HTML

A Játék Neve: Föld

Ez a blog arról szól, hogy hogy működik a világ valójában. Túl a látszatokon, a manipuláción, a mindent átszövő hazugságon és felelősséghárításon. A jelenkor eseményeinek mozgatórugóival is foglalkozik, ahogy a régmúltba is tapogatózik visszafelé, egészen az emberi lét kezdeteiig. Mindez egy sokéves kutatómunka eredményeire támaszkodik. A blog korábban "2012 blog" címen működött a blogol.hu szerverén. Kapcsolat: blog2012 kukac freemail ponnt hú!

Friss hozzászólások

Utolsó kommentek

Vandékhár

2012.05.02. 12:54 dangbird

Előadás videó, kerek három héttel ezelőttről:

Továbbra is lehet támogatásokat küldeni, sőt, most különösen szívesen fogadnám, mivel a helyben kirakott adományosdobozban minden eddiginél kisebb összeg gyűlt össze.

Tóth Bálint
Unicredit Bank
1091 8001 - 0000 0105 - 4711 0009
Külföldről: IBAN HU06 1091 8001 0000 0105 4711 0009 (HUF)

Ha valaki küldött pénzt, írjon e-mailt, hogy nyomon követhető legyen az utalás.

Kiegészítések a videóhoz:

Először is, tartozok azzal, hogy elmagyarázzam a krisnások által használt mahámantra etimológiai alapjait. Mint ismeretes, ez így szól:

Hare Krsna, Hare Krsna
Krsna, Krsna, Hare, Hare
Hare Ráma, Hare Ráma
Ráma, Ráma, Hare, Hare

Tehát összesen három szóból áll: Hare, Krsna és Ráma. (A szanszkrit ugyanúgy megkülönbözteti a rövid a-t a hosszú á-tól, mint a magyar. A hare végén egy magyarban nem létező rövid é van. A Krsna r betűje valójában egy i-vel összevont sajátos ri félmagánhangzó, ahol az i-t épp csak annyira ejtik, hogy az r „magánhangzósodjon” tőle.)

A krisnások elmondása alapján a Krsna szó a legfelsőbb isteni személy neve. Ennek alternatív alakja a Krsta. Azt is készek elmagyarázni, hogy ebből ered pl. a kristály szavunk (az anyagszerkezet tökéletességére utalva), illetve a görög Hrüsztosz is, ami szentet, megszenteltet, felkentet, stb. jelent. A Hrüsztosz esetében a kezdő h kemény, k-s jellegű (mint az orosz Hleb (kenyér) szóban), az ü pedig rövid, alig ejtett hang az ü és az i között (mint az orosz „jeri” hang). Ebből már egyértelműen ráismerünk a Krisztus névre. Prabhupáda szerint a név szanszkritból került görögbe. Ez azonban nem biztos. A görög nyelvben rengeteg közvetlenül szkíta eredetű szó van, a név kétféle alakja a szanszkritban pedig egyértelműen egy szkíta szó torzulása, amely mai magyar nyelven is értelmes: Köristen, illetve kerösten. Az előadáson csak arról beszéltem, hogy az i-é-e-ö-ü skálán léteztek átmenetek, de valójában mindanyiunk számára ösmert-ismert jelenség az ö és i közötti közvetlen átmenet (ennek megfelelője az ógörög ü-i átmenet, amelyet az orosz jerihez hasonlítottam fent). A „Kerösten” a megnyilatkozott (ha úgy tetszik, megszemélyesült, innen a szanszkrit névválasztás) Isten, jele egy kör, benne egy egyenlő szárú kereszttel („kör-kereszt”) vagy nyolcágú csillaggal. Ez a jel minden szkíta család házi oltárán ott állt, ahogy már beszéltem róla a Fehérlófiás előadásomon.

Mi a helyzet a Rámával? Az úr ráma az emberiség királya volt, aki kétmillió évvel ezelőtt uralkodott a Földön, tudhatjuk meg a krisnásoktól. Azt tudni kell, hogy a hinduk általában elég nagyvonalúan bánnak az idővel, csak úgy röpködnek náluk az évmilliók-évmilliárdok, amelytől persze a mai kor >evolúciós vallásra< nevelt emberének szeme sem rebben, hiszen hozzá van szokva a >hasraütéssel nyert< csillagászati számokhoz. A fent említett előadáson azt is szóba hoztam, hogy a Nimród-Nimrud név egy magyaros torzulás, eredeti alakja legvalószínűbben Nemeréd. Ez a Nemere, Szemere és hasonló családnevek eredetére is választ ad, de a nevet a közel-keleten is megtaláljuk, pl. a héberből mindenki által ismert Nehemiah-Neremiah-Jeremiah névváltozatokból. A héber nyelvnek érdekes szokása a mássalhangzó- illetve szótagcsere, gondoljunk csak a rabbi-bíra szópárosra. Itt is helyet cserél az r és az m (Nemeréd-Nereméd), és innentől szóeleji, szó végi erózióval könnyen létrejön a Ráma név. Tehát valóban történelmi személyről (is) szó van, aki az egész emberiség királya volt, de nem kétmillió, hanem mindössze húszezer évvel ezelőtt (egyesek tizennégyezer évre, vagy még közelebb teszik, de az biztos, hogy a kétmillió erősen túldimenzionált).

A Haré eredete pedig bizonytalan, mivel bár értelmét tekintve összehozható a három-harmónia szavakkal, de köszönésként is használják hari formában, innentől pedig a hallani ige torzult alakja is lehet, amelyet egyébként is használnak üdvözlésre-megszólításra (pl. helló, hallod-e).

Amivel még tartozok, mert mindenképpen el akartam mondani az előadáson: sikerült rekonstruálnom, kizárlólag asztrológiai és magyar őstörténeti alapon, hogy mi volt a medve ősnyelvi neve, amelyet valószínűleg még a honfoglaláskorban is használtak, később azonban kiszorította a „mézevő” szó torzult alakváltozata, a medve (amely semmiképpen nem orosz eredetű, mint ahogy azt tanították nekünk, mert z-d mutáció leginkábbis csak a dz hangon keresztül elképzelhető, ilyen pedig az oroszban nincs).

Az állat eredeti, „szent” neve: barsza. Bár ezt nyelvi kutatás nélkül állapítottam meg, később jutottak eszembe az ezt alátámaztó idegennyelvű példák, a germán nyelvterület bär-bear szava, vagy a latin ursa.

Elképzelhető, hogy valóban szakrális volta miatt került ki a használatból, főként, hogy egy másik „szent szóval” is hasonlóságot mutat, nevezetesen a b.szni igével. A „csúnya szavak” sok esetben „szent szavakból” lettek, ezért nem illett kiejteni őket, pl. f.sz, b.sz, g.ci. (Ez utóbbi pl. fényt jelent, ha jól vagyok értesülve, akkor mongolban még ma is). A mocsok szó sem csak rossz értelmű volt eredetileg, nem csak negatív, hanem pozitív többletet is jelezhetett (pl. a macska esetében).

Ha már az ősnyelvi szavak jelentésének kétirányúságánál tartunk (amelyre az előadáson is mondtam példát), amit még mindenképpen megemlítenék, a P-D és F-L mássalhangzópárosok.

Az F-L felfelé mutató, ez utóbbira a magyar fel-fej szavak épp elég jó példával szolgálnak, a P-D pedig lefelé mutat. Avagy mi az összefüggés a pedál és a pedagógus között? A ped gyök ógörögben mind lábat, mind gyereket jelent, a gyerekre magassága miatt használják a lefelé mutató hangpárost. A pad szó is lefelé mutat, mint ahogy a pata, az apad vagy a fogy szavak. Ezen a ponton érdekes megemlíteni, hogy az angol-magyar „amivel csináljuk és amit csinálunk vele” szópárosokból (see-szem, say-száj, mouth-mond, ear-hall, man (lat., mint kezelni)-marok, fire-forr, stb). a foot-fut esetében az angol van közelebb jelentés tekintetében az ősnyelvhez. Tehát hiába igaz az angolról összességében, hogy fényévekkel messzebb van az ősnyelvtől, mint a magyar, hiba lenne a további kutatások során automatikusan feltételezni, hogy mindig a magyar őrzi pontosabban akár a hangalakot, akár a jelentést.

De nézzük az ellenpéldát! Valószínű, hogy a le szó a fel gyök megfordulásával keletkezett, méghozzá igen régen, tekintve, hogy az angolban is felismerhetően jelen van (low). Ha játszunk a fel-fej gyökkel, megkapjuk a fény és vél szavakat. A vél eredeti jelentése: lát, ahogy a véd, véda, videó-vizuális, vizsu-vigyity (nézek-nézni, oroszul), vigyázni, figyelni-figyelem, fegyelem szavakból vélhető. Ez eddig rendben, de ha elvonatkoztatunk a transzcendens értelemtől, a fény és a figyelem is terjedhet mindkét irányba, sőt, a fény általában fentről (a Napból, a Tejútrendszer csillagaiból) jön „lefele” hozzánk, nem is beszélve a vál alakváltozatról, amely érdekesen kétirányú, attól függően, hogy a sokaságból válik ki (tűnik ki, emelkedik ki) valami/valaki, vagy pedig az egység irányából válik ki hozzánk. A teremtés alapja az elválasztás, ezt a Bibliából is kiolvashatjuk, viszont ez lefelé haladó folyamatot jelent. Ezt pl. az angolban a fall alakváltozat is mutatja. És akkor még nem is cifrázzuk a helyzetet a fél szóval, vagy a bal alakkal, annak baj változatával (visszafele: jobb!), vagy a Baál, Balaton nevekkel.

Ami igazán érdekes, ha a családi viszonyok kifejeződését nézzük a fenti gyökökkel, illetve azok transzcendens vonatkozását. A „fily” szó alakváltozatai a világ számtalan nyelvében jelen vannak, hol egyrételműen felismerhetően (az angol boy, a francia fils vagy akár a grúz vili esetében), hol jobban eltorzulva (pl. az orosz málcsiknál már a kategórián belül b-vé változott f torzult tovább a „megfázós” csatornán). A p-d gyök pedig jelen van a padre, pater, father, fader, vader(schap), péthe, stb. szavakban, jellemzően megtoldva egy r-rel, amikor pedig az f-d-r-ből kiesik a d (mint légzáras), már számtalan példát találhatunk a világ nyelveiben, mint ahogy a sokat vitatott t betűs (atya) alakra is. Ebből a szempontból a magyar nyelv kizárólag p betűt tartalmazó alakja viszonylag erősen torzultnak számít, elég sok zagyvanyelv pontosabban őrzi a gyököt ilyen jelentéssel. További érdekesség, mikor a p-d gyök „úr”, vagy hansonló, magasztaló jellegű jelentéssel bír, lásd a fent említett Prabhupáda vagy a magyar szemmel még érdekesebb Árpád neveket.

A továbbiakban már csak két apróságot kell említenem: egyrészt, az előadáson rövidzárlatot kapott az agyam, és egy évekkel ezelőtti kutatási fázisba kerültem vissza, ahol az r-n összefüggéssel még nem voltam tisztában. Pedig nagyonis egyszerű: a két hangot gyakorlatilag ugyanolyan nyelvállással képzi az ember, legalábbis az n elég közel van a jeles kategória hangjainak képzéséhez ahhoz, hogy különösebb csodálkozásra ne adjon okot az általam az r és n között berajzolt mutációs csatorna működése. Nyilván nem véletlen, hogy olyan sok szó van, ahol az n mássalhangzópárost alkot a jeles kategória valamelyik tagjával. A másik apróság a j-h-v hangokkal függ össze: nem csak „félhangzók”, hanem ezek úgynevezett hiátus-töltőhangok is. Hogy mi az a hiátus? Ezt maga a hiátus szó, illetve magyar megfelelője, a hiány megmagyarázza: mikor két magánhangzó találkozik egymással úgy, hogy mássalhangzó nélkül nehezen ejthetőek ki. Ilyenkor a magyar csak és kizárólag j-t alkalmaz a hiátus megtöltésére (hiány, tea, dió, szia, kiált, stb. – sőt: fiaiéi!), azonban más nyelvekben a h és v is előfordul hiátus-töltőhangként.

(Az előadáson említett Pap Gábor-előadás YouTube-on teljes hosszában elérhető ide kattintva.)

50 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jatekneve.blog.hu/api/trackback/id/tr196225964

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

spike 2012.05.02. 23:41:38

Akkor csak nem mondtam hülyeséget, bár az L-t is belekevertem.

szakal 2012.05.03. 09:37:34

tök jó :) viszont a szomszédot és a népmesei rosz fiuk neveitről nem szólsz :( Mondjuk lehet hogy én vagyok hülye, és folyton olyanba akadok meg, aminek nincs jelentősége :)

szakal 2012.05.04. 09:00:20

legközelebb figyeljünk hogy a tábla ne csillogjon be, vagy írd alacsonyabban a dolgokat.

M.A. 2012.05.04. 10:24:19

Kérném, hogy ezt most "kedvelje" mindenki, akinek van facebook-felhasználója! Ja és küldjetek pénzt. :)

gyuff 2012.05.14. 11:38:53

jók a kiegészítések eszembe is jutott néhány dolog a görög mitológiából: A hinduk szerint KRisNa, ha korszakban nem is az aranykorhoz köthető (jelenleg), tanításának minősége arany míg szerepe az aranykor szellemiségének felidézése. Miután elhagyja a bolygót, beköszönt a vas ember korszaka. Görög myth: KRoNosz idejében az aranyember élt, majd amikor Zeusz és Prométheusz átvette a hatalmat, az utóbbi !elkészíti! a sárembert. Átadja neki a tűzet, ami miatt büntetésből Szkítiában köt ki (vagy köti ki Zeusz ha így jobban tetszik:)

gyuff 2012.05.16. 00:16:43

Szólt a Magasztos Úr (Krisna, Arjuna kérdésére): IDŐ vagyok, világok pusztítója. Azért jöttem, hogy az összes embert foglalkoztassam. Te és a többi Pandava kivételével mindkét fél harcosai meg fognak semmisülni. (Bhagavad Gita 11.32) Kronoszról mindenki tudja hogy az idő jelentéssel bíró szóból származik (vagy fordítva)

Lazur 2012.05.23. 01:39:35

http://www.varga.hu/FRIG/KONYVESBOLT/RESZLETES%20A%20KONYVEKROL/A%20FINNIGOR%20AFIUM_R.html

st.anger 2012.06.23. 22:23:46

a női nemi szervnek mi az eredeti magyar megnevezése?

19682willem 2012.06.24. 00:13:34

tejút

st.anger 2012.06.24. 19:32:13

ez most valami vicc akart lenni?

gyuff 2012.07.06. 00:31:18

tarasya (szanszkrit) - terjedelem tarisznya - tárolásra használható- amiben tér van azaz terjedelmes

teGergő 2012.07.06. 08:33:15

Végülis tökmindegy, hogy melyik szóra ragozzuk tovább, hiszen csak simán a tar - tár - ter - tér kapcsolat elég, amelyből igaz, hogy ma szinte csak a tér szót ismernénk (f)el szónak, de a többi is ugyanezt jelenti. De a Tár-ol is azt jelenti pl., hogy "Tér-el", a kettő pont ugyanaz. Térel, azaz, "használja a teret". Csak ezt ma Tárol-ként ismerjük.

gyuff 2012.07.06. 08:50:42

köszönjük tegergő ügyes vagy

st.anger 2012.07.06. 09:11:14

térül-fordul és kitárul előtte a világ :)

teGergő 2012.07.06. 09:21:19

A tegergőt helyettesítsem be az emesével, vagy ezt most hogy értsem? :) Nem ugyanazt mondtam, amit te, másnak a dolog mélysége nem biztos, hogy ennyire evidens.

gyuff 2012.07.06. 09:24:34

egy szivesen is elég lett volna...:)

teGergő 2012.07.06. 09:35:57

Amíg félreérthető számomra a helyzet, nem fogok tudni egyértelműen reagálni a válaszodra. ...de ha nem az emesézést értetted alatta, akkor szívesen! :D

gyuff 2012.07.09. 10:39:29

jó körbe nézni ezek között a cikkek között, nagyon szép a pannon-ráma

karesso 2012.07.15. 11:21:12

Sziasztok! annyit áruljatok el nekem mikor előhozom az itt elhangzott leirt dolgokat a blogon mi is történik körülöttünk, azoknak akik még nem tudnak róla, alusznak, idegesítő mikor azt a választ kapom: - és most jobb?! ááááááá mit lehet ilyenkor tenni mondani.... -.-

teGergő 2012.07.15. 11:44:19

Jobb, csak ők (még) nem tudják. Bár nem ezt válaszolnám nekik. (Lehet, hogy nem is tudom, hogy mit. :) Sajnos sokmindent kell egyszerre megérteni ahhoz, hogy minden kirakósnak értelme legyen, ők meg általában egyetlen kirakósra "sem érnek rá", nem érdekli őket. Egyelőre(?!). :))

19682willem 2012.07.15. 12:53:38

karesso, ha nem tudsz erre válaszolni akkor te sem látod, hogy hogyan illeszkedik össze a kép?

gyufa 2012.07.15. 23:31:52

tudni kell kinek mit kell előhozni, valamit valahogy úgyis tudsz segíteni

gyufa 2012.07.15. 23:36:13

nyelvészetre visszatérve: ananász (török) - "motherfukker"(angol) - anya-nász (..:)

karesso 2012.07.16. 08:51:28

azért már összeilleszkedik a kép, nagyonis, ez olyan mintha azt mondanám nézzétek kék az ég!! aztán csodálkoznak rám mert ők zöldnek látják. ilyenkor leblokkolok:D

19682willem 2012.07.16. 11:03:15

na akkor jól értetted amit írtam.. vagyis kicsit hülyén sikerült megfogalmazni aztán gondolkodtam, hogy újra írom nehogy félreértés legyen belőle, de akkor szerencsére nem kell :D szerintem egy kicsit rossz a példa mert szerintem ez inkább olyan mintha előtted lenne egy diesel traktor de az összes többi ember mivel nekik azt mondták, hogy benzines, ezért azt mondják rá, hogy benzines. Te mondod, hogy diesel mert ismered mind a diesel és a benzines motor működését is, de a gyakorlatban, a traktoron megmutogatni már nem megy olyan könnyen.. bár ez is rossz példa ×D próbálj meg a legelején tényekkel kezdeni aztán arra meg már könnyű tovább építeni..

karesso 2012.07.16. 11:32:21

tudom nem érdemes a lecsóba belecsapni, mondjuk én igy kezdtem de engem nem zavart, és nem is lepett meg... inkább csak jobban foglalkoztatott... még több és több kérdés merül fel bennem. ha egy kicsit előhoztam akár egy példát, az jön vissza - és most mit tudsz tenni?! mit csináljak, szegények mindig lesznek stb... családot alapitani... munkahelyet szerezni megfelelő fizetéssel stb...

19682willem 2012.07.16. 13:56:35

ezt mire írtad? Vagy mi ez?

karesso 2012.07.16. 14:31:30

mondtad hogy "legelején tényekkel kezdeni" arra irtam h tudom nem érdemes egyből a legdurvább dlgot megosztani másikkal. igy általánosságban értem és ami választ szoktam kapni ha előhozom vkinél

19682willem 2012.07.16. 16:22:14

jaa, így már teljesen értem. az, hogy tényekkel kezded az elején, nem jelenti azt, hogy bele kell csapni a lecsóba.. például ott van a bankrendszer.. nem belecsapsz a lecsóba, hanem alap tényeket közölsz, aztán arra ráépítesz.. de érdemes kiismerni az illetőt különben több kárt okozol mint hasznot.. inkább te legyél a passzív fél mint ő különben még jobban eltávolodik tőle.. mindenkinek magának kell elindulni.. ezt segíteni lehet, de erőltetni nem.

Inlakesh 2012.07.16. 19:04:25

karesso Gyakorlatból tudom, hogy a legjobb módszer, ha nem akarsz senkit meggyőzni semmiről. El kell hinteni néhány gondolatébresztő mondatot és kész. Ha elkezd gondolkodni, akkor már önmagától is előbbre tud jutni a megismerésben. Aki nem akar foglalkozni a világgal, ami körülveszi, annak meg úgyis teljesen mindegy, hogy mit mondasz.

Gerg&#337;92 2012.07.17. 00:06:47

Egyetértek a fentebb írottakkal, én is ezeket a tanulságokat vontam le, a hittérítés is amúgy nagyon szánalmasnak tűnhet. Amikor először beszéltem egyik barátommal alternatív témákról, olyan fogadtatása volt, mint ha a vécépucolásról magyaráztam volna neki. Azért csak meglehet érteni az embereket, mégis szinte az egész világfelfogását kell át írnia és ha elfogadná, igaznak is vélné, akkor meg egyre növekvő felelősséget kezdene érezni főkép saját maga iránt. Egyébként, ha bőség zavarában lenék csajozás ügyben és lenne egy csomó pénzem, lehet nem is foglalkoznék ilyenekkel, hogy 3. világháború, meg se akarnám hallani. Meg azért mindenféle vallási szervezetben(hitgyülekezet,Jehova-tanúk) inkább a sanyarúbb sorsú emberek járnak. Persze az összeesküvés-elméletekkel foglalkozó oldalakat nem akarom összehasonlítani a szektákkal, meg nem mondom, hogy a 2012blog olvasói lúzerek és kínjukban nem tudnak mit csinálni, csak szerintem mégis van összefüggés, hogy milyen környezetben van az egyén és miket tapasztalt eddig.

19682willem 2012.07.17. 12:03:19

én saját példámból tudom, hogy azért indultam el azon az úton ami most ide vezetett mert elviselhetetlennek tartottam azt a rosszindulatot ami ráadásul irgalmatlan mély butasággal van összekeverve az emberek fejében.. aztán böngésztem.. ami jó marad, ami rossz az meg mehet tanulságnak. Egy bizonyos idő után idetaláltam(pont annyi idő után, ami után nem mondom azt, hogy "tha fuck is this shit") és már egy jó ideje itt vagyok + eszem ágában sincs itt hagyni titeket. az már más kérdés, hogy nektek én mi vagyok.. :D

Gerg&#337;92 2012.07.17. 13:26:46

"az már más kérdés, hogy nektek én mi vagyok.. :D" Szerintem itt azért itt jó fejek vannak, legalább is ahogy a kommenteket olvasom.

karesso 2012.07.18. 09:08:56

köszi a válaszokat megfogadom tanácsotok:) tudom h a túlzott jó szándék tud káros is lenni, csak sz.r látni hogy hozzám közelállók (is) hazugságok közt élnek..

gyuff 2012.08.30. 00:14:11

ha valaki a vezér szó eredetéről tudna valamit jó lenne, gondolom vezetésre képes egyén lenne a tipp, csakhogy az arabban ugyanígy van ez a szó (állítólag a sakkon[sah] keresztül kaptuk de akkor sem lehet egy vez gyökű képzett főnév alakja mint mondjuk a futár?)

cath 2012.08.30. 11:08:37

szerintem ez elég egyszerűen levezethető: vezér - vezető - az aki vezeti a többit pont úgy mint sok más szavunknál: tanár- tanító - az aki tanít stb.

teGergő 2012.08.30. 12:00:08

Ugyan tágasabb értelemben a világ nyelveinek összefüggéseire nincs rálátásom, így pl. nem tudom, hogy az arab nyelvben miként is van mindez, mindenesetre én is mindenképpen két részre tagolnám: vez-ér. Az utóbbi tagjának is megvan a maga elkülöníthető, egyértelmű értelme, ezért úgy gondolom, hogy a 'vez' önmagában is értelmes magyar szó, leszámítva, hogy ma már csak ragozott állapotában vagyunk képesek azt tisztábban megérteni, önmagában viszont nem. Tehát a 'vez'-re önmagában nem tudnék magyarázatot adni, de egyértelműen elválasztható az '-ér' végződéstől, és a következő szavak is vele vannak összefüggésben: vez-et, vez-ess, stb... Az '-ér'-ben pedig, ha több hasonló szót is megnézünk, látni fogjuk, hogy belőle lényegében csak az R a fontos, és ez ugyanúgy használandó, és értelmezendő a többi emilyen szavunkban is: vez-ér, fut-ár, tan-ár (amiket ti is írtatok eddig), hord-ár, stb. Ez az alak valószínűleg erős összefüggésben van az angol '-er'-rel is, mint pl. a következő szavakban: bake-r, drive-r, stb. Ezen R hangzó nagyjából a "(valaki) valamivel valamit CSINÁL(Ó), VÉG(e)Z(Ő)" jelentéssel egészíti ki az előtte álló gyököknek és szavaknak az értelmét. A 'csináló', vagy 'végző' jelentését pedig egyszerűen kifejthetjük csak egy L betűvel is vagyis az "-oL(-ó)", úgy mint csin-áL(-ó), csutak-oL(-ó), megker-üL(-ő), pót-oL(-ó), stb. segítségével. A végén az ó/ő a cselekvést végző szeméylre vonatkozik, így pl. a futó valójában annyit tesz, hogy "ő fut", futó. Nem mai nyelvjárás, annyit azért tisztázzunk. :) Így a vezér, aki vezet, az tulajdonképpen vezelő (és azt hiszem értenétek magatoktól is, hogy mit kíván jelenteni ez a szó). A futár, aki fut, az a futó (még ha itt az L hiányzik is, a jelentéstartalma akkor is az adott dolog végzését hordozza magában - a fut már eleve igeként használatos, így ha VALAKI VÉGZI a futást, nem kell újra "igésíteni", nem kell azt mondani, hogy "futal", hanem maradhat a "fut" alak is - az Ó a végén a személyt jelzi, mint fentebb már írtam). A tanár, aki tanít, vagyis a tanoló, aki mondjuk nem egyesíthető össze a ma vett "tanuló"-val, de közben mégis, hiszen tan-ul-ó, azaz tan-ol-ó, vagyis tanokkal foglalkozik ő is - e szó pedig nem is jelent többet. Az, hogy ma nem a tanítóra, hanem a tanítottra értjük ugyan helyes, de mégis teljesen önkényes, egyoldalú asszociáció. A hordár az, aki hord(al(ó)), értjük... Az angolban pedig: A baker a pék (bake - hmm, szóegyezés), aki valójában pékel, avagyis pékelő emberről van szó. A driver, aki szintén ugye vezet, vez-el, stb... A példákat rogyásig lehetne ismételgetni, remélem, hogy átment, amit mondani akartam ezekkel. Abban egyébként nem vagyok biztos, hogy R alakkal tőünk került volna az angolba, ezt kivételesen :) inkább fordítva gondolom, ugyanakkor az L-es alak egyértelműen magyar, ezen a ponton pedig tanúja lehettünk itt egy újabb L-R-J hangkategóriás váltást is az L, és az R között. :) Mindenki döntse el maga, hogy mit gondol ezekről! :)

M.A. 2012.08.30. 13:17:07

Az biztos, hogy a vez gyök a visz igével van kapcsolatba. Elviszlek oda = elvezetlek oda. Ebből látszik, hogy vinni (vezetni) csak akkor tudok valakit, ha én is megyek ugyanazon az úton, ellenben odairányítani messziről is lehet. Ez az irányító és a vezető közti különbség. Ami szintén nem merült fel még, a basa-pasa szó, az is vezérrel rokon.

gyuff 2012.08.30. 13:40:48

a hozzászólásokat köszönöm, de pont azt akartam érzékeltetni hogy ezt a részét értem (a magyarkodó részt elvittem a viszig) a kérdésem inkább arra utalt hogy hogy lehet hogy az araboknál is ugyanez a szó, ugyanezzel a jelentéssel működik? (lehet a hunoktól kapták jövevényszóként, mindenesetre a sakk játékos sztorit furán hat, am a nyár náluk tüzet jelent)

gyuff 2012.08.30. 13:49:42

a pasa-basa érdekes am a perzsák hiedelem világában Ahura-Mazda irányítja az embereket, jelentése Nagy Úr, a hinduknál kezdetben szintén hívtak így az isteneket, de később amikor ellenségeskedésre váltott a korábban egész jó viszony, az asurák az ellenistenek csoportját jelentettte, hasonló módon a dévák akik pedig a hinduknál az "Isteni" oldal, a perzsák szemében rosszindulatú démonokká dívekké váltak ahura mazda - nagy úr ebből gondolom-> ahura - úr mazda - nagy hinduknál ugye maha, nagyot jelent a "hunoknál" pedig magas az aki nagy

gyuff 2012.08.30. 13:53:41

bölcs urat jelent az ahura mazda

teGergő 2012.08.30. 14:39:41

Meg aztán az G-GY mellett az N-M hangok váltása is előfordul, így a MaG szót a NaGY szó alakváltozataként tudom felfogni. Ha jól emlékszem, akkor a Vandékhár c. előadáson az hangzott el, hogy a H összefügg a K-val (a K pedig ugye a G-vel), így a maha-mag-nagy szavak között is több lehet, mint hasonlóság. :) Összefüggés alatt amúgy az emberi hangképző szervek működésére utalok elsősorban.

gyufa 2012.09.26. 09:53:08

a lény szó eredete érdekes lehet:)

cath 2012.09.26. 16:23:53

Lét-ben leledző :) de rögtön eszembe jutott, hogy az ÁRNY még érdekesebb :)

gyufa 2012.09.26. 19:03:35

én a lényegre gondoltam de a magyar nyelv telve van ilyenekkel

gyufa 2012.09.26. 19:05:16

jó ez már nem az eredete hanem képzés, de egy olyan alak amiből lehet következtetni az eredeti lény eredetére

gyufa 2012.10.08. 21:39:55

kis lingvisztik: teljesen jól levezetted hogy az Isten szó, a teli szónak egyik formája, a példa a tenger volt, találtam döntő bizonyítékot: tengetem az időm/töltöm az időm

teGergő 2013.04.06. 22:17:23

Ozsváth Sándor - A magyar beszéd és a magyar gondolkodásmód összefüggései http://www.youtube.com/watch?v=g3cRcq7Qag4 Hozzáteszem, ezt az előadást is csak a 7. percig láttam eddig, de most nem kívánom végignézni. Mindenesetre ez a 7 perc azthiszem egészen előrevetítette az egész előadást. Ha mégsem lenne "kóser", akkor majd kiszúrjátok, és törlitek a hozzászólásomat. :D

emberneve.gyufa 2016.08.26. 12:39:17

Móricz János élete - beszélgetés Varga Zoltánnal

www.youtube.com/watch?v=uqEnCkqh1t4

A magyarság eredete, ősi civilizációk nyomában járt Peruban és Ecuadorban Móricz János, egykori híres kutatónk. Vigyázat ellentétes a hivatalos tananyaggal!