HTML

A Játék Neve: Föld

Ez a blog arról szól, hogy hogy működik a világ valójában. Túl a látszatokon, a manipuláción, a mindent átszövő hazugságon és felelősséghárításon. A jelenkor eseményeinek mozgatórugóival is foglalkozik, ahogy a régmúltba is tapogatózik visszafelé, egészen az emberi lét kezdeteiig. Mindez egy sokéves kutatómunka eredményeire támaszkodik. A blog korábban "2012 blog" címen működött a blogol.hu szerverén. Kapcsolat: blog2012 kukac freemail ponnt hú!

Friss hozzászólások

  • maztro: @Gergő Bohrát: Szeretnek minket behúzni a csőbe, a cikk lényegében minden pontján prezentálja azt,... (2021.08.26. 05:03) Menetrend (szerk)
  • Gergő92: Amúgy én néha ránézek mi a helyzet itt. :) Amúgy anno 2013-14 tájékán voltam elmerűlve ebben a tém... (2021.02.18. 05:25) Emberek, Irányítók és a Háttérhatalom
  • dangbird: Új nagy ívű, félelmetes novella a személyes blogomon: marioatreides.blog.hu/2020/01/06/nem_tehete... (2020.01.06. 10:36) Olyan, mintha
  • dangbird: ferfiakklubja.hu/fk_magazin/az_fk_noi_tamogatoi_korebol/amikor_nem_fogadjuk_el_a_ferfi_es_no_kozot... (2019.11.13. 10:09) A házasságról
  • spike_spiegel: Na akkor :) lesz folytatása az elemzésnek is, ha már bejelentették a negyedik részét a mátrixnak? ... (2019.08.21. 14:34) Előadás meghívó - A Mátrix-trilógia elemzése!
  • Peter266: Elolvastam Don Richards Riso, Russ Hudson: Személyiségtípusok könyvét pluszban, ledöbbentő, hogy m... (2019.08.14. 21:40) Emberismeret, önismeret - a PAS és az Enneagram karakterológiai rendszerek
  • dangbird: @dangbird: Az említett nagybejegyzés 86.42%-a elkészült. Holnap délig közzéteszem. Nem szájbatalpa... (2019.07.13. 14:02) 2019
  • Gergő92: Tegnap meg a 4.részben a 13:13-nál ér pont oda a 101-es sátorhoz...amúgy a film jó, ajánlani tudom... (2019.06.20. 11:22) Okkult szimbólumok hétköznapjainkban III.
  • dangbird: Kedves "Zombi Papa"! Én nem álltam a Jobbik mellé. Bizonyos mértékig szimpatizáltam a mondanivaló... (2019.03.22. 20:17) Tíz év
  • spike_spiegel: @dangbird: ami engem illet abszolút hidegen hagyott (ugyan ki hinné el, hogy lapos?), de aztán elk... (2019.03.14. 08:35) Szájbatalpaló #7: A sötét középkor 1

Utolsó kommentek

Szájbatalpaló #7: A sötét középkor 1

2015.11.09. 09:41 dangbird

A bejegyzés a szájbatalpaló blogon itt található.

bruno_maglya.jpgNagyon érdekes és kényes téma következik, mellyel kapcsolatban az indoktrináció olyan mély, hogy most „magától értetődő” igazságokat fogunk megkérdőjelezni. Éppen ezért a középkori életkörülményekkel kapcsolatosan nem is a legfontosabb alapkérdésekkel kezdjük a vizsgálódást első bejegyzésünkben, hanem egy szűkebb, ezáltal könnyebben utánellenőrizhető témakörben. Forrásokat ezúttal sem fogunk senkinek alátolni, keresse mindenki önállóan az itt leírtakkal egyező – és azokkal esetleg vitába szálló forrásokat! (Elegendő keresőkifejezést szórtunk el a bejegyzésben...)

Tehát. Nézzünk egy közismert, mindenki számára nyilvánvaló tényt a középkorral kapcsolatban:

 

Az emberek azt hitték, hogy lapos a Föld, és aki azt merte mondani, hogy gömbölyű, azt az inkvizíció máglyán elégette.

 

Namost, őszintén megvallva, a helyzet az, hogy ezt a mondatot nem sikerült röhögés nélkül legépelni. Legalább három rendbeli tévedés van benne.

Először is, nincs semmilyen tényszerű forrás, ami alátámasztaná, hogy az emberek valaha is azt hitték volna, hogy a Föld lapos, mely fölé kupolaként borul az égbolt. Valószínűleg már az ősember észrevette, hogy egy golyó felületén mászkál, elvégre a Föld nem olyan nagy, hogy ezt ne lehetne érzékelni. Ha a Föld lapos lenne, mindenhonnan ugyanazt az égboltot lehetne látni, azonban mivel gömbölyű, elég ezer kilométert haladni észak-déli irányba, hogy a sarkcsillag pozíciója észrevehetően elmozduljon és így az összes többi csillag és bolygó látszólagos keringési pályája is megváltozzon. Márpedig arról mindenki tud, hogy a történelem kezdetétől egészen az iránytű feltalálásáig az utazók mind a nagyobb kiterjedésű szárazföldi pusztaságokon, mind tengeren a csillagok járása alapján tájékozódtak. Az ókori világítótornyok léte is arról tanúskodik, hogy tudtak a Föld gömbölyűségéről, ahogy tiszta időben egy húsz-harminc kilométerre lévő hegységnek is csak a felső része látszik, az alja jól megfigyelhetően a horizont alatt van. A világítótornyokon túl direkt bizonyítékok is vannak, hiszen az ókori görögök kiterjedt írásbeliséget hagytak maguk után, ebben pedig több helyen szerepel utalás arra, hogy a Föld gömbölyű. Egy Sztrabón nevű filozófus ezt úgy bizonyította, hogy holdfogyatkozáskor a Föld mindig köríves árnyékot vet a Holdra, márpedig csak egy gömb képes minden irányba kör alakú árnyékot vetni. Hoppá! Okos megfigyelés... Ne dőljünk be a propagandának, a tudományt és a józan észt az emberiség nem a „felvilágosodással” találta fel. Sztrabón okfejtéséből még az is kiderül, hogy bár az ókori emberek világképe geocentrikus volt, azt mégis tudták, mi az a Hold- és Napfogyatkozás, nem képzelték, hogy egy égi sárkány nyeli le az adott égitestet csak azért, mert a mitológiában (és nem a tudományos értekezésekben) ezt szimbolikusan így írták le. Egy Erasztothenész nevű görög filozófus pedig az i. e. III. században még a Föld kerületét is kiszámította, mindössze pár százalék tévedéssel!

De aztán jött a Római Birodalom bukása, mondhatnánk, és elveszett a tudás, Európa pedig teljes szellemi sötétségbe merült, amelyben kulcsszerepe volt az Egyháznak, amely üldözte a tudományt...

Egyrészt a Római Birodalom bukásáról alkotott képünk is téves. Nem úgy volt, hogy lement a függöny, a díszletmunkások elpakolták a szobrokat, fürdőket, stb, a helyükre pedig kapáló parasztok kerültek, legelésző birkákkal és kövér földesurakkal, majd kezdődhetett az új felvonás: a közékor. A történelmet csak mi osztjuk korokra, az a valóságban folyamatos. Miután a hunok és a vizigótok szétverték a Birodalmat, Európában fokozatosan egy új civilizációs forma kezdett kibontakozni és az antik tudás szerepe is átértékelődött. De ha elveszett volna, akkor a reneszánsszal nem tudott volna újra átértékelődni.

A középkor tudományos irodalmában is rendre felbukkan a gömbölyű földre való utalás, mint ahogy a heliocentrikus világképet is már a VIII. században említik! A középkor során, bár a geocentrikus világkép volt az uralkodó, a heliocentrikus világkép folyamatos viták, méghozzá szabad viták tárgyát képezte. Az Egyház ugyanis a hitbéli tanok védelmével foglalkozott, nem a „tudomány üldözésével”. Az egy dolog, hogy a vallás létrehozott egy paradigmarendszert a tudományos gondolkodás számára, amin kívül nem illett, nem volt komolyanvehető (egyes területeken pedig kifejezetten veszélyes volt) gondolkodni. De a mai tudománynak is van ugyanilyen, világnézeti alapú paradigmarendszere. Ma is létezik tudományos eretnekség, és a tudomány világából száműzhető, aki megsérti a paradigmarendszert (de erről majd egy másik bejegyzésben).

A középkorban az Egyház a tudomány legfőbb művelője és patrónusa volt. Olyannyira, hogy például az eretnek Galileo Galilei Párbeszéd a két fő világ-rendszerről (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) című könyvét, melyben a geocentrikus és heliocentrikus világképeket hasonlítja össze (egyértelműen a heliocentrikus javára elfogultan) maga az Egyház adta ki VIII. Orbán pápa jóváhagyásával, annak ellenére, hogy a pápa a geocentrikus világkép pártfogója volt ebben a vitában!

Később Galileit valóban eretnekséggel vádolták, könyvét betiltották, azonban nem az abban foglaltak miatt, hanem azért, mert Galilei kétségbevonta a Biblia egyes passzusait. Ugyanez a helyzet Giordano Brunóval. Valóban a heliocentrikus világképet hirdette, és valóban máglyán végezte, de a két dolognak semmi köze egymáshoz. Brunónak azért kellett meghalnia, mert katolikus pap létére tagadta Jézus isteni mivoltát; nem tudományos nézetei miatt égette meg az Inkvizíció.

...most egy még meglepőbb kijelentés következik: az Inkvizíció soha senkit nem égetett meg máglyán.

Nem is volt ilyen jogköre. A máglyhalálokat a világi hatalom rendelte el, jellemzően az úriszék. Az inkvizíciót pont azért hozták létre a kathar eretnekség idején, hogy a máglyhalálok számát csökkentsék (bár ironikus módon a katharok egy testi létet tagadó, öngyilkos szekta voltak). Az inkvizíciónak az volt a feladata, hogy az eretnekeket még a világi hatóságok előtt felkutassa és az akkori felfogás szerinti Igaz Hit útjára visszatérítse. Ha ez nem sikerült, és az eretnek máglyán végezte, lelke pedig katolikus hit szerint a kárhozatra jutott: az inkvizítor kudarcot vallott.

Korábban egyébként a boszorkányokkal kapcsolatban hasonló megközelítéssel találkozunk a véreskezű pogányüldözőként beállított Szent István második dekrétumában:

„Ha valami boszorkány találkozik, vigyék a birák törvénye szerint az egyház eleibe és bizzák a papra, hogy bőjtöltesse és oktassa hitben: bőjtölés után pedig menjen haza.”

Mindössze egyszer fordult elő, még az inkvizíció korai éveiben, hogy egy főinkvizítor, bizonyos Bourger-i Robert kihirdette, hogy minden eretneket fel fog kutatni és máglyára fog küldeni; őt a pápa bebörtönöztette ezért a kijelentésért. Az inkvizíció vezetői így hamar megtanulták, hogy mi a feladatuk: a máglyahalál megelőzése.

Ezt sokszor olyan sikeresen végezték, hogy pl. a francia inkvizíció 1307 és 1323 között lefolytatott 930 eretnek-peréből összesen 42 végződött eredménytelenül (a világi hatalom által kiszabott máglyahalállal), amint az Bernard Gui domokos-rendi inkvizítor feljegyzéseiből kiderül, aki maga személyesen hallgatott ki közel hatszáz, eretnekséggel gyanúsított személyt. Kínzást ezek közül mindössze egyetlen esetben alkalmaztak!

Az sem igaz hát, hogy az inkvizíció brutális kegyetlenséggel dolgozott és Európa-szerte rettegtek tőle. A legtöbb ember soha nem is hallott az Inkvizícióról, hiszen az nem egy mindent behálózó „középkori AVH” volt, csupán ott állította fel bíróságát, ahol az eretnek tanok vészesen terjedni kezdtek. Az inkvizíció ezen kívül nem foglalkozott sem boszorkányüldözéssel, sem az idegen vallásúak zaklatásával.

Honnan származik az inkvizícióról alkotott hamis képünk? Minthogy az inkvizíció valóban üldözte a protestáns mozgalmat, ők kezdték az inkvizíció „rémtetteit” kiszínezni, hogy a társadalom szimpátiáját megnyerjék a saját ügyüknek. (Ismerős a módszer?) Majd később az Egyházat mindenáron lejáratni, befeketíteni, démonizálni és ezáltal tehetetlen kirakatszervezetté degradálni akaró Szabadkőművesség ismerte fel a protestánsok hamis szenvedéstörténetében rejlő lehetőségeket, és ők szőtték tovább a mesét, befolyásuk növekedésével egyre komolyabb erőforrások segítségével – gondoljunk csak a hollywoodi filmekre, amelyek látható, hallható, hihető valósággá teszik a sötét középkort... melynek további borzalmairól a következő bejegyzés fog szólni!

(A szerző nem katolikus.)

 

14 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jatekneve.blog.hu/api/trackback/id/tr118063968

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

szakal006 · http:\\www.kispestszovetseg.org 2015.11.09. 11:32:31

és a Malleus maleficarum hogyan viszonyul a békés megértő szeretett központú középkori viszonyokhoz? :)

dangbird 2015.11.09. 11:41:13

Wikipédia:

[a Malleus maleficarum „a világirodalom legelvetemültebb és egyúttal legostobább , a legbolondabb és mégis legveszedelmesebb könyve", ami „jóllehet mint magánirat sose jutott törvényerőre az Egyházban, mégis kimondhatatlan szerencsétlenségek forrása lett."

Feltételezhető, hogy a legtöbb boszorkánybíró „fel volt fegyverkezve a könyvvel, és úgy igazodott hozzá, mint a majdnem „legis vigort" (törvényerőt) élvező szabálymintákhoz.]

"sose jutott törvényerőre az Egyházban"
"Feltételezhető"

Az angol wiki mindig kimerítőbb:
"Kramer failed in his attempt to obtain endorsement for this work from the top theologians of the Inquisition at the Faculty of Cologne, and they condemned the book as recommending unethical and illegal procedures, as well as being inconsistent with Catholic doctrines of demonology."

Szóval további tanulmányozást igényelne a dolog, legalábbis egy olyan forrást keresve, ami nem eleve egy alapvetésből akar kiindulni.

szakal006 · http:\\www.kispestszovetseg.org 2015.11.09. 22:11:40

@dangbird: attól hogy nem volt törvény erőre emelve használták.
Ha azt állítod, hogy nem égették a boszorkányokat, vagy a kereszt nevében nem írtottak ki egész törzseket, népcsoportokat, akkor van még mit olvasni a wikipádián kívül.
Pld: "Isten törvénye pedig úgy mint: Exod Caput 22 vers 18 et. Levitic Caput 19 vers 27 alapján...keményem megsütögessék.... Ha pedig ezen Inquisitió nem agraválhatná..." Szóval a bibliai versek alapján égettek, és az inkviziciót is ismerték, mint olyan dolgot, ami kicsikar súlyosbításokat. Ja ezeket itt olvastam, ahogy szúropróba szerűen belenéztem egybe. digitalia.lib.pte.hu/?p=1665#toc

szakal006 · http:\\www.kispestszovetseg.org 2015.11.09. 22:25:31

Krammer pedig... Lehet, hogy a Boszorkányok pörölyét nem legitimálták hivatalosan, de a boszorkány üldözést igen, és pont Kramer hatására.
A hires Boszorkánybúlát pont az ő hatására, és támogatására adta kia a Pápa.
hu.wikipedia.org/wiki/Summis_desiderantes

dangbird 2015.11.10. 14:18:00

Nem állítom, hogy ne lettek volna boszorkány- és eretnekégetések, a bejegyzésből sem ez derül ki. Azt is tudom, hogy kiirtottak népeket, népcsoportokat a kereszténység ürügyén. (A vallás mindig csak ürügy a politikai vagy gazdasági érdek leplezésére.)
A Summis desiderantes a Malleus maleficarum előtt keletkezett, és ott is a megjavítást említették első helyen. Ettől függetlenül nyilván nem akarom idealizálni a dolgokat, csak ami a köztudatban él az inkvizícióval kapcsolatban, az erős túlzás és fogalmi zavar.

emberneve.gyufa 2015.11.10. 18:17:12

Debrecenben pl akkor is voltak boszorkányperek, amikor még egy deka katolikus sem tehette be a lábát a városba. De ha jól tudom, nem mindig a boszorkányok vesztettek a meghurcoltatáson. :)

Hunnor 2015.11.10. 18:19:57

Azért a máglyahalált sem a kötépkorban találták föl. Egy csomó brutális kegyetlenség, ami a középkorban jelen volt, még a manapság annyira ideálisnak tarott ókorból származik. De az ókornak senki nem rója föl az emberáldozatokat, rabszolgaságot, embertelen rendszeres kínzásokat, vallásháborút (a köztársaságkori Róma a legtöbb háborúját vallási ürüggyel indokolta) stb, mert az milyen "fejlett és filozófikus" kor volt (szinte már olyan "jó" volt pl. Róma, mint a modern társadalom). Bezzeg a sötét középkor...

szakal006 · http:\\www.kispestszovetseg.org 2015.11.10. 20:32:37

@Hunnor: ne bújjunk mások kegyetlenkedése mögé, ez a te apukád gonoszabb volt, nem vitaalap. Igen. Az ókorban is voltak nagyon kegyetlen rendszerek, és emberek. ezt nem vitatta senki.

szakal006 · http:\\www.kispestszovetseg.org 2015.11.10. 20:42:16

@dangbird: nem a vallás nem ürügy, hanem ideológiai alap. És nem felhasználják, hanem ő maga hozza létre az állapotokat. A sötét középkor azért volt sötét, mert az embereket sötétségben tartotta. (Igen voltak akik tudták a dolgokat) de a többség nem tudott olvasni, írni, és gondolkozni sem A templomokban kötelezően latinnyelvű ceremónia volt, és az anyanyelv használatát, és az anyanyelvi biblia fordításokat is üldözték. Nekem nem mondja senki, hogy az ami most csángó földön van, ahol az egyház (romkat) megtagadja az anyanyelvi szertartásokat, az nem a legsötétebb középkort maradványa. És aki ezt ismeri, az nem mondhatja, hogy a középkor az szellemi magasságokban járt kelt. Ez a blog felvilágosítani akarja az embereket, akkor a média elnyomó és butító hatásárol értekezik, mikozben egy korszak egyeduralkodó médiáját és nézőpont formáló hatalmát mosdatja. Ilyen erővel akkor mondhatjuk azt is, hogy a facebook a világ legremekebb dolga, mert ha az ismertetőt nézzük, akkor tényleg, összehoz barátokat, ismerősöket, és megosztják egymással a dolgaikat. Ez a Rizsa. A valóságban az elhidegülést, a butaság terjedését szolgálja. És igen vannak akik még tudják mi kell a palacsinta tésztába, de egyre kevesebben vagyunk. Tehát nem lehet ránk hivatkozva azt mondani, hogy a harmadik évezred eleje nem sötét kor.

Hunnor 2015.11.11. 11:48:05

@szakal006: Nem akarok más háta mögé bújni, csak szerettem volna kiemelni, hogy méltatlanul szoktak rá a "legsötétebb korként" hivatkozni (még ha ez nem is hangzott itt el). Az meg kőképp releváns, hogy bizonyos szempontból előrelépés a római korhoz képest (legalábbis szerintem). Persze a középkorra nagyban rányomja a bélyegét, hogy egy germán-latin házasságból született. Tőlük ennél emberségesebb rendszert nemigen várhattunk.
Van aminél persze hitványabb rendszer. Bakay Kornél is írt arról, hogy a XI. századi magyarokat mennyire megbotránkozatta az idegen papok (meg úgy általában az idehozott itáliaiak és germánok) kegyetlenségei. Innen ered a legtöbb "pogány" "lázadás" is (amik valójában nem vallási alapú lázongás, hanem az idegenek elleni szabadságharcok voltak, lásd: Aba Sámuel).
Na kicsit eltértem a témától. Az ideális-eszményi középkor egyébként kifejezetten szép rendszer lenne és kb. úgy nézne ki a gyakorlati megvalósítása mint a Gyűrűk Urában.

dzsugasvili 2015.11.11. 23:48:18

Nehogy átessünk a ló túloldalára, ha lehetséges, a hülyítés tekintetében.

1. A középkor egészét sose nevezték sötétnek! A sötét középkor a középkor (az egyszerűség kedvéért Nyugat-Róma bukásától a Kolumbusz/Amerika történetig) a 6-9. századot jelenti, amikorról nem maradtak írásos, sőt igazából tárgyi leletek sem. Illig is ezt az időszakot mondta (először) kitaláltnak egyébként. Az utána következő 3 évszázad az "érett középkor", és utána a maradék kétszáz év a "késő középkor".

2. A fentebb tárgyalt inkvizíciós és világképes történetek rohadtul nem tartoznak a sötét középkorba, sőt tulajdonképpen még csak a középkor egészébe se különösebben. Galilei és Bruno ügye nem is középkori sztori, hanem 16. századi. Az inkvizíció pedig az érett középkor végén kezdett kialakulni, és valóban a protestantizmussal szemben lépett fel igen keményen, ami ugye megint újkori jelenség már. Az egyik legkeményebb szerveződés, a spanyol állami inkvizíció pl. 1478-ban alakult meg, nem is hinném, hogy akármennyire középkorinak tekinthető a működése.

Tehát a fenti címadás ferdítés, nem a középkorról szól a cikk. E mellett az inkvizíció ostoba, primitív szerveződés volt, akárhonnan nézzük is. Ha nem is ölt meg 1 millió embert, ahogy a Da Vinci kódban elhangzik, akkor is ostoba és durva intézmény volt, és ha nem is feltétlen öltek meg annyi embert, az értelmiséget pontosan elhallgattathatták e nélkül is, gondoljunk csak Galilei esetére. Nem hiszem, hogy pont ezzel az intézménnyel kellene kezdeni a középkor mentegetését, itt nincsen szépíteni való.

dangbird 2019.03.11. 14:45:51

Azt mindig is tudtam, hogy a laposföldet, a kamu holdraszállást, a mikrocsipes oltást és egyéb hülyeségeket azért is nyomatják, hogy azokat összeömlesszék valós infókkal, és egy fiókba, egy megítélés alá rakják.

spike_spiegel 2019.03.14. 08:35:28

@dangbird: ami engem illet abszolút hidegen hagyott (ugyan ki hinné el, hogy lapos?), de aztán elkezdett irritálni, hogy a csapból is ez folyik. Sőt még mutattak nekem egy comedy central reklámot, hogy milyen vicces. Gyakorlatilag az volt az üzenet, hogy "el kell jönnöd szavazni, mert a laposföld hívők is szavazni fognak"
süti beállítások módosítása