HTML

A Játék Neve: Föld

Ez a blog arról szól, hogy hogy működik a világ valójában. Túl a látszatokon, a manipuláción, a mindent átszövő hazugságon és felelősséghárításon. A jelenkor eseményeinek mozgatórugóival is foglalkozik, ahogy a régmúltba is tapogatózik visszafelé, egészen az emberi lét kezdeteiig. Mindez egy sokéves kutatómunka eredményeire támaszkodik. A blog korábban "2012 blog" címen működött a blogol.hu szerverén. Kapcsolat: blog2012 kukac freemail ponnt hú!

Friss hozzászólások

Utolsó kommentek

 • spike_spiegel: Akkor ez bajos lehet, mert abból kiindulva amit írtál a dolgok létrehozása valószínűleg még inkább... (2018.12.10. 15:52) Az Univerzum
 • dangbird: Na, erre nem tudok tapasztalatból válaszolni, csak elméleti okoskodás szintjén. Az alvás közben, s... (2018.12.10. 15:16) Az Univerzum
 • spike_spiegel: Aha, akkor csak a folyamatok "mellékhatása", de nem ez teszi egyértelművé melyik lesz belőle. De v... (2018.12.10. 14:27) Az Univerzum
 • dangbird: Rosszul fogalmaztam. Az ilyen szokatlan, testi-szerű érzetek az éteri síkon történnek. Az nem azt ... (2018.12.08. 12:03) Az Univerzum
 • spike_spiegel: Köszi, értem, akkor leállok. Fogalmam sincs hogy lehet akkor ezt irányítani. Pedig ezek az OoBE e... (2018.12.07. 09:46) Az Univerzum
 • dangbird: Az az éteri sík. Az asztrálvilágban nem annyira vannak szokatlan tapasztalataink, hiszen életünk 1... (2018.12.06. 18:15) Az Univerzum
 • spike_spiegel: @2012 Blog: "Vándor, azt ne csináld, ugyanis olyankor az éteri síkon lépsz ki, aminek egy csomó ve... (2018.12.06. 16:27) Az Univerzum
 • spike_spiegel: Jól sejtem, hogy Quetzalcóatl és Lemúria között van valami párhuzam? Tezcatlipoca meg talán Atlant... (2018.12.06. 13:41) Az emberiség eredete II: A teljes igazság
 • spike_spiegel: tyűű, hát ez ... undorító (2018.12.03. 08:34) Menetrend (szerk)
 • emberneve.gyufa: www.youtube.com/watch?v=SjESt7qcIMI Na, akkor ennek a szövege lehet más megvilágításba kerül. Ez... (2018.12.01. 21:32) Menetrend (szerk)
 • Milo: Akkor Elon Musk nem hiába magyaráz a Marsról, már lehet járt ott többször is. Mekkora szemfényvesz... (2018.11.28. 07:57) Menetrend (szerk)
 • Milo: Kemény... köszi a választ (2018.11.28. 07:51) Menetrend (szerk)
 • dangbird: Írtam már erről, még az elején, a Technikai fejlődés és űrkutatás, valamint a Mire készülnek a Mar... (2018.11.27. 12:02) Menetrend (szerk)
 • Milo: A Marson már tényleg van emberi jelenlét? Arany Laci már régóta ezt szajkózza ,médiában meg arról ... (2018.11.26. 19:37) Menetrend (szerk)
 • Laco78: @dangbird: Köszi a részletes választ! (2018.11.23. 19:02) A média 2
 • Utolsó 20

Ünneprontás

2012.03.15. 14:43 dangbird

      
 

A mai nap alkalmából olyan bejegyzés születik, amellyel igen hatásos ünneprontást lehet eszközölni, nem csak március 15-ékre, hanem október 23-ákra is.

Mi is történt valójában 1848-ban és utána, illetve 1956-ban – és utána? Korábban is akartunk már írni erről (vagy előadáson beszélni), hát most megtesszük.


Forradalom és szabadságharc

1848-ban két, egymással összefüggő, de egymástól akár el is különíthető folyamat indult meg. Az egyik, amely mindenképpen ünnepelendő, a magyar szabadságharc, tehát Magyarország politikai, gazdasági, katonai függetlenségéért folytatott politikai és fegyveres harc, az országnak a Habsburg Birodalomból való kiszakadása. A másik pedig: a forradalom. A forradalom, mint tudjuk, hirtelen jövő, széleskörű társadalmi megmozdulásból fakadó társadalmi és-vagy politikai átalakulás. (Az eredeti, francia kifejezés Révolution, ami szó szerint fordulatot jelent.)

Az 1848-as forradalom célja a rendi társadalom felszámolása volt, a rendi országgyűlés feloszlatása, az általános, vagy legalábbis széleskörű szavazójog bevezetése, és ezen át a parlamentarizmus és a demokrácia alapjainak megteremtése, valamint ehhez szükségszerűen kapcsolódva a feudális viszonyok felszámolása és a versenyalapú piacgazdaságra való fokozatos áttérés.

Lényegében tehát azoknak a módszereknek a bevezetéséről van szó, amelyeket az Irányítók arra dolgoztak ki, hogy az irányított tömegek ne tudják, hogy ki irányítja őket, illetve konkrétan ne is fogalmazódjon meg bennük, hogy irányítva vannak – hovatovább legyen valamiféle ködös, nem igazán értett, inkább csak érzett illúziójuk, hogy a véleményük bárkit is érdekel. Hogy beleszólásuk van az ország és ezen keresztül saját sorsuk alakulásába. Ma, 2012-ben gyakorlatilag az újkori forradalmárok által megálmodott világban élünk, s ezen nincs mit ünnepelni. Persze Rousseau nem pont így képzelte el a „szép új világot”, ahogy Petőfi sem olyannak képzelte el az emberi egyenlőség alapeszméjére épülő társadalmat, mint ahogy az mondjuk a Kádár-korszakban megvalósult, hogy súlyosabb példákat ne is említsünk. Azonban a tervezőmérnököknek pontosan az volt a céljuk, hogy a Szabadság, egyenlőség, testvériség hamis eszméin át a lehető legteljesebben kontrollált, korlátlan visszaélésre és igazságtalanságra lehetőséget adó társadalmi berendezkedést hozzák létre.

Ezek a jelszavak, „Egyenlőség, szabadság, testvériség!”, a 12 pontot hirdető röpcédula alján is olvashatóak voltak. Szintén elég széles körben tudott, hogy a szabadságharc emblematikus alakja, az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, Kossuth Lajos szabadkőműves volt, ahogy a forradalom vezéralakjai közé tartozó nagyságok is, a pesti radikális ifjúság vezéralakjai, Petőfi Sándor és Jókai Móric. Jókai szélsőségesen vallás- és tekintélyellenes gondolkodású volt, sőt fogalmazásmódja néhol anarchista vonásokat is mutat, Petőfi pedig, bár istenhívő volt, a kommunizmushoz határozottan közel álló nézeteket vallott.

A március 15-i forradalom egy tágabb, európai keretben a „népek tavaszának” egyik fő epizódja volt; az 1848-as európai forradalmi hullám Franciaországban (hol máshol) kezdődött el, február 22-én – egy nappal azután, hogy Marx Kommunista kiáltványa megjelent. A népek tavasza láthatóan szervezett folyamat volt. A magyarországi események szervezésében alighanem a bécsi udvarból is részt vettek. A nagyszabású reformokat hozó áprilisi törvényeket a liberális magyar politikusok hosszú évek óta készítették elő, de az udvar soha semmit nem tett elhallgattatásuk érdekében. Mikor a forradalom kitört, a hatalom látszólag engedett. V. Ferdinánd hozzájárult Batthány Lajos kinevezéséhez, és ígéretet tett a reformtörvények szentesítésére.

A rendi országgyűlés meghozta az áprilisi törvényeket, s majdnem egy hónappal a forradalom után, április 11-én, Ferdinánd alá is írta ezeket.

Mindeközben a háttérben folyt az aknamunka. Hathatós agitációt kezdtek a Magyarország területén élő nemzetiségek körében. A nemzetiségek megalakították a maguk képviseleteit, ezek vezetőivel az udvar titokban egyezkedni kezdett, autonómiát ígérgetve nekik. (Amelyet Világos után természetesen nem kaptak meg.) Valószínűleg arra számítottak, hogy a sonemzetiségű Nagy-Magyarország így gyakorlatilag saját magát fogja széjjeltépni, jelentősebb katonai erőt egyelőre a császár nem is mozgósított a Magyarország feletti uralom visszaszerzésére. Az valószínű, hogy a későbbi orosz beavatkozásról már jóval a forradalom kirobbantása előtt megszületett a megegyezés, így a Habsburg hatalom úgy vághatott bele a folyamatba, hogy garantálva volt, az országot nem fogja elveszteni.

 

Megtorlás és kiegyezés

Ha nagyobb, évtizedes-évszázados léptékben nézzük az eseményeket, akkor felismerhetjük azt a sémát, amelyet David Icke úgy nevez: problem-reaction-solution. Adott egy ország, amelyet elnyomunk, és ők ezt természetesen nehezményezik. Igen nehéz dolgunk van, ha a szép új világrendbe be akarjuk illeszteni őket, mert eleve egy borzasztó egy begyepesedett, buta társaság, „genetikailag alacsonyabb rendű”, be van oltva mindenféle jó kis reform, haladás, felvilágosodás ellen, és ha ezt egy idegen, elnyomó hatalom próbálja rákényszeríteni, hát duplán lázong.

Ha lázongani akar, hát lázongjon. Szervezzünk forradalmat önmagunk ellen, amely felcsillantja bennük a reményt, majd tapossuk el kegyetlenül, rendezzünk pár év véres megtorlást, majd egy-két évtizedes fokozatos enyhülés következzen, majd a folyamat végén váljunk barátságossá, kössünk kompromisszumot, és vegyük rá a népet, hogy elfogadja a regnáló hatalmat, és önként kiszolgálja a rendszert.

Vagy talán nem furcsa, hogy a szabadságharc megnyerése és az abszolituzmus visszaállítása után alig két évtizeddel a hatalom, egy lövés nélkül, nagy részben visszaadta mind a magyar függetlenséget, mind az áprilisi törvények vívmányait.

 

Az „ellenforradalom”: 1956

A fenti sémát egy az egyben alkalmazhatjuk az 1956-os forradalomra is. Akik részt vettek az október 23-i eseményekben, elmondták már sokszor, hogy a KGB ügynökei mindenhol ott hemzsegtek. Valószínűleg az itt állomásozó szovjet csapatok köreiben is ott voltak – és a rádiónál, „máig tisztázatlan körülmények között” (érdekes, ez a forradalmak kitörésével kapcsolatban igen gyakran elhangzik), a magyar tüntetők oldalán felvonuló szovjet katonák egyike kezdett lőni a tetőn álló ávósokra, akik persze viszonozták a tüzet, mire a többi átállt katona is lőni kezdett, s ezzel kezdődött meg hivatalosan a forradalom.

A kommunista években ellenforradalomnak nevezték, saját terminológiájuk szerint mindenképpen jogosan. Az ő olvasatukban a „forradalom” nem más, mint a kommunista rendszer bevezetése, így tehát az az elleni felkelés valóban: ellen-forradalom. De azt mondhatnánk, gyakorlatilag egyezményesen is nevezhetnénk ellenforradalomnak az eseményeket, hiszen nem egy gyors, széleskörű társadalmi átalakulás volt a következménye vagy akár a célja, sokkal inkább egy gyorsan és kényszerűen jött átalakulás visszacsinálása, vagy ha ez nem lehetséges, legalább megreformálása. Természetesen 1956 őszi események résztvevőinek korántsem volt egységes álláspontja ebben a kérdésben, az egyetlen dolog, amelyben egyetértettek, hogy magyarország függetlenségét vissza kell szerezni, legjobban tehát akkor járunk, ha 1956-os szabadságharcról beszélünk, és a dolog (ellen)forradalom-részét érintetlenül hagyjuk.

Az 1956-os forgatókönyv igen sok hasonlóságot mutat a ’48-assal. Mindkét esetben, mikor a történések felgyorsultak, az elnyomó vezetés látszólag engedett. Ahogy Batthány kinevezését jóváhagyták, Nagy Imre is visszakerülhetett korábbi, miniszterelnöki pozíciójába. A szovjet csapatok kivonását pedig megkezdték. Ennek valószínűleg két oka volt: az egyik az, hogy hagyják a reményt felcsillanni, a diadalmámort átélni, hogy utána annál traumatikusabb legyen a végkifejlet. A másik pedig az, hogy fennállt a veszélye, a szovjet katonák végül mind átállnak.

Mindkét vereséget egyrészt megtorlás követte, másrészt viszont vezetőváltás is történt. Az új vezető alatt kb. 15 évig tartó remény nélküli, kihunyt tüzű, passzív ellenállásos korszak következik, majd jön a kompromisszum, az 1860-as években konkrét, írásos, hivatalos kiegyezés formájában, az 1970-es években pedig a kimondatlan „kádári alku” keretei között, amely megnyitotta az utat a rendszerváltási folyamathoz és ezáltal a jelenlegi áldatlan állapotok ellenállás nélküli kiépítéséhez, ahogy a kiegyezés tágabb horizontján is már két világháború és egy trianon lebegett a hatalom szeme előtt.

Lényegében tehát kétszer verték át a magyar nemzetet pontosan ugyanazzal a csellel. Szolgáljon ez tanulságul egy esetleges újabb forradalom esetére.

 

33 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jatekneve.blog.hu/api/trackback/id/tr76225969

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

st.anger 2012.03.15. 14:41:06

ez még azért nem csökkenti annak az áldozatnak az értékét, amit amit azok hoztak, akik tényleg a szabadságért harcoltak.

19682willem 2012.03.15. 18:49:40

Szolgáljon ez tanulságul egy esetleges újabb forradalom esetére. Úgy legyen. Sajnos akkor még volt esze a Magyarnak viszont nem volt ahol tájékozódjon (tehát megvezethető) ma meg nincs esze, pedig lenne hol tájékozódni (tehát megvezethető). Bár az más kérdés, hogy akinek "nincs esze"(=> erkölcse se), azt nem hívnám magyarnak, ő csak egy piros fehér zöld matricás gyármunkás 212 ember kedveli a következőt: 2012Blog. Mikor lesz még 212 helyett 2012? :D ha pont 2012.12.21-én akkor azt hiszem páran dobunk egy hátast.. egyébként nem tudom hogy ez pont valami együttállás ideje-e (illetve hogy akkor ezt ki számolta ki) de ha nem, akkor így jobb lenne: 2012. 01. 20. 12:01 de ezt már túléltük.. :D

teGergő 2012.03.17. 08:45:39

OFF, de willem-nek: December 21.-e nem a mindenkori téli napfordulóra eső nap, amikor az évben a leghosszabb az éjszaka, de utoljára, mert jönnek az egyre hosszabb nappalok, és egyre rövidebbek az éjek, jön a tavasz, jön az élet? Vagy ha nem is a mindenkori, de legalább 2012-ben az a nap lesz az a nap? Mert akkor ilyen értelemben, asztrológiailag egy rövid ciklus végét jelentené - mint mindig -, persze lehet, hogy egyszerre egy, vagy több nagyobb ciklus végét is. Utána pedig jön az új. :)

2012 2012.03.17. 10:06:26

De igen, idén dec 21-re esik a Bak 0. foka. (Egy év nem egész számú napból áll, ezért esik mindig másik naptári napra.)

19682willem 2012.03.17. 21:12:38

hülye kérdés (Bálint csukd be a szemed) akkor ez most a kicsi évkör? egyáltalán tényleg a halakban vagyunk nagy évkör szempontjából?

Pilgrim76 2012.03.18. 22:25:50

Szerintem passzol az Ünneprontás témájához: http://www.youtube.com/watch?v=gIcEGQtokgM&feature=g-all-u&context=G286412fFAAAAAAAABAA

teGergő 2012.04.25. 17:20:52

Egy érdekes beszédhez kaptam egy linket a minap: Darvas-Kozma József beszéde 2012 március 15-én :) Mondjuk a vége... Bár nem magasztalta Orbán-t, de mégiscsak ó, mi lett a vége! :D Azért a mihez tartás végett kölcsönösen belinkelem a videó alá is ennek a bejegyzésnek a linkjét. :P

19682willem 2012.07.01. 17:44:51

Nos részben nem ide illik a hozzászólás, de mivel ez is ünneprontás, végül is mindegy.. Szerintetek van valami összefüggés aközött, hogy indokolatlanul próbálnak minden létező élelmiszert emberi génekkel szennyezni(pedig ennek nincs haszna, nem olyan mint pl a monsanto aminek legalább termelésbeli haszna van -attól függetlenül, hogy igazából hátrány..-) és aközött, hogy mint ahogy a monsantot is kialakították, így egy megfelelően a média által feltuningolt hisztiben az emberiséget is beoltanák valami olyan génmanipuláló szarsággal, hogy az emberi génekre kielégíthetetlen vágyat érezzen? Aztán ha elfogy az áru a boltba.. hát mit ad isten, van boltos is. Születnek a GMO gyerekek, nem tudom hallottatok-e már róla. 2 nő és 1 férfi génjeiből. Azt hiszem kurva nagy bajban vagyunk. (persze ezt eddig is lehetett tudni, "de most már hullámzik is")

cath 2012.07.01. 23:32:51

"Aztán ha elfogy az áru a boltba.. hát mit ad isten, van boltos is." - a teskóké :) a jövő, ott több a pénztáros mint a sarki kisboltban...

M.A. 2012.07.02. 15:02:59

Test-kók?...

st.anger 2012.07.02. 20:40:51

" az emberiséget is beoltanák valami olyan génmanipuláló szarsággal, hogy az emberi génekre kielégíthetetlen vágyat érezzen? Aztán ha elfogy az áru a boltba.. hát mit ad isten, van boltos is." orális szex.... XD öööööö....izé.... :D egyéb iránt meg semmi értelme. szerény véleményem szerint a géneket nem lehet megenni. hiába eszel meg egy könyvet, a tartalma attól még nem száll beléd.

19682willem 2012.07.02. 21:44:40

de ha ki tudnak alakítani vele olyan dolgot amitől függhetsz egy génmanipulálással, akkor már más a helyzet. thinkaboutit

st.anger 2012.07.03. 21:34:44

de olyan nincs, hogy megeszel valamit és attól adott változások keletkeznek a génjeidben. lehet azokat manipulálni, de ahhoz, hogy egy felnőtt ember génjeit specifikáltan megváltoztasd jóval több kell, mint egy felturbózott üdítő, vagy egy oltás. már ha egyáltalán lehetséges. szerintem ilyesmi csak a képregényekben létezik, ahol pl. egy radioaktív pók csípésétől szuperember leszel :D

cath 2012.07.03. 22:37:57

ó, és az milyen jó kis képregény-mese :) (főleg egy arachnofóbiásnak :)

M.A. 2012.07.04. 09:50:58

"olyan nincs, hogy megeszel valamit és attól adott változások keletkeznek a génjeidben. lehet azokat manipulálni, de ahhoz, hogy egy felnőtt ember génjeit specifikáltan megváltoztasd jóval több kell, mint egy felturbózott üdítő, vagy egy oltás" - de van ilyen. Nem igaz, hogy a DNS kőbe van vésve, a környezeti hatások alakítják. Nézd meg a Bruce Lipton előadást, ami fent volt a Bonanzán. ("Where Mind and Matter Meet", valahol biztosan megtalálható a neten.) Talán ez is megérdemelne egyébként egy kisebb bejegyzést a 2012 Blogon, mert a genetikai determinizmus téveszméi ugyanúgy gúzsba kötik a gondolkodást, mint az evolúcióelmélet meg a hamis földtörténeti adatok.

19682willem 2012.07.04. 12:36:10

ó istenem... CTRL+C... tehát még egyszer: pont ez a lényege (ha mondhat ilyet ember) az életnek, hogy a 'te' kis emberi tapasztalataid mindennemű hülyeségtől leszűrve (tehát semmi semmi lelki, akármi dolog, csak és kizárólag a tiszta fizikai behatások) hozzáadódnak a génedhez mint hajlam. A következő generációban, ha van ami ingerelje, aktiválja ezeket a hajlamokat akkor a delikvens védekezőképesebb/hatékonyabb lesz ugyan azzal a fizikai behatással szemben mint előde. Ezt agyon turbózva és jól taktikázva egy generációváltáson belül akkora különbségeket össze lehet hozni, hogy majd kinyílik a szemünk.. (de ezt már közvetlenül egy életen belül is lehet manipulálni bizonyos módszerekkel)

19682willem 2012.07.04. 12:36:50

egy idő után csak megjegyzem, hogy lementsem a megírott kommenteket..

st.anger 2012.07.04. 17:50:06

" Nem igaz, hogy a DNS kőbe van vésve, a környezeti hatások alakítják." tagadtam én ezt egy szóval is? irányítottan nem lehet ezt csinálni, kifejlett egyedek esetén - ezt írtam. egyáltalán nem tartom lehetségesnek, hogy valakit genetikai szinten tegyenek hajlamossá a kannibalizmusra, pláne nem szájon át bevett akármikkel. willem: amit írtál azzal nem is akarok a továbbiakban foglalkozni. a géneket nem lehet "megenni"! de egyébként a legtisztább genetikai forrást az ivarsejtekben tisztelheted, mint ahogy arra utaltam már feljebb :) szóval vigyázz nehogy beoltsanak valami kényszeres sz*pási hajlammal. :DD

19682willem 2012.07.04. 18:12:53

de ne ragadjunk már le annál, hogy "megeszed a géneket" Ha a géneket alakítják alakul az egész, ha olyan dolgot tudnak csinálni ami iránt függővé lehet tenni az emberiséget(főleg kiegészítőkkel) akkor.. most mindenki függő a disznóhústól de ha a génekkel megoldják, hogy rugalmasabb legyen mint a tiszta kaucsuk gumi, akkor nem fogják megenni az emberek. nem elég az eddigi módszer, mert a hajszálrepedéseken szivárog befelé a társadalomba az ész.. ezek meg mindenre képesek mert szerintük az igazság náluk van..

st.anger 2012.07.04. 20:21:00

"...mindenki függő a disznóhústól..." kifejtenéd ezt? lehet, hogy rosszul értelmeztem.

19682willem 2012.07.04. 20:53:54

csak egy példa, hogy a sertés húst elég sokan eszik a világon, vagy a csirkét.. ha azt meglehet változtatni akkor az emberét is.. persze ez is csak egy feltételezés.. de a médiában rengeteg az utalás rá és teljesen ilyen irányba haladunk. Mármint a tudomány..

cath 2012.07.05. 10:53:43

..legendák övezik szülővárosom emberevőjét :D... Mindenesetre szerinte 3-4 hónaposnál idősebben már rágós és rossz az emberhús, úgyhogy mi már megmenekültünk :).... (persze lehet hogy csak nem ismerte a más emberevő népek puhító módszereit, receptjeit...) Szerintem nem kell genetikai módosítás az ember evéshez, általában elég egy kiadós éhezés is.... krizishelyzetben mások az értékek/arányok6elfogadható normák...

19682willem 2012.07.05. 11:08:27

igen, de ha lúd legyen kövér..(ezt az éhezésre írtam) az "antidiszkriminációs főzőcsoportoknál" ha jól tudom, hagyomány szerint 8 óráig főzik a dögkútból kiszedett húst mire 'ehető' lesz.

M.A. 2012.07.05. 11:22:42

Egyébként furcsa, hogy a galambokat nem lődözik le légpuskával vagy csúzlival, és főzik/sütik meg.

19682willem 2012.07.05. 12:11:43

"Egyébként furcsa" nem olyan furcsa az :D "légpuskával vagy csúzlival" Olyat viszont már láttam hogy a csatornából (nem a város alattiról beszélek- de ez sem egy folyó tisztaságú dolog-) százasával szedik ki a 10cm-es kis pontyszaporulatot amit nejlon szatyorba tesznek hazáig utána pedig egy az egyben pucolás nélkül megfőzik és megeszik. A pár napos útszélén heverő elcsapott kutyamacskasünróka viszi a pálmát.

aaaaaNiki 2012.07.05. 18:42:43

Ők nem lődözik. Ellenben budapesti nyugdíjast már láttam galambot fel/elkapkodni a földről (élő galambot). Több nyugdíjast, több helyen. :( Budapesti galambok... pfff... mobilszemetesek...

19682willem 2012.07.06. 01:28:36

a galambbal elvileg nem volna gond(ismerek olyat aki evett már) de mondjuk a városi galamb, az egyáltalán nem ugyan az..

st.anger 2012.07.08. 03:44:16

nem feltétlenül ide tartozik, de azért valahogy ünnepet rontok én is - azoknak, akik a reptiliános dimenziókba emelkedős világvégét várják és egyéb nyalánkságok terén rendkívül "műveltek", ideértve a draconidák faját és hierarchikus leszármazási vonalukat. arthur c. clarke 1953-ban írta meg a gyermekkor vége című sci-fi regényét. a jelen elméletekkel való párhuzam nem a véletlen műve, hanem a fantáziátlan összeesküvésgyártó plagizátoroké.

teGergő 2013.03.15. 17:59:13

Mi a fene folyik itt? Március 15. Orbán Viktor lemondta az ünnepi beszédét, mert Brüsszelbe hívták. Brüsszelből sürgősen hazajött, mert hóhelyzet van az országban, és mindenkit megkért arra, hogy ne is induljanak el megemlékezésekre, mert el fognak akadni a havazásban. A katonaság tankokkal, lánctalpasokkal segíti a hótlanítást. Áder János köztársasági elnök bejelentette, hogy több százan munkálodnak azon, hogy a hó többórás fogságából kiszabadítsák az embereket. Megérzésem szerint komoly forradalmi hóhangulat van. Mi a fene folyik itt?

teGergő 2013.03.15. 18:00:55

Bezzeg Orbán Brüsszelből idefelé nem akadt el. :D Egyébként meg Brüsszelben mi volt? Az nem fontos? :D Persze lehet, hogy én beszélek zöldségeket, de ezek az infók jutottak a fülembe.

teGergő 2013.03.15. 20:28:39

Na jó, megint rontom a légkört azzal, hogy itt számolok be valamiről, aztán meg jól átinvitállak titeket a blogomra (de már más is kommentelt oda, szóval miért ne kommentelnétek ti is ott? :D :P): http://kritikaigondolkodas.blogol.hu/read?perm=4031003

2013.03.16. 11:10:36

Felhívnám a figyelmet arra, hogy a hóhelyzetben az osztrákok küldtek jó pár hókotrót és egy marót is.. Ez vajon milyen jelentéssel bír Március 15-én? :D végül is nem is volna hülyeség.. megkérni az osztrákokat, hogy segítsenek aztán ha sikerülne valamennyire(általános közbiztonság stb) kikerülni a szellemi káoszból (de akkor meg minimum az osztrákok hülyítenék megint a népet) valamiféle önállóságot visszanyerni, valami konnacionalizmus címén :D

apex11 2013.03.16. 21:13:45

Az átlag osztráknak is , de főleg nekünk, meg a szlovák, horvát, lenygel átlagembernek is jobb lenne, egy Osztrák-Magyar-Lengyel-Horvát (szlovákia icluded) Közép-Európai Egyesült Államok. hogy a nagyobb országok ne szívóskodjanak, de nem is lehetne egy 80-90 milliós állammal, aminek 2 tengerre van kijárata, és közötte összefüggő területe. (mondjuk a 80-as évek végén még létező összesített hadseregével együtt elég komoly munka lett volna ledózerolni, már ha egységben lettünk volna, amit nem véletlenül, soha nem hagytak kialakulni.