak a parasztok szájába, amit ismételgethetnek egymás ellen (ahogy ezen a blogon is történik egyébként). a részletes eredmények, körülmények rejtve maradnak. Blue, Ha Te az ELTE-n tanulsz, hozzáférésed lehet sok ilyen tudományos adatbázishoz. Ajánlom, hogy az általad említett elméleteknek részletében nézz utána. Ha megteszed, garantáltan nem lesz olyan érzésed, hogy a "megoldáshoz" bármennyire is közel járnánk.

26 2010.01.23. 12:44:00

Valaki azt mondta, hogy a telepátia alkohollal együtt nem megy olyan könnyen. Ha kocsmában találkoztok, jusson eszetekbe. :)

2012 Blog 2010.01.23. 12:52:50

Kis mennyiségben igen, csak egy végigivott este után nem tudok komplex alakzatokat kiolvasni a fejedből...

Blue 2010.01.23. 12:59:02

Lehet, hogy új kérdéseket vetnek fel az új felfedezések, de közelebb is visznek mindig a tudáshoz, nem távolít. Ezt hagyod figyelmen kívül. Megjósolták hogy lesznek korábbi átmeneti fajok, majd dinoszauruszokat, mindenféle rejtélyes, nagyobb élőlényeket találtak, mégis van arra is logikus, törvényen belüli magyarázat. A DNS vizsgálat pl. egyértelművé teszi, hogy a vizilovak, és cetek közös ősöktől származnak, sokmillió éve váltak külön, és valószínűleg a szárazföldről kerültek vissza a vízbe (talán 1 éves sincs ez a felfedezés). Sok kérdés van még ez tény, az univerzum keletkezésének megfejtése már nincs messze, és talán az élet keletkezése sincs (ahogy részben már sikerült és elméletek is vannak). És érdekes módon, nemigazán tudok olyan elismert biologus, fizikus szakembert (ma élőt), aki nem az alternatív tudományokat röhögné körbe. Bruce Lipton -ról is olvastam már, hazudik, a tudománynak nem voltak olyan felfedezései, és a távgyógyítás is csalás, ha tanulsz agykontrollt magad is megérted, hogy hogyan működik. Bármelyik "misztikus" gyógymódot nézed, csak olyanokat gyógyít, amiből magadtól is kitudsz gyógyulni, meg ugye segít a lelki tökéletes egészségben... Nekem hiába mondjátok, épp eleget foglalkoztam már ezzel is, nagyon szép mesék. De a kvantumfizika sem igazolta sosem ezeknek a létjogosultságát, sőt... Biorezgés, mesterséges rezgetés az űrhajókban, hogy ott is életben maradjanak? Próbálj meg megkérdezni egy űrkutatót, körbe fog röhögni. Ellenőrizni sem fogod tudni, ezért merik így kiállítani. Ahhoz képest hogy a "tudomány bebizonyította", a gonosz tudósok nem akarják elfogadni, mert nem illik bele a világukba, mi? A materializmus nem dőlt meg, sőt. Az anyag, onnantól hogy anyag lett, az anyagi törvények vonatkoznak rá. Hatnak egymásra, reakcióba lépnek, új anyagok keletkeznek, stb. És bizonyos anyagok képessé váltak összeállni, energia felvételével növekedni, osztódni, és egy ökörítő anyag segítségével továbbfejlődni. Az olyan sejtekből épülünk fel 99%-ban ma is, az agyunk is amivel ilyen hülyeségeken filozófálunk. Nah, azthiszem ez volt az utolsó kommentem itt. További szép napokat!

Robi 2010.01.23. 13:08:22

Szia Blue Elolvastad az osszes bejegyzest?

2012 Blog 2010.01.23. 13:19:50

"Nah, azthiszem ez volt az utolsó kommentem itt. " - örömmel hallom. Már rég nem válaszolgatsz igazán, csak mondod a magadét, mint az imamalom, pl. valami biorezgésekről vagy miről. Az agykontrollt tanulmányoztam, az egy határeset; a spirituális és a biológiai dolgok között óriási a határterület, mivel olyan, hogy "természetfeletti" nem létezik, minden a természet törvényei szerint történik, a távgyógyítás is. A tudomány feladata pedig az (lenne), hogy kutatassa ezeket a törvényeket, nem pedig letagadja azokat a jelenségeket, amelyek még ismeretlen törvényeken, tényeken alapulnak, vagy az adott kor világképével szembemennek. Egy adott világképhez való ragaszkodás a tudományos haladás legnagyobb ellensége, szerintem a történelem elég bizonyítékot ad rá. "Bruce Lipton -ról is olvastam már, hazudik" - szóval a Stanford egyetem professzorát nyugodtan lehet hazugnak nevezni, ha olyan tudományos eredményt mutat fel, ami neked nem tetszik, a neked tetsző, hiteddel összeférhető eredményeket felmutató más professzorok szava viszont szentírás, és értelmes ember nem kételkedik benne, és vegyük le a szemellenzőt? "nemigazán tudok olyan elismert biologus, fizikus szakembert (ma élőt), aki nem az alternatív tudományokat röhögné körbe" - ugye tudod, hogy tudományos kérdéseket nem lehet véleménytöbbséggel eldönteni? Egyébként nem is csoda, hiszen az "alternatív tudományok" elég tág meghatározás, egy csomó olyan dolgot is magába foglal, ami átnyúlik a hit meg a hókuszpókusz világába, varázstalizmánok, rontáslevétel, kártyajóslás, stb., és persze óriási a biznisz ebben is, mint ahogy a hivatalos tudományban is, ezért legalább annyi a csalás, hazugság, szemfényvesztés is. De azért nem kell a fürdővízzel kiönteni a gyereket. "A materializmus nem dőlt meg, sőt. Az anyag, onnantól hogy anyag lett, az anyagi törvények vonatkoznak rá." - a materializmus azt jelenti, hogy a megfigyelhető világegyetemet ezek az anyagi törvények irányítják. Ez nem igaz, ráadásul az anyagnak nincs adekvát definíciója sem, hiába próbálják az elemi kvantumszekvenciákat bozonokra és fermionokra osztani, ezek egymás nélkül nem létezhetnének. Blogtalálkozóra már csirke vagy eljönni, és a telepátia empirikus bizonyítékának létrehozásában (a saját hited megcáfolásában) tevőleg részt venni, igaz?

András 2010.01.23. 13:43:38

Látom mindenki ébredezik így du 1 körül :) vanguard, ha jól emlékszem, a kormeghatározással az egyik fő probléma az ekvilibrium jelenség. Erről is beszél Kent Hovind a 100 reasons why evolution is stupid előadásokon. A pitagorasz-tétel pedig szerintem nagyon jó példa arra hogy a tudományos igazságok mennyire át tudnak alakulni, ki tudnak bomlani, ugyanis nyilván tudod hogy az csak egy speciális esete a cosinus-tételnek. Ugyanígy vagyunk a newtoni törvényekkel, a relativitással stb. "We all live in a yellow submarine, yellow tengeralattjáró, Blue: atomtengeralattjáró??" :)

2012 Blog 2010.01.23. 13:56:32

Kormeghatározás témában hamarosan megy az olaj a tűzre (új bejegyzés), egyelőre várjuk vanguardtól kíváncsian a polisztrata fosszíliák magyarázatát...

András 2010.01.23. 14:07:30

Jajj, és megnéztem a 2 cikket az élet keletkezéséről, óriási ahogy erőlködnek benne, mentségükre legyen mondva, meg sem próbálják letagadni azt hogy semmivel sem jobbak mint egy sci-fi író, bevallják hogy feloldatlan ellentmondások tömkelege van, sőt az egyik azzal kezdi hogy mindez csak fantáziálás lesz :D Az ELTE-'s tananyag meg mindjárt az elején belekezd a körkörös érvelésbe: mi a fenét keres tulajdonképpen a geológia környékén az őslénytan?? Azt hiszem joggal várhatnánk el a szédületes technika korában, hogy egy tudományág a saját eszközeivel elért eredményeket mutasson fel, eleve bűzlik az hogy odarángatnak valami mást is, pláne ha egymásra hivatkoznak a paleontológusokkal. Mintha a matematika azzal jönne hogy pí négyzet egyenlő köbgyök gólyával :)

26 2010.01.23. 14:42:30

Minél részletesebben bonyolódtok tudományos témákba, annál inkább kíváncsi vagyok, hogy mi motivál arra, hogy ennyi időt és energiát fektess ebbe a dologba. (És hogy hogy csinálod, hogy nem halsz éhen közben.) Van ez az angol mondás, hogy "there is no such thing as a free lunch". Szóval az altruizmust nem tartom valószínűnek. Tehát qui prodest?

hunyad 2010.01.23. 14:55:58

Hali! Tudom ez elüt a témától, de ha ide írok gyorsabban válaszoltok, olyan kérdésem lenne, hogy tisztában vagyunk vele h össze fog omlani ez a rendszer meg ilyesmi, sőt nálunk valószínű még hamarabb is szívás lesz és hogy szerintetek erre hogyan tudunk felkészülni vagy mit tegyünk egyáltalán mert az okéy h megy a dumálás meg minden de attól még ugyanannyi esélyünk lesz a túlélésre mint eddig?!?! Szóval van értelme erre készülni vagy lehet egyáltalán vagy csak el kell fogadni h ez fog történni és éljek úgy h akármikor cúnya világ lehet:D (nem mintha most nem lenne az)_Légy szíves írjatok, adjatok tippeket v blogot ahol ezzel is foglalkoznak nem csak azzal h hogyan jutottunk idáig. üdv. Hunyad

lololok 2010.01.23. 15:52:17

Igazából semmit sem tehetsz. Amit meg kell tenned, meg fogod tenni. Csak figyelj és próbáld elfogadni.

Diodara 2010.01.23. 17:26:36

Milyen válasz lenne kielégítő erre a kérdésre. Nézz poszt-apokaliptikus túlélő filmeket, végy hegymászóleckéket, vásárolj sok zöldségmagot és járj sportlövészkedni. :D Az elkövetkezendő eseményeknek nem a túlélés a lényege szerintem, ha tényleg bekövetkeznének.

zui 2010.01.23. 17:58:51

26, a feltett kérdésedre Nándi blogjában van egy alternatíva: "Sajnos ez a Föld nevű bolygó nem igazán az a hely, ahol egy magasabb képességekkel megáldott lélek bármiféle hatalmas és az isteni gondviselés számára valódi értéket képviselő dolgot létrehozhat. Rengeteg a képmutatás, és az uralkodó atlantiszi hierarchia szándékai annyira sötétek, hogy azokkal sem egy magasabb atyai világ, sem egy megtisztult lélek egyet nem érthet! Aki tehát magára valamit is adó lényiségként ezen a planétán úgy testesül meg, hogy lélektesteiben idegen emlékeket őriz, annak nagy a felelőssége. Bármilyen feladattal jön is ide – mindenképpen lámpás lesz az „alatta” levőknek, s ha eljön az ideje, ébrednie kell. Komprimusszomokat csak egy ideig köthet, hiszen a fény nem merülhet el teljesen a sötétségben. Mindig képesnek kell lennie megújulásra, és több síkon is tudatosak maradva, éberen, tetteivel és válaszaival példát mutatva, fehér fényként lebegnie a vakok fölött."

szomszedsrac 2010.01.23. 20:14:19

Tudok könyvet ajánlani a témában, de szerintem olvastad (elég jól elmagyarázza a "csökevényes szervek" teória hibáit). Harun Yahya - Az evolúciós csalás a címe, ha érdekel keress meg e-mailen.

2012 Blog 2010.01.24. 08:27:51

26, aki Lili: Szerintem Az élet értelme című bejegyzésnél jobb választ nem lehet adni erre a kérdésre. Ha az ember csinálja a dolgát, tesz, alkot, változtat, nyomot hagy a világban, akkor érzi, hogy létezik.

lololok 2010.01.24. 22:10:05

Külön jó, ha még pénzt is kap érte.

András 2010.01.25. 12:32:10

Egy kis adalék, A Föld fiatal kora című film: http://video.google.com/videoplay?docid=-7099862808518434400#

Orangpendek 2010.01.28. 00:24:12

"1. Amiről nem beszélnek: hogy minimum 26.000 olyan hely is található a Földön, ahol NEM a megfelelő sorrendben vannak a fosszíliák, például madarakat találtak az őshüllők alatti rétegekben, trilobitákat találtak emberrel megegyező rétegekben, emberkéz alkotta használati tárgyakat találtak a legmélyebb rétegekben, még a feketekőszénben is, stb." Csak egy baj van ezzel a kijelentéssel: hol van ez a 26.000 hely? Ki számolta össze? Hol van a 26.000 bizonyíték? Ki vizsgálta azokat? szakértők? Megtudnám ölni azokat akik látják a boszniai piramist de erőlködnek:nem, nem piramis!- mert a hivatalos történelem stb szerint nem lehet az, aki elfogadja, hogy az egy piramis az egy segg. Utálom akik ilyen bebetonozott agyúak, de az evolúcióval más a helyzet. Az evolúció lényege nem a közös ős, hanem a természetes szelekció, ezt Aranyi Lacival is hiába próbáltam megértetni. Maga Darwin is megértette, hogy ugyanaz a madár faj, két szomszédos szigeten a más környezet miatt küllemét tekintve, mely életbenmaradását segítette, generációkon át megváltozott, jó sok generáció után, nem öt perc alatt. Az evolúció lényege, hogy ami életképes azt megtartja, ami nem, azt elveti. Mi életképes? Ami az adott környezetben adottságai miatt életben tud maradni. Aranyi Laci szerint az alkalmazkodó képesség az állatban van, érdekes mód nem tud mindenki alkalmazkodni. Aki ma azt állítja, hogy az evolúció nem létezik, az nem csak, hogy a föld tahó vallásos amerikaiakkal kerül egy szintre, hanem megkérdőjelez egy olyan dolgot, ami szemmelláthatóan van, a belinkelt szövegektől hemzseg ez az oldal, ezekre érdemes figyelni.

Orangpendek 2010.01.28. 00:26:37

de abban egyetértek, hogy létezett egy prehisztorikus civilizáció, amelyet nem vettek bele a ma ismert történelembe. Tárgyi bizonyítékai nincsenek, de logikai bizonyítékok vannak.

Vándor 2010.01.28. 01:01:28

Orangpendek: A kreacionisták szerintem nem azt mondják, hogy nem létezik evolúció, hiszen ez baromság. Azt mondják, hogy az élet nem a semmiből jött létre, és hogy az ember sem valami egysejtűből fejlődött ki. Erre pedig nincs bizonyíték se pro, se kontra, tehát legalább ugyanannyi létjogosultsága van, mint az evolucionista elméletnek. Ősi civilizációkra pedig vannak tárgyi bizonyítékok. Nézd csak meg pl. Erich von Däniken A múlt megoldatlan rejtélyei c. dokumentumfilmjét, ebben több ilyet is felmutat.

Orangpendek 2010.01.28. 10:56:15

Én most ezt egy ilyen new new wave-es irányzatnak érzem, mindent újra gondolni stb , kell is mit de az evolúció az evolúció és szerintem mielőtt elkezdjük a tagadását vagy a védelmét, tudnunk kell mi is az. Természetes szelekció, ez a kulcs, minden más csak tévút. Ez az az egy dolog amit az ember a mai napig se képes felfogni, mert retteg attól, hogy a természet esetleg minket is lapátra tesz, hiszen nagyrészünk már képtelen az igazi természet igazi túlélésére, a fogyatékosoktól az üvöltöző csecsemőig, rengetegen halnának meg, ha holnap lekapcsolna az áram.

2012 Blog 2010.01.28. 11:03:38

Orangpendek: szerintem leírtam a cikkben, hogy az evolúció óriási csalása (amivel láthatóan téged is beetettek), hogy megfognak egy tényt (a fajok alkalmazkodnak, ezért ha a környezetük változik, ők is átalakulnak), és köréépítettek egy mesét, hogy ez az alkalmazkodási folyamat termelte ki a világon az összes fajt, egy közös ősből. EZ a darwinista evolúció. "Az evolúció lényege nem a közös ős, hanem a természetes szelekció" - az egy dolog, hogy te gyártottál magadnak egy saját definíciót az evolúcióra. Amiről te írsz egyébként, azt mikro- vagy horizontális evolúciónak hívják, a cikkben is külön kezelem, és ezt senki nem kérdőjelezi meg, a föld tahó vallásos amerikaiak sem, ugyanis ez tudomány: megismételhetően megfigyelhető-mérhető-dokumentálható-bizonyítható, laboratóriumban előidézhető. Ez az egész egy tipikus hazugság-sémája az Irányítóknak, a Holokauszt is így működik: megfognak egy bizonyítható tényt (voltak koncentrációs táborok és ott emberek haltak meg), aztán köréírnak egy mesét, és természetesen azt, aki ezt a mesét megkérdőjelezi, azt azzal vádolják, hogy annyira hülye, hogy nem látja a tényt, ami köré a mesét építették. Minden mítosznak van valóságalapja, az evolúciónak is, különben nem hinnének benne az emberek. "hol van ez a 26.000 hely? Ki számolta össze? Hol van a 26.000 bizonyíték? Ki vizsgálta azokat? szakértők?" - igen, szakértők, csak el kell hallgatniuk ezeket, különben elvesztenék az állásukat. Ne kelljen már mindent a szátokba rágni! Pl. "többszázmillió éves" szénbe ágyazott emberkéz alkotta tárgyakat egy google keresés találni. http://yecheadquarters.org/images/creation/doorknobs-clump.jpg

Darwin Bulldogja 2010.01.28. 17:30:17

Gratulálok, kedves szerző, még egy ignoráns divatfikázó ID-ióta, akinek böki a szemét az evolúcióelmélet, holott szemmel láthatóan még az alapvetéseit sem sikerült felfognia, amin annak tükrében, hogy eme cikknek csúfolt irományban a vaskos csúsztatásokon és kapitális marhaságokon kívül mást nem nagyon olvashat, aki csak egy kicsit is konyít a témához, nincs is mit nagyon csodálkozni. Tudod amúgy ti kreacionista/intelligens tervezéses áltudós emberkék kezdtek már nagyon unalmasak lenni, mivel semmi újat nem tudtok mondani, mindig rendre ugyanazt szajkózzátok, károgtok, temetitek az evolúciót, úgy állítván be a dolgot, mintha valamiféle tudományos forradalom lenne készülőben, ami majd megdönti az általatok annyira megvetett elméletet (kíváncsi lennék milyen érzelmi és pszichológiai okai lehetnek ennek a fölöttébb heves gyűlöletnek - vajon a kvantumelméletre, káoszelméletre, relativitáselméletre, stb, miért nem harap rá soha a magadfajtátok?), persze a "rideg" valóság az, hogy komoly tudományos körökben az evolúció már mintegy 120-130 éve nem képezi vita tárgyát. A legviccesebb az egészben persze mégiscsak az, hogy te, és a bólogatójánosok, akik éltetik a hasonszőrű irományokat (lévén, hogy még a cikkírónál is gyakorta alulinformáltabbak) ugyan tagadjátok, vitatjátok és kritizáljátok az evolúcióelméletet, ám a számotokra szomorú tény, hogy ténylegesen és tételesen megcáfolni, és egy jól bizonyítható és tesztelhető alternatív hipotézist felállítani még soha egyikőtöknek sem sikerült. Vajon miért? Lehet tippelni. Üdvözlettel, egy biológus. u. i. Akit mélyebben érdekel a téma az javaslom olvasson inkább _valódi_ tudományos cikkeket felvonultató blogokat, mint pl. ez: http://criticalbiomass.freeblog.hu/ (Különösen ajánlom figyelmébe mindenkinek az Áltudományok ÉRTEM-vita témában írt bejegyzéseket.)

2012 Blog 2010.01.28. 17:47:46

Természetesen a fenti hozzászólás kitörlést érdemelne, mivel képtelen volt az állítólagos "biológus" a mondanivalóját bármilyen érvvel alátámasztani; szegénységi bizonyítványnak hagyom itt. "vitatjátok és kritizáljátok az evolúcióelméletet, ám a számotokra szomorú tény, hogy ténylegesen és tételesen megcáfolni" - érdekes, hogy a vitatást és a kritizálát ellentétbe állítod a cáfolat hiányával, noha abból következik; nyilván egy megcáfolt elmélet nem képezné vita tárgyát. LOGIKA, ez az, amit szűkösen mért számodra az Evolúció... Egy dolgot hadd emeljek ki: "egy jól bizonyítható és tesztelhető alternatív hipotézist felállítani" - az evolúció minden, csak nem jól bizonyítható, sem tesztelhető. Ahogy a kreacionizmus sem az. Még egyszer: ha bármelyik az lenne, a vita már eldőlt volna. "komoly tudományos körökben az evolúció már mintegy 120-130 éve nem képezi vita tárgyát" - így van, mégpedig azért, mert aki kételkedni kezd benne, azt kihajítják eme körökből. De még ha nem is így lenne, a többségi vélemény nem indikátora egy tétel igaz voltának - a tudomány nem működhet demokratikus alapokon. "vajon a kvantumelméletre, káoszelméletre, relativitáselméletre, stb, miért nem harap rá soha a magadfajtátok" - tényleg, ez érdekes kérdés, vajon miért? Miért van az, hogy a természettudománynak mindig ugyanazt az 5-6 tételét támadják szerte a világon? Lehet, hogy probléma van ezekkel?... A további hozzászólásokat részedről törölni fogom addig, amíg nem látunk "azért hülyeség, MERT" vagy ehhez hasonló szófordulatokat tartalmazó mondatokat - tudod, ÉRVEKET.

Vándor 2010.01.28. 20:37:47

Darwin Bulldogja és mindenki más: ha csak személyeskedni tudtok, akkor nem sok értelme van ide írni. Egy vita attól lehet vita, hogy érveket-ellenérveket sorakoztatunk fel.

Appassionato 2010.01.28. 22:13:43

Nos, nem vagyok szakértő, nem tanultam a dolgot, de érdekel a téma. Azok a kérdések, amik felvetődtek a cikkben az evolúció gyenge pontjairól érdekfeszítőek és utánaolvasásra ösztönöznek...tehát hasznosnak találom, bár ezzel együtt az egyik elmélet gyengéje nem győz meg a másik igazáról. A múltat kutatni nehéz ügy, mert senki sem volt ott, csak hipotéziseket gyárthatunk fosszíliák, esetleg megfigyelések által. Ám ezek csak apró töredékei a múltnak.. a mérések lehetnek pontatlanok .. a kísérletek lehetnek eleve rosszul előidézettek stb. Szerintem az úgynevezett "tudomány" nagyon fiatal (néhány száz éves) ; nagyon keveset tudhatunk még a minket körülvevő világról.

Diodara 2010.01.28. 22:22:11

Lefordítom Darwin Bulldogját: mocskok vagytok, mert folyamatosan csak mocskolódtok. Érdemes lenne néha forgatni a szentírást... vagy a izé, tankönyvet, mert nem tudtok semmit. Semmit nem tudtok. Mocskok vagytok.... blablabla... az érveitek is mocskosak. Meg ti is. Utálom ezt az agyatlan bandát. Mindig csak bólogattok és azt hangoztatjátok, amit hallotok. Mocskosok...

András 2010.01.29. 12:21:00

Kedvtelen darwin bulldogja! Írásodból már egy olvasni tudó alsótagozatos is kilogikázza, hogy vagy el sem olvastad az "irományt", vagy egyetlen betűjét sem fogtad fel. Könyörgöm, oktass minket, szomjazunk a tudásra! Válassz ki egy tetszőleges állítást a cikkből, és magyarázd el, MIÉRT nem úgy van? (huxley meg egy PÖCS volt.)

27 2010.02.04. 06:39:39

Filmajánló, most találtam, nem láttam még www.imdb.com/title/tt0974014/ Creation (2009) "English naturalist Charles Darwin struggles to find a balance between his revolutionary theories on evolution and the relationship with religious wife, whose faith contradicts his work."

lololok 2010.02.04. 12:10:06

Egy _valódi_ biológus, _valódi_ agy nélkül. Ezt hogy magyarázta ki a Darwin?

Szeter 2010.02.04. 19:01:47

"mivel semmi újat nem tudtok mondani, mindig rendre ugyanazt szajkózzátok..." Darwin, mert ti aztán tudtok újat, hehe... Minap hallottam a nagy Attenborough saját szájából, hogy a szarvasok visszamásztak a tengerbe és bálnákká változtak... (persze előtte még halkorukban kimásztak a vízből, hogy szarvasok legyenek). Ha te ebben tudsz hinni, gratulálok! Mellesleg cáfolatot éppen 2012 írásában is találsz, a tiédet viszont többen is hiányoljuk itt. De jó szokás szerint a nagy megmondóknak második, érdemi körre már nem szokta futni. És még valami: attól, hogy esetleg nem kapsz helyette egy másik "bizonyítható" elméletet, az evolúció még nem válik ténnyé...

27 2010.02.05. 13:12:43

href.hu/x/bezd

Alienexperiment 2010.02.06. 00:03:29

Most olvastam a kommenteket a 2012blog evolúció-I.D. írásánal, hogy: A kutya szemfehérje is az emberhez való alkalmazkodás miatt alakult ki. (Még a emberszabású majomnál sincs ilyen, pedig közelebbi rokon.) Megint a zufók jutnak eszembe, ugyanis egyetlen egy típusnak van szemfehérje, (ami szinte 100%-osan normál embernek néz ki) az összes többinek egyrészt nagyobb a szeme (ferde metszésű is) másrészt nincs szemfehérje. Ez vajon mit jelent? Miért jó az vajon, hogy van szemfehérje? (szemmozgás/szemkontaktus jobban látszik?) Az óceános sótartalmának elvileg csökkenni kellene, mert folyamatosan megy bele a sok édesvíz az olvadó jégből, fosnak is , hogy ha leáll a Golf-áramlat, akkor az angolok megfagynak. De he mégis nő, akkor valami külső beavatkozás lehet? Állítólag valami NASA kutató (műhold segítségével) felfedezte, hogy a Földre KÍVÜLRŐL folyamatosan érkezik VÍZ. (valami több méteres gömbök jöttek be a kívülről a műholdképbe, és amikor megnézték infrában (vagy UV-ben) akkor látták, hogy víz) A csökevényes szervek azok nem azért csökevényesek mert DIREKT tették azzá, hogy ne tudjuk használni őket? (5 érzékszerv maradt a 6-7-8-ból?) Ha Darwin tudott volna a molekuláris gépek létezéséről, akkor nyilván nem azt mondta volna, amit mondott, max. annyit, hogy adott fajon belül lehetnek változatok, de egyik fajból soha nem lesz másik, a kialakulásról nem is beszélve. Valaki írta a hópehely kialakulását, ahhoz VÍZ kell, (állítólag csak a természetes víz) aminek ritka különleges tulajdonságai vannak, meg 1db porszem, amiből kiindulva kialakulhat a hópehely, és mivel minden porszem különböző, ezért minden hópehely is az. Alienexperiment

lololok 2010.02.06. 00:19:49

Milyen az a természetes víz? Megfelelő körülmények között a legtöbb ismert anyag képes hasonló fraktált struktúrában kristályosodni. A kristályosodáshoz nem feltétlenül kell szilárd csíra, csak nagyban csökkenti a folyamat megindulásához szükséges energiát.

Alienexperiment 2010.02.06. 15:01:30

Az a víz a természetes, ami a körforgásban a megfelelő oldalon van, pl. a leesett eső, ezt lehet használni, a desztillált+ioncserélt víz állítólag nem ugyanúgy viselkedik, ezek még nagyrészt ismeretlen tulajdonságok, egy M.I.T. szabadegyegyetemi előadáson láttam, hogy miket lehet a vízzel csinálni: http://www.youtube.com/watch?v=RQX8I9ZWtPQ&feature=related Rá lehet keresni: hi voltage from water drops (nincs magyarázata egyelőre, vagy csak hivatalosan nincs, a hadsereg laborjaiban már régen használják, csak mi nem tudunk róla) Alienexperiment

lololok 2010.02.06. 20:23:56

Ez a Kelvin generátor, általános iskolában tanítják jobb helyeken. Ezt minden elektromosan tölthető anyag tudja, nem csak a víz. Ha emlékszel még az érettségire (ha megszerezted egyáltalán), ez a tétel a töltés szétválasztás vagy hasonló néven futott. A Kelvin generátorral kapcsolatban nem az a gond, hogy nem tudják, hogy hogyan működik vagy nem értik vagy eltitkolják. Hanem az, hogy nagy feszültségű szikrákat lehet vele előállítani, nem munkába fogható áramot. A max. feszültség a két golyó között valóban 10-20 kV, a szikrázáskor átfolyó áram viszont csigafasznyi. Összességében így a teljesítmény is csigafasznyi. Alienexperiment, te tipikus példája vagy a hülyegyereknek, aki a tévébe lát egy dolgot, amit nem képes felfogni és azonnal a hadsereg titkos kísérleteiről kezd el hadoválni. Vagy arra gondoltál, hogy MIT és akkor biztos tuti titkos szuperfejlett technológia? A prof az egész előadásban általános iskolai fizikáról beszél, az utolsó 5 percben meg felvillantja a Kelvin generátort. Semmi extra nincs benne. A Van der Graaf generátort ismered? Az még sokkal tutisabb szupertitkos tértechnológia, amit eltitkolnak, hogy ne tuggyá róla, hogy neked tök rossz legyen (a tantermekben persze ott van). Hi voltage!

lololok 2010.02.06. 20:27:09

Az nem tűnt fel, hogy az 50 percben mindegyik amcsi nebuló üres tekintettel bámulja a prof előadását? Aztán a prof az óra végén házi feladatnak kiadja nekik, hogy adjanak magyarázatot a Kelvin generátor működésére. Gondolod, hogy first gradereknek kiadnák házinak ha annyira szupertitkos lenne? De most komolyan...

2012 Blog 2010.02.07. 10:50:25

A szeniorátus elvét ne fokozzuk végtelenségig, törzsolvasóknak is illik bizonyos alapszabályokat betartania.

Alienexperiment 2010.02.07. 11:37:54

Lol a neved, de téged sem az eszed fog a sírba vinni: A Van de Graf generátort is előhozza a prof (te hülyegyerek) és ő sem tudja a magyarázatot (majd te) csak a jelenséget írja le: HA BELÜLRŐL adogatjuk a zelektronokat, akkor azok MIÉRT vándorolnak a KÜLSŐ FELÜLETRE és ezáltal MIÉRT LEHET többszörös feszültségre feltölteni a gömböt? Ugyanez a helyzet a vizes nagyfesz szikrával, magyarázatot hallhatnánk, mert a jelenséget (nagyfesz szikra) látjuk, már az óvodában ezzel szórakoztunk. Lol (sőt lolololol) Lehet ,hogy az M.I.T.-n kellene oktatnod, ahelyett, hogy itt okoskodsz. (nagyfesz szikra ÉRTELEMSZERŰEN kV-os, és u-mA, de akkor is érdekes a jelenség, és akkor is kellene rá magyarázat) a vízről is lehetne egy külön post, mert a sok önjelölt nagyonokos azt hiszi, már mindent tud, közben még mostanában is jöttek olyan újabb kutatási eredmények, hogy egy pohár vízben olyan folyamatok játszódnak le, amiről eddig fogalmunk sem volt, megyarázni meg főleg nem tudjuk: folyamatosan bomlik fel a H2O és lesz belőle H3O+ és OH-, majd ebből újra H2O, -bizonyos frekvenciával- a H atomban a proton imbolyog -wobbling- biz.frekvenciával, ill. egy csomó H2O kapcsolódik össze fürtökké, amik szintén cserélik egymást biz.frekvenciával, miközben a 2db H is forog az O körül, stb.. Ha ezt mindet értenénk, akkor Stanley Meyer vízbontóját -rezonáns , unipoláris nagyfesz, kis áram- 5perc alatt újra lehetne építeni. Alienexperiment

Alienexperiment 2010.02.07. 11:41:45

Itt egy kis ábra, érettségivel rendelkezők is megnézhetik: http://www.johnkyrk.com/H2O.html (a kis oldalra fektetett 3szöggel indul!) Alienexperiment

2012 Blog 2010.02.07. 13:23:58

"egy pohár vízben olyan folyamatok játszódnak le, amiről eddig fogalmunk sem volt, megyarázni meg főleg nem tudjuk: folyamatosan bomlik fel a H2O és lesz belőle H3O+ és OH-, majd ebből újra H2O, -bizonyos frekvenciával- a H atomban a proton imbolyog" Hát én beszarok rajtad, te tényleg nem jártál általános iskolába?

2012 Blog 2010.02.07. 13:33:27

Na akkor egy kis elemi kémia: Nem a H-atomban imbolyog a proton, hanem a H atom egy proton és egy elektron, amelyik az elektronját hátrahagyja, így lesz az egyik H2O-ból OH-, a másikból meg H3O+. Így csak egy protont adogatnak ide-oda a vízmolekulák, amiről legalább 100 éve tudnak. Ha deutérium van az oxigénen, az másképp viselkedik (arra már nem emlékszem, hogyan), ezért nem oltja a szomjat a deutériumos "nehéz víz", mert az agyban a vér víz-só arányát mérő receptor valójában vagy a H3O+-t vagy az OH--t nézi, mert a H2O kurvára semleges kémiailag. Hogy miért csinálja ezt a víz? Azért, mert minden energiaminimumra törekszik a világon (Persze jelen esetben hiába.) A szódavízben is szupertitkos módon a H2O és a CO2 oda-vissza alakul H2CO3-má. Bővebben: http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Chatelier%27s_principle Az egyik érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy egy vízcsepp perpetuum mobile, vagyis mozgásban találja meg a relatív entrópiáját, nem hőben.

lololok 2010.02.07. 13:39:06

No komment. Disszociációs konstans, általános iskolai kémia, sav-bázis elmélet, hidrokomplexek... Ha érdekel a Kelvin generátor régóta ismert (Lord Kelvin óta, pontosan) működési elve: http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_water_dropper Bár ezt is a titkos zsidó hadsereg szerkeszti. Egyrészt a hülyegyerekezésért elnézést kérek, másrészt: Egy közeli ismerősöm évek óta foglalkozik vízbontóval üzemelő autó készítésével. Sem a Meyer-féle, sem egyéb elven működő csodagépet nem sikerült eddig reprodukálnia. Azok a dolgok egyszerűen nem működnek. Magyarországon élnek olyan emberek, akik ilyesmivel foglalkoznak és el is adják az ötleteiket. Mi annak idején sokukkal találkoztunk, de hiába: bebizonyosodott, hogy mindannyiuk csaló. Ezek a hype-olt találmányok tehát - TAPASZTALATOM szerint - nem működnek. "amiről eddig fogalmunk sem volt, megyarázni meg főleg nem tudjuk" A dolgokat általában időközben fedezzük fel. Amiket itt felsorolsz, már egyik sem új felfedezés (értsd: száz évnél öregebbek). Oké, a kvantumfizikai rész az igazából a QED óta számít megmagyarázottnak (30-40 éve kb.). Harmadrészt, van MIT-s ismerősöm. Az MIT a világ első számú műszaki egyeteme. Ahol egyébként ugyanazt tanítják, mint a világ összes műszaki egyetemén, csak jobb körülmények között, elismertebb profok.

lololok 2010.02.07. 13:49:36

"ő sem tudja a magyarázatot" Hogy MIÉRT viselkedik úgy a töltés, ahogy, arra Isten tudja a magyarázatot. Mi emberek maximum elméletekkel jósolni tudjuk a jelenség kimenetelét. Az említett Feynman is leírja a könyvében, hogy nem keresi a miérteket a fény viselkedésére, csak az elméletet állítja fel, ami bizonyos definíciós körben ellentmondásmentes, lehetőleg minél teljesebb körű és a dolgok eredménye pontosan számolható vele. Isten útjait pl. Newton, Helmholtz, legutóbb meg Einstein fürkészte nagy erőkkel. A mai tudomány már nem erről szól. Alienexperiment, egyébként melyik egyetemen dolgozol?

Vándor 2010.02.07. 14:36:06

2012blog: Lassan időszerű lenne kirakni valami házirendet:) Ne süllyedjünk már odáig, hogy egy vitában személyeskedni kezdünk, azt mindenki tud, és ettől még senkinek sem lesz igaza. Ha valaki túl naiv, túl sok hülyeséget hord össze, és mindent elhisz, amit el akar hinni, még nem kell lehülyegyerekezni, finomabban is lehet terelgetni a helyes irány felé:) Alienexperiment: Nekem úgy tűnik, átestél a ló túloldalára. Mindent feltétel nélkül elhiszel, amibe van egy kis összeesküvés. Ez semmivel sem jobb, mint a kőmaterialista gondolkodás. Próbálj kicsit objektívebb lenni, ez a kulcsszó:). És ezt most ne baszogatásnak vedd, csak jótanács!

2012 Blog 2010.02.07. 15:31:42

Lesz házirend hamarosan, az új projecttel és teljes újratervezéssel, újrastrukturálással együtt. 2012 Blog 2.0... :)

Krtkopes 2010.02.09. 20:23:11

Ez szép meg jó de arra nem gondoltatok hogy a gén-tudomány ki tudja mutatni az egészet,bizonyitani?Már van rá bizonyitééék,hülyeségeket irtok mivel a GÉNEK KIMUTATJÁK!Ők nem hazudnak,ha 79 százalékos rokonságunk van valamilyen moszatal akkor az szerinted mi ha nem evolucio bizonyitéka?(tudom isten meg irányitok de vmi normalisabbra gondoltam)

2012 Blog 2010.02.09. 20:33:42

Van a tény, meg van a tény értelmezése. Az evolúció esetében (és sok más tudományos esetben is) a kettőt összemossák. Tény, hogy genetikai hasonlóságok vannak. Az evolúció hívője közös ős bizonyítékát látja ebben, a tudatos tervezés hívője (vagy tudója) közös tervező bizonyítékát. Egy Škoda 120-nak és egy Škoda 105-nek hány százalékban azonos a felépítése? Ez azt jelenti, hogy mindkettő egy trabantból fejlődött ki 60 millió év alatt?

Krtkopes 2010.02.10. 20:12:52

Igaz viszont azért egy gépet amit egy ember készitett és tudjuk is bizonyitani nem teljesen jó egy olyan dologhoz hasonlitani amit sajnos nem tudjuk hogy mi alkotott vagy hogyan alkotódott(szép magyarsággal).De például hogy vissza lehet vezetni minden élőlényt egy közös ősre az szerintem eléggé jó bizonyiték az evolúcuió számára.Lehet hogy nincs evolucio és isten teremtett mindent de most komolyan ha hideg logikával gondolkodunk akkor az evolucio tökéletesen logikus dolog még azé isten semmivel sincsen alátámasztva.

2012 Blog 2010.02.11. 11:23:30

"ha hideg logikával gondolkodunk akkor az evolucio tökéletesen logikus dolog" - szerintem meg nem, és a cikk arról szól, hogy miért nem. "azé isten semmivel sincsen alátámasztva" - Kivéve, hogy itt vagyunk. Feljebb írtam, nyilván nem olvastad el az összes kommentet, hogy az univerzum létezésére csak két lehetséges magyarázat van Isten nélkül: az egyik, hogy a semmiből jött létre, a másik, hogy mindig is létezett. Az első magyarázat ellentmond az energiamegmaradás törvényének, a második a termodinamika II. törvényének.

Krtkopes 2010.02.11. 18:31:07

Vagy talán csak nem tudjuk felfogni mert az agyunk nem fejlődött még ki eléggé hozzá.Am meg ezek földi törvények kitudja hogy a körülöttünk lévő gigantikus térben ezek hogyan változnak.Isten talán létezhet de azt valahogy érzem hogy mind a kereszténység mind a többi vallás nagyon nagyon messze van az igazságtol,inkább olyan néphülyitésnek néznek ki.Maximum a keleti vallásokban van logika de ott gyakran nem is emlitik a kifejezett Teremtő elnevezést vagy kerülik.

2012 Blog 2010.02.11. 18:36:58

A vallások valóban nincsenek fedésben az igazsággal, erről szól az Úr és az Atya című bejegyzés...

Alienexperiment 2010.02.12. 14:36:08

A VÍZBONTÁSRÓL: sajnos itt (a bolygón) mindenki hülye, (tényleg, a katonák meg titkolóznak) nagyon kevesen tudtak alkotni, ezek közül az egyik Meyer, és még páran :Zigouras, Dr. Yull Brown, Dingel, Boyce, EZ TÉNYLEG K*RVAKEVÉS a 6milliárdból, de mert neked és az ismerősödnek nem sikerült, ezért nem is lehet? Én igazából lesz*rom, hogy a fizika/kémiakönyvekben mit írnak, mert SZERINTEM keveset tudunk, és azt is rosszul. Azt azért még megjegyezném, hogy Dr, Konstantin Meyl -egyetemi tanár- azért be tudja mutatni, hogy TESLA nem hazudott, amikor a Hertz féle és egyéb rádióhullámokról beszélt, mert tényleg nem úgy viselkednek a rezonáns LONGITUDINÁLIS hullámok, mint amit mi most mindenhol használunk, azok ugyanis TRANSZVERZÁLISOK, ez is ismert 100éve, de mégsem tudjuk megmagyarázni, az egyiket használjuk, oszt annyi. Na ez lehet a vízzel is, és a felsoroltak rájöttek pár dologra, érdemes Meyer előadásait meghallgatni, ott magyarázza is, lehet, hogy rosszul, de más nem fogja. Szerintem pl. az energiamegmaradás az csak elemekre érvényes, vegyületekre nem, és ha rájössz, hogyan bontsd szét minimális energiával, akkor + lesz a mérleged. (csak neked, mert a természet utána többet dolgozik, hogy helyreállítsa, pl. a víz elpárolog, majd amikor újra lejut a talajra, akkor kezdődik elölről az egész körfolyamat, amiből ki lehet venni energiát) Meyl videó : http://video.google.com/videoplay?docid=-4615804709108706714# A vízzel kapcsolatban érdekelne a DIPÓLUSMOMENTUM -miért annyi amennyi, stb- de nem nagyon találok róla anyagot, aki tud címet tegye már be. Alienexperiment

Alienexperiment 2010.02.12. 14:46:50

Ha már írta valaki, hogy a VÍZMLEKULÁK állandó mozgásban vannak, (ésmég bomlanak és újraegyesülnek is közben) ennek van egy (igazából 3) frekvenciája, ezt MEGFELELŐ hullámformával, egyfajta üregrezonátorban minimális energiával fel lehet bontani, van mechanikus "vízdaráló" is, ami jó beállítás esetén 100% feletti hatásfokkal alakítja gőzzé a vizet. http://www.youtube.com/watch?v=K6fxWMA7STo&feature=PlayList&p=07AA3F04F0574601&playnext=1&playnext_from=PL&index=25 Alienexperiment

Alienexperiment 2010.02.12. 15:10:27

A H atom imbolygásról: Sorry , de nem tudod miről beszélek, a proton nem úgy működik erős mágneses térben, mint normál esetben, a WOBBLING effektust használják ki az MRI képalkotásnál is: (nem a bomlásról és újraegyesülésről beszéltem, az más, semmi köze az atommag imbolygásához) Az meg pont véletlen (vagyis nem) hogy a víz egyik része az egy olyan elem, aminek1db protonból áll az atommagja. http://www.physics247.com/physics-tutorial/electromagnetism-mri.shtml Igazából sokmindent az óvodában tanultam, csak közben elfelejtettem:) Alienexperiment

lololok 2010.02.12. 18:26:40

Alapszabály: sose olvass Egely-t, ha be vagy spurizva. Nincs értelme ilyeneken vitatkozni. Más megpróbálni megépíteni a gépet, meg rákeresni youtube-on.

Alienexperiment 2010.02.13. 16:42:30

Egely-t még elő sem vettem, egyébként jól jellemzi a magyarisztáni viszonyokat, hogy őt idézik, mint rossz példát? Évekig olvastam, néztem angol nyelvű anyagokat, utána hallottam, hogy Egely is benne van a témában, de ő elméleti oldalról próbálkozik, az szerintem a nehezebb, mert egyszerűen HIÁNYZIK egy csomó tudás hozzá, nem véletlenül. Nem itt tartanánk (nem tudnának itt tartani bennünket) ha az oktatás nem ilyen szinten lenne, de TESLát sem bírták elfogadni. (csak azért nem halt meg , mert inkább használták a tudásának egy részét, egy ideig, utána meg kiszorították a közismertségből) Alienexperiment

seh 2010.02.13. 22:52:29

Egy terhes anyuka hasaban ket novekvo ikergyerek az elet nagy dolgairol beszelget: "Mondd, szerinted van elet a szuletes utan?"

ünnephegy 2010.02.24. 08:47:00

Ahogy elnézem, két párhuzamos vita fut a szálon, az egyik az evolúció kizárólagossága versus alternatíva-léte vonalon (azaz, hogy az evolúció minden kétséget kizáróan bizonyított és kizárólagos elmélet-e, vagy egy ugyanolyan sulyú ill. kombinálható megoldási lehetőség a kérdésre, mint más elméletek), a másik a tudományos módszertan. Nos ez utóbbival kapcsolatban meg kell, hogy jegyezzem, bár a (talán Blue) módszertanról leírtak valóban a tudomány ars poeticajaként léteznek, de a gyakorlatban nem realizálódnak. Azaz a tudományos viselkedés elméletének és gyakorlatának kapcsolata analóg mondjuk a római katolicizmus elméletével és gyakorlatával. Erre talán a legjobb példa a régészet-, történelem- és nyelvtudomány szenthármassága és "eredményei" a gyakorlatban (egy-egy "már régóta nem vitatott" nyelvtudományi hipotézist a régészeti ellenbizonyítékokkal sem lehet cáfolni), illetve a tudomány-áltudomány vita, melyben meglehetősen spontán kerülnek ilyen vagy olyan minősítés alá bizonyos területek (ilyen meglepő "tudomány" pl.: politika, közgazdaság). A rögvalóság az, hogy a tudomány a gyakorlatban éppúgy hajlamos a misztikumra, és személyes egzisztenciáknak, illetve gazdasági és politikai érdeknek megfelelően "alakulgatásra", mint bármely más vallás, egyház. A jelen bejegyzésben felsoroltak bizonyítására igényel-e valaki kútfő felsorolást?

GF 2010.04.23. 15:36:11

Érdekes és tartalmas írás. Lehet folytatni? Véleményem szerint az evolúció kontra értelmes tervezettség vita nem annyira vagy-vagy, hanem "is-is, de milyen határokkal" oldható meg teljes körűen. Szinergikusan. Ennek a megoldásnak az alapját a mikrovilág legújabb felfedezései, a fehérjékből álló rendszerek izgalmas automatizmusai kínálják fel (többek között az immunrendszeré, a bakteriális csillók működési rendszeréé (IFT), valamint a legszaporább faj, a baktériumok "lekövetése" a változásaikkal kapcsolatban. 2010. április 23. 15:27:11 GF [email]

Fodor 2010.06.20. 17:56:55

Sziasztok! Ha lehet egy pontosító jellegű meglátás-bár nem ismerem az utolsó témába vágó elméleteket-a(z óriás)kígyóknál található lábcsökevények nem a jövő,hanem a múlt gyíkféléjét sejtetik.Eszerint a közelítés szerint a láb funkcióját vesztette az új élettereken(föld alatti üregek,járatok) ahová a kígyók ősei kerül(het)tek.Lábatlan gyíkfélék is léteznek(kuszma,seltopuzik),nekik is vannak lábcsonkjaik. Főleg sivatagi környezetben élő gyíkfélék közt lehet találni kígyózó mozgással is közlekedőket,kik ilyenkor testükhöz szorítják lábacskáikat. Nem kurvaokosságból írom,csak ha-amúgy nagy örömömre-szembe vizelünk a viharral,akkor azt úgy tegyük,hogy ne fújja vissza a szél... Másfelől kutatásotokért le a kalappal és nagy köszönet! Minden jót!

elbunda 2010.09.13. 19:56:26

Na ,ilyen választ kaptam: "A vírusok mutációja és villámgyors alkalmazkodása eleve egy megdönthetetlen pillére az evolúciónak" Erre mit mondjak? Belefér a mikro-evolúcióba? Elvileg ugye egyre erősebbek tudnak lenni ezek a vírusok, ellenállóbakká tudnak válni.. mi a helyzet szerintetek ezzel? :D (Azért ez a megdönthetetlen pillér elég nagy túlzás; érdekes jelenség,annyi szent)

M.A. 2010.09.13. 20:19:58

Ez a válasz a szokásos játékot játssza (nyilván a válaszadóba beleverték az egyetemen): megfogja azt, ami bizonyítható (mutáció, alkalmazkodás), és azt mondja, hogy ez itt az evolúció, és ezzel bizonyítva van az is, hogy a vírus emberré tud fejlődni évmilliók alatt. Egyébként a vírus nem is életforma. A hordozó életforma "része" tulajdonképpen. Tehát ha tud úgy mutálódni a vírus, hogy már nem is ember vagyok tőle, akkor lép ki a horizontális átalakulás tartományából.

elbunda 2010.09.13. 20:38:11

Pontosan. Viszont időközben cáfoltam az iménti állítását*,jött egy újabb : "Szerintem eléggé egyértelmű jele még az evolúciónak, hogy az emberi embrió végigjárja a korábbi fejlődési szakaszokat 9 hónap alatt (a szedercsíra formától a halon át (mármint nem formájában, hanem pl. véredényrendszerének fejlettségében) egészen az emlősökig), illetve hogy dns-ünk java korábbi fejlődések maradványa, megegyezik más emlősökével 90+%-ban, de használaton kívül van." Ez a véredényrendszer új, és a DNS-es "90%os azonosság csak használaton kívül" is új volt. Wtf, mikkel rukkolnak elő. *Azért megjegyzem neki amit írtál

Vándor 2010.09.13. 22:41:18

Van egy critical biomass nevű oldal, ami az intelligens tervezettséget hirdetők "miatt" jött létre. Ott elég sok vitát lehet olvasni a témában, de nekem eléggé úgy tűnik, hogy elbeszélnek egymás mellett, meg sok a személyeskedés is...

Vándor 2010.09.13. 22:41:46

Ja, a cím: criticalbiomass.freeblog.hu

Inlakesh 2011.09.24. 20:58:38

Egy kis szójáték így estére: evolu-CIONISTA:D

Inlakesh 2011.12.05. 21:43:40

És akkor jöjjön egy kézenfekvő összeesküvés elmélet: miért épp a 2012 blogra kerülnek ezek a szemetek? Lehet, hogy az a célja valakinek, hogy tönkretegye a blogot? :D

teGergő 2011.12.05. 23:19:36

Még a fórum megjelenését is "megpiszkálta" egy túl hosszú linkkel... :P A kérdés pedig bennem is felvetődött már: Csak a 2012 Blogon jelentkezik ez a fajta "probléma"? (Na majd erre fel mindjárt megtudhatom a sajátomon... :P)

spike 2011.12.06. 00:30:05

emjé: az már egy másik kérdés:) nem, nem csak ezt a blogot támadják, szétszóródnak a neten, valószínűleg zombi gépek szórják őket. fórumokon témát nyitnak, és ahova csak írni lehet írnak. ingyenreklám.

cath 2012.01.25. 09:08:49

nemteljesen off- ha már itt témánál vagyunk. Vajon az milyen szelekció kapcsán alakult úgy, hgy az emberen csak a fején és ama bizonyos szaporítószervei fölött "maradt meg" az "állati" szőr. Nem viccből kérdeztem, kb olyan mintha mindenhol máshol nem kellene ez a védelem (holott kell mert hordunk helyette ruhát), ezen a két helyen viszont makacsul mindenkinek nő és nő a szőre, amig az x centit el nem éri (ezért olyan mint az állatok bundája, hiszen ha nem vágod le ezer évig akkor is csak bizonyos hosszúságra nő meg, mintha tudná, hogy mekkorának kell lennie - ahogy az állatok bundája se nő "túl" ha neki mész borotvával a macskádnak, hanem pont akkorára nő vissza mint volt...) ON: Abban egyetértek, hogy a természetes avagy mesterséges szelekció az evolúció lényegét tekintve mindegy. Az ajánlott könyv címe ismerős (olvastam? vagy olvasni akartam?) Mindenesetre nekem furcsa, hogy fajon belül ennyire működne, hogy most csak ettől egy kis csoport ki akarja nyírni a7 milliárdot. A túlélés szinte mindig FAJok közötti szinten szokott háborúhoz vezetni nem a fajon belül, azaz inkább mintha ez a kis csoport más faj lenne, mint a többi 7milliárd, akik felzabálják a bolygót (ami nem is igaz mert pont a "fejlett" rész, a világnak kb 1/5-e az amelyik "felzabálja"-elhasználja a bolygó mindenféle erőforrásait a nagy tömeg elől....)

2012 2012.01.25. 11:35:27

Evolutionist kommentjét átolvastam. Sajnos anélkül szólt hozzá, hogy előtte értő olvasással elolvasta volna a bejegyzést. Úgyhogy búcsút vettünk tőle.

Jagger 2012.01.25. 11:37:05

Evolutionist az jó dolog, hogy ide tévedtél, és hogy megakadt a szemed egy ilyen fontos témáról szóló cikken, el is olvastad, reagáltál is. Amit leírtál az logikus, végiggondolt egész jól alátámasztott, viszont az alapja nem más mint minden más információnak pl. ezen a blogon, mégpedig a hit. Olvastál nagyon jó dolgokat, érveléseket, amiket vagy elhiszel vagy nem, és magadban megpróbálod összerakni a képet a rendelkezésedre álló információk, és tudásbázis segítségével. Végső soron én is csak azt tudom neked mondani, mint az előttem hozzászólók, hogy kezdd a blog olvasását a legelső bejegyzéssel, és csak sorba haladj vele, vannak egymásra épülő írások, amikbe nem lehet csak úgy a közepétől belevágni. 1. bejegyzés: Terria és Lerzia meséje

Evolutionist 2012.01.25. 11:52:50

Kedves 2012! Örülök, hogy elolvastad amit írtam, annak már kevésbé, hogy töröltem. Azonban nagyon beszédes a hozzáállásod, hiszen ha fennthagytad volna az én "hibás" véleményemet, akkor mindenki okulhatna belőle, hogy milyen butaságokkal próbálom meggyőzni a többieket arról, hogy az evolúció létező dolog. Te pedig örülhetnél, hogy ismét van egy bizonyítékod arra, hogy nincs helyes érvelés a Te véleményed ellenében. Ebben a formában cenzúrázva a dolgot viszont látom, hogy nem igazán szereted, ha a veled ellentétes vélemény megfogalmazódik a kommentek között. További jó munkát!

2012 2012.01.25. 12:10:07

Mindenki, akit saját hülyesége vagy a házirend megsértése miatt törlök, arra szokott panaszkodni, hogy nem tűröm az ellentétes véleményeket... Ha átfutottad volna a bejegyzés által keltett vihar termékeként született párszáz kommentet, láthattad volna, hogy jó sok ellenvéleményt hagytam megnyilatkozni, sőt, válaszoltam is rájuk. A hozzászólásodban gyakorlatilag csupa olyan "érv" volt, melyekre az ellenérv eleve ott van a bejegyzésben. A horizontális evolúció nagyszerűségét kezdted ecsetelni az evolúció bizonyítékaként, pedig van róla egy külön szakasz, a rovaros-madaras példa pedig világosan megmutatja, miért nem tekinthető közös ős bizonyítékának genetikai vagy szerkezeti hasonlóság két faj között.

Vándorr 2012.01.25. 12:15:04

Ritkán van ilyen, de most spec. nem értek egyet Evolutionist kommentjének törlésével. Abszolút tisztelettel szólt hozzá a dologhoz, nem hülyézett le senkit, és szerintem kulturált vitát lehetett volna folytatni vele, amiből mindenki tanul. Oké, tudjuk, hogy "a blogon nincs demokrácia", de azért szerintem itt nem volt indokolt a törlés. Éjjel még én is reagáltam Evolutionistnek, nem tudom, így valszeg már azt sem látta, mert törölve lett. A "nincs kedvem vitázni->törlöm a kommentet" hozzáállás pedig nagyon el tudja hitelteleníteni a szerzőt az emberek szemében, bármelyik oldalon is álljon.

emjé 2012.01.25. 12:50:22

A blogon: "Náczifasiszta diktatúra van, alapvetően azt a hozzászólást töröljük, amelyiket kedvünk van."

2012 2012.01.25. 13:31:03

Az nem vita, hogy magamat ismételgetem, mint a papagáj. A házirend tiltja a write-only módot.

Inlakesh 2012.01.25. 17:01:12

Én egyből megmondtam neki, hogy Bálint nem fogja ismételni magát. Igaz, akkor még csak józan paraszti eszemre hallgatva mondtam ezt, nem is jutott eszembe a házirend. Bálint: azért vicces lett volna, ha kitiltod magad a saját magad által fölállított házirend szabályának felrúgásáért. :D

teGergő 2012.02.07. 15:50:14

"Az nem vita, hogy magamat ismételgetem, mint a papagáj." Nem vita, de ebben az esetben nem is vitára van szükség, mert előfordul, hogy valakinek nem áll össze az egész annyira a fejében elolvasás után, mint neked (vagy olvasás közben nem tűnik fel minden kirívóan, ami márpedig benne van), és mire a végére ér még mindig kevesebb dolog maradt meg a fejében, mint amennyit leírtál. Ez velem is elő szokott fordulni. De ha a hiányzó részeket új megvilágításból megpróbálod újra felvezetni, rávilágítani, hogy "ott volt, csak átsiklott a figyelmed felette", akkor lehet, hogy jobban fog rögzülni mindaz, aminek rögzülnie kellett volna, csak az lemaradt. :) És talán mégiscsak jobb néhány kör futása után ráeszméltetni valakit mindarra, amire rá akartad, mintsem hagyni, hogy hülyén haljon meg. :) Persze mindig vannak olyan okostojások, trollok, akárkik (Alienek ? :P), akiknek magyarázhatod életed végéig, menthetetlenül értetlenek maradnak, de valaminek az újramagyarázása nem feltétlenül papagájkodás, előfordulhat, hogy végül mégiscsak előrébb jut az, aki valahol elakadt. Ennyiből pedig érdemes elkezdeni a "papagájkodást", sokkal inkább azt kell tudni megérezni, hogy mettől kezdve nem érdemes folytatni.

19682willem 2012.04.28. 01:12:45

Ez tetszeni fog :D http://videa.hu/videok/film-animacio/south-park-evolucio-evolution-mrs-garrison-0hcs4UdPdoXOMssS

Hesfeerenew 2012.05.22. 12:12:25

Polo Ralph Lauren est une marque de v¨ştements am¨Śricaine haut de gamme fond¨Śe par Ralph Lauren en 1967. D¨¨s 1969, une boutique Ralph Lauren ouvre sur la 3e avenue ¨¤ New York. En 1971, Ralph Lauren ouvre une premi¨¨re boutique sur la c?te Ouest ¨¤ Beverly Hills. Dix ans plus tard, en 1981, la marque se d¨Śveloppe ¨¤ l'international en ouvrant une boutique ¨¤ Londres. Aujourd'hui, les boutiques porte-drapeau de Polo Ralph Lauren se trouvent ¨¤ New York, Beverly Hills, Miami, Tokyo, Londres, Paris et Milan. Ralph Lauren se caract¨Śrise par une offre vestimentaire de tendance british ou c?te est des ¨Śtats-Unis. La marque propose pour les hommes une gamme de polos de toutes les couleurs ainsi que des chemises. Pour les femmes, la marque se sp¨Ścialise dans les tenues chics ou de soir¨Śe, mais aussi dans une mode plus l¨Śg¨¨re. La marque propose ¨Śgalement une ligne pour enfants. Toujours ancr¨Śe dans son inspiration anglo-saxonne, la marque s'est lanc¨Śe dans la d¨Ścoration, avec la marque RLHome. L'enseigne sponsorise Polo Ralph Lauren Pas Cherun centre contre le cancer ¨¤ Harlem. Le 13 juillet 2011, le groupe de d¨Śfense de lĄŻenvironnement Greenpeace annonce avoir trouv¨Ś parmi des ¨Śchantillons de v¨ştements Ralph Lauren (mais aussi chez d'autres marques comme Adidas, Lacoste, Puma, Nike), des traces d'¨Śthoxylates de nonylph¨Śnol (un perturbateur hormonal), qui sont ¨Śgalement rejet¨Śs dans les eaux chinoises et sĄŻint¨Śgreraient dans la cha?ne alimentaire notamment au travers des poissons]. variant5

Koszoyo 2012.05.22. 21:01:45

A képen levő kék csíknak is folyamatosan emelkednie kell, mert minden élőlényre vonatkozi ka fejlődés, a prédára és a ragadozóra is. Azaz ha antilop felfejlődik, gyorsabb lesz, a kékcsík marad, akkor ez azt jelenti ,hogy jól lehagyta a veszélyzónát és az oroszlán nem tartotta a lépést és kihalt. De tudjuk ,hogy oroszlánok vannak, így ez a kékvonal is a fejlődéssel növekszik lineárisan valószínűleg mindig csak enyhén lemaradva a hasznosságá törekvés alatt. Kivéve a tehén :D

Koszoyo 2012.05.22. 21:04:34

Bár végülis egy megcáfolható képről vna szó, különbség annyi, hogy úgy lett megfogalmazva, hogy a vonalat meg kell határozni. Ha nem mondtok ellent véleményemnek, akkor a görbe szó tlaán megfelelő és már tudjuk is ,hogy ugyanolynam értékben nő. Két vonal emelkedik felfele elvileg ez alapján.

2012 2012.05.26. 17:51:13

A hozzászólást a spambotok miatt tiltottam le (nem azért, mert nem bírom az ellenvéleményeket). Ha valaki szeretne valamit írni, a következő (a kormeghatározásos) bejegyzés alatt teheti meg.

2016.01.05. 17:37:55

de miért mindenki a darwin hülyeségeivel jön? az utóbbi pár 100 évben nem fejlődött azóta az evolúció tudomány?

dangbird 2016.01.05. 17:39:35

Lényeget tekintve nem változott semmi. A "mi történt évmilliók alatt"-sztori ugyanaz. A hogyanon finomhangoltak egy kicsit.
süti beállítások módosítása