HTML

A Játék Neve: Föld

Ez a blog arról szól, hogy hogy működik a világ valójában. Túl a látszatokon, a manipuláción, a mindent átszövő hazugságon és felelősséghárításon. A jelenkor eseményeinek mozgatórugóival is foglalkozik, ahogy a régmúltba is tapogatózik visszafelé, egészen az emberi lét kezdeteiig. Mindez egy sokéves kutatómunka eredményeire támaszkodik. A blog korábban "2012 blog" címen működött a blogol.hu szerverén. Kapcsolat: blog2012 kukac freemail ponnt hú!

Friss hozzászólások

Utolsó kommentek

 • spike_spiegel: Akkor ez bajos lehet, mert abból kiindulva amit írtál a dolgok létrehozása valószínűleg még inkább... (2018.12.10. 15:52) Az Univerzum
 • dangbird: Na, erre nem tudok tapasztalatból válaszolni, csak elméleti okoskodás szintjén. Az alvás közben, s... (2018.12.10. 15:16) Az Univerzum
 • spike_spiegel: Aha, akkor csak a folyamatok "mellékhatása", de nem ez teszi egyértelművé melyik lesz belőle. De v... (2018.12.10. 14:27) Az Univerzum
 • dangbird: Rosszul fogalmaztam. Az ilyen szokatlan, testi-szerű érzetek az éteri síkon történnek. Az nem azt ... (2018.12.08. 12:03) Az Univerzum
 • spike_spiegel: Köszi, értem, akkor leállok. Fogalmam sincs hogy lehet akkor ezt irányítani. Pedig ezek az OoBE e... (2018.12.07. 09:46) Az Univerzum
 • dangbird: Az az éteri sík. Az asztrálvilágban nem annyira vannak szokatlan tapasztalataink, hiszen életünk 1... (2018.12.06. 18:15) Az Univerzum
 • spike_spiegel: @2012 Blog: "Vándor, azt ne csináld, ugyanis olyankor az éteri síkon lépsz ki, aminek egy csomó ve... (2018.12.06. 16:27) Az Univerzum
 • spike_spiegel: Jól sejtem, hogy Quetzalcóatl és Lemúria között van valami párhuzam? Tezcatlipoca meg talán Atlant... (2018.12.06. 13:41) Az emberiség eredete II: A teljes igazság
 • spike_spiegel: tyűű, hát ez ... undorító (2018.12.03. 08:34) Menetrend (szerk)
 • emberneve.gyufa: www.youtube.com/watch?v=SjESt7qcIMI Na, akkor ennek a szövege lehet más megvilágításba kerül. Ez... (2018.12.01. 21:32) Menetrend (szerk)
 • Milo: Akkor Elon Musk nem hiába magyaráz a Marsról, már lehet járt ott többször is. Mekkora szemfényvesz... (2018.11.28. 07:57) Menetrend (szerk)
 • Milo: Kemény... köszi a választ (2018.11.28. 07:51) Menetrend (szerk)
 • dangbird: Írtam már erről, még az elején, a Technikai fejlődés és űrkutatás, valamint a Mire készülnek a Mar... (2018.11.27. 12:02) Menetrend (szerk)
 • Milo: A Marson már tényleg van emberi jelenlét? Arany Laci már régóta ezt szajkózza ,médiában meg arról ... (2018.11.26. 19:37) Menetrend (szerk)
 • Laco78: @dangbird: Köszi a részletes választ! (2018.11.23. 19:02) A média 2
 • Utolsó 20

Sötét tudás

2010.11.21. 10:34 dangbird

„Ó, hány őrült vargabetűt kellett megtennie az emberi szellemnek, míg évezredek alatt eljuthatott az értelemhez, a dolgok igaz ismeretéhez!” (Zsoldos Péter)

 

„A Sátán Isten ellensége.”

A >2012 Blográdió< egyik adásában szóba került, hogy a nagy világvallások között mintha egyféle hierarchia lenne. A konverzió, egyik vallásról a másikra való áttérés előfordul (bár nem gyakori, s hogy miért nem, részben e bejegyzés magyarázza meg), de az egyes vallások közötti áttérés 98%-ban egyirányú. Keresztényből lesz hindu is, muszlim is, de fordítva már nem működik; elég nehéz példát találni rá, hogy egy ateista családban nevelkedett, de végül a krisnásokhoz fiatalon megtért egyed később aztán a Katolikus Anyaszentegyház ölén találja meg végső üdvösségét. A hindu vallásból valamennyi „átszivárgás” van az Iszlám irányába, azonban nagyobbrészt Indiában, az alsó kasztok tagjai közül, ahol a muszlim vallás felvétele az alacsony társadalmi pozíció hátrahagyását, a kasztrendszeren kívülre helyezkedést hozza magával. Az áttérésnek itt tehát praktikus és nem spirituális oka van. Ha spirituális indíttatásból egy hindu vallást vált, csak egyetlen irányba vezet neki az út: a Buddhizmus felé. Buddhisták pedig, elenyésző kivételtől eltekintve, nem lesznek sem hinduk, sem muszlimok, sem keresztények. Nekik már csak egyetlen irányba vezet az út, ez az, amit én „ex-buddhistának” nevezek.

Miért van ez? Mi ez a lépcsőzetesség, ez a látszólagos fölé- és alárendeltség a vallások között?

Ehhez először is meg kell érteni a vallások pszichológiai és társadalmi természetét.

„Az ember azért találta ki Istent, mert félt a természet erőitől” – hangzik a marxista doktrinálás már lassan száz éve. Mint az Irányítók minden hazugságának, ennek is van valóságalapja. A világon minden vallás úgy nyer híveket magának, hogy megpróbál választ adni „az élet nagy kérdéseire”. Ezek a kérdések minden emberben jelentkeznek idővel, s vagy maga próbál választ adni rájuk, vagy „többet ér egy kérdés ezer keresésnél” alapon keres olyanokat, akik tudják vagy tudni vélik a választ ezekre a kérdésekre.

- Hogyan került ide a világ? Miből lett a Minden?

- Hogy kerültem bele én? (Honnan jöttem?)

- Ki vagyok én? Minek létezek? (Merre tartok?)

- Mi történik velem a halálom után? (Hová megyek?)

- Van Isten? Ha igen, ki vagy mi az?

- Miért van szenvedés a világon?

Stb. A különböző vallások pedig egységcsomagokat kínálnak ezen kérdések megválaszolására. Zárt csomagokat.

Ez így van, és kész.

A jelenség neve: sötét tudás.

A sötét tudás lényege, hogy a végtelent végesre redukáljuk, majd az így kapott véges eredményt kinevezzük végtelennek. Ahelyett, hogy haladnánk a cél felé, a célról alkotott képet hisszük a célnak. Rögzítjük magunkat a megértés adott szintje mellett, a kapott válaszokkal elégedetten, nem is sejtve, hogy ezáltal teljesen hatalmába kerültünk annak az erőnek, melynek célja a „Legyen világosság” kozmikus parancs végrehajtásának akadályozása.

„A Sátán Isten ellensége”, hangzik a bejegyzés elején. Igaz ez a mondat? Igaz. De nem a teljes igazság. Egyetlen véges kijelentés sem kezelhető teljes igazságként… beleértve ezt a mondatot is. Ha csak a …-ig írtam volna a mondatot, és az olvasó rábólint, már a sötét tudás hatalmába került. Tehát: minden gondolat folytatható a teljesség felé törekvésben.

Isten viszont nem ellensége a Sátának. A fenti gondolat így folytatódik. E folytatás nélkül könnyen abba a hibába eshetünk, melybe a keresztény hívők döntő többsége bele is esik: hogy dualisztikus világképet építünk fel, melyben Isten és Sátán egymás ellentettjei, a teljesség két pólusa. Ez pedig már súlyos tévedés. A zsidó-keresztény mitológiában a Sátán ellenfele az örök kozmikus küzdelemben Mihaél Arkangyal, nem az Isten.

A világ közismert mítoszai közül a sötét tudást legtalálóbban Prométheusz története írja le. Ellopta a tüzet az égből, és lehozta a földre az embereknek. Ezzel bűnt követett el. A keresztény belemagyarázás ebben a bűnbeesés torz, pogány változatát látja (amiben van egy kevés igazság), a marxista belemagyarázás pedig természetesen az evolúcióval, az emberi civilizáció fejlődésével jön s a tűz felfedezésének szerepével mindebben. (Amiben szintén van némi igazság.) A történetben Prométheusz lehozza a Földre a tudást, és ezzel követ el bűnt. Nem azzal, hogy elintézi, hogy az ember találkozhasson ezzel a tudással, hanem hogy a földi véges világban találkozzon vele és sajátítsa el. Lehozza az ember jelenlegi szintjére, és ott magyarázza meg, ezzel csillapítva az ember vágyakozását felfelé. A cél képe a cél. Véges tudás is lehet teljesen igaz. Sötét tudás.

Az ember affinitása a sötét tudáshoz hihetetlenül magas. Bármilyen tudásból azonnal képes sötét tudást csinálni. Még Krisztus tanításaiból is sikerült a szellemi kontroll egy eszközét létrehozni; pedig Krisztus maga is figyelmeztet az Evangéliumban, hogy amit elmondott, az nem a teljes igazság. Ezt a mondatot pedig nem is törölték. Nem volt rá szükség; nem fog törődni a jelentőségével senki.

Ha elfogadjuk, hogy vallás = religió = (szellemi) kötöttség = sötét tudás, akkor mindjárt a vallás nélkül élők kezdhetik mondani, hogy naugye. Igen ám, de a vallás nélkül élők 99,9%-a valójában vallásos, csak nem tud róla. Saját szótárában a többi vallást nevezi „vallásnak”, ahogy pl. a keresztények minden, a saját vallásuktól eltérő nézetet (gyakran még a kereszténység egyéb formáit is) „pogányságnak” nevezik, s csak a keresztény a „hívő”. Eltérő terminológiával, de hasonló logikával, a Humanizmus nevű vallás követői csak más vallások hívőit nevezik „hívőnek”, „vallásosnak”, magukat pedig egyszerűen az igazság ismerőinek, a tudomány, a racionális tudás harcosainak tekintitk a „vak hiedelmekkel” szemben. Amely által természetesen ez a vallás a legelvakultabb, legfanatikusabb, legsötétebb tudatlanságban szenvedő nyájat terelgeti.

Bár abban igazuk van, hogy a vallások keletkezését és elterjedését nem egy Isteni Törvény a földi létbe való „betüremkedése” okozta, isteni inspiráció hatása alatt lázasan körmölő mózesek, hanem egy emberi igény bizonyos kérdések megválaszolására, azonban nem ismerik fel, hogy egyrészt a vallások válaszai nem csupán emberi fantáziatermékek, hanem az Abszolút Igazság  keresésére irányuló erőfeszítések szükségszerűen részleges sikerének termékei; másrészt, hogy az ő saját hitrendszerük is ugyanezen kérdések megválaszolására irányul, mint arról már szó volt a humanizmusról szóló korábbi bejegyzésben. Ott az is kiderült, hogy a vallások vonzereje közötti különbség nem a válaszok objektív igazságtartalmából, hanem szubjektív elégedettséget okozó potenciáljából adódik. Keresztényekből azért lesznek krisnások ezrével a nyugati világban, mert a hindu vallás az élet nagy kérdéseire sokkal teljesebb és kielégítőbb válaszokat ad. És ezért nincs a buddhistáknak más kiút a vallásukból, csak az a bizonyos ex-buddhista, kötetlen, a sötét tudást kerülni próbáló útkereső: a Buddhizmus az egyetlen a nagy világvallások közül, amelyik megengedi a híveinek, hogy túlhaladjanak rajta. Talán azért, mert a Buddhizmus nem születőben lévő vallásként lett először államvallás, hanem létrejötte után egy évezrednél is hosszabb idővel, így a kialakulásában politikai érdekek nem játszottak szerepet.

A sötét tudás felismerésének a képessége ma fontosabb, mint valaha. Az emberiség még soha nem volt annyira a sötét tudás hatalmában, mint jelenleg. Okozza ezt nagyobb részt a humanista vallás, melyet sokan nem is ilyen néven ismernek, hiszen mind politikai, mind filozófiai, mind „tudományos” irányból ezer és ezer álnéven létezik; több kisebb felekezetre osztja magát, akár a kereszténység. Így a véleményszabadság illúzióját kínálja az ernyője alatt maradó embereknek. Még magukat kereszténynek vallók világnézetét is általában erőteljesebben határozza meg a humanizmus, mint a kereszténység. A judeokereszténység ugyanis eleve a tények össze nem kapcsolását, kérdések fel nem tevését követeli meg a híveitől, hiszen két, egymással teljesen ellentétes vallást egyesít magában. Ezáltal ideális táptalaja egy másik disszociatív vallásnak, amely még fundamentálisabb önellentmondásokra épül. (Nincs Abszolút Igazság – „felvilágosodás!”; nincs célja az életnek – „haladás és fejlődés!”) Ez egyúttal azonban támadási felületet is ad a mi számunkra: ha valaki egyszerre hisz a humanista és a keresztény tanokban, s sikerül neki megmagyarázni, hogy a kettő kizárja egymást, sikerül rávenni, hogy a humanizmust kilökje világképéből; akkor ugyanezt talán megtehetjük vele még egyszer, a zsidó vallás és a krisztusi kereszténység egymást kizáró természetét illetően. Márpedig az emberiség szétválasztásának küszöbén, amikor az „eternifixes Biblia”, ahogy nevezni szoktam, az Ó- és Újszövetség mentén végre szétszakadni készül, amikor amerikában keresztények tömegei metélteik körül újszülött fiaikat, nem árt elébe menni a kataklizmának, és szólni, hogy a két külön vallásnak két külön istene van, s aki két urat szolgál, azt mindkét táborban árulónak nevezik majd.

Mi mással végződjön ez a bejegyzés, mint amivel a magyar népmesék egy jelentős része is: „Aki nem hiszi, járjon utána!”

308 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jatekneve.blog.hu/api/trackback/id/tr186226018

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Diodara 2010.12.09. 12:31:27

emjé, leülhetsz, egyes. :)

emjé 2010.12.09. 15:54:28

Tehát nem vagy szunnita fundamentalista. Csúnyábban is végezhettem volna...:-)

Diodara 2010.12.09. 16:44:55

Nem vagyok muszlim papíron, persze a szó eredeti jelentése szerint az vagyok, ahogy az minden ember, aki úgymond egyistenhitű. Mindösszesen hitelesebb forrásnak tartom a Koránt, ami létrejötte óta egy betűt nem változott, mint pl a 8-szor átírt, kicenzúrázott Bibliát. És a Koránban rengeteg történet máshogy van írva, mint a Bibliában, akár Jézussal kapcsolatban, akár a többi prófétával kapcsolatban, rém logikus végig az egész, és sok mai napig érvényes dolog van benne. Szerintem érdekes olvasmány, és konkrétabb, mint pl a Biblia, ahol olyan szimbolizmusban van leírva minden, hogy egy Dan Brown féle elmebetegség kell hozzá, hogy valaki megfejtse. Persze sokaknak pedig az akkori ember megfogalmazása tűnik rém egyszerűnek, 3 és fél éves kiscsoportosok meséjének mondva a dolgot. :) És miután a mostanában előkerülő biblia-kanonizálás előtti keresztény szekták irataiban is az jön le kb, mint amit a Koránban leírnak, hogy Jézus egy egyszerű próféta volt és nincs szó semmilyen feltámadásról, meg keresztre feszítésről, meg isteni eredetről, így azt mondom, talán mégsem egy összehordott mese az egész. Persze ki tudja. :)

emjé 2010.12.09. 17:55:34

Eszemben sem volt Korán kontra Biblia vitát kezdeményezni, utóbbiból is csak kizárólag a Jézussal kapcsolatos dolgokat tartom fontosnak. Ha figyelembe vesszük, hogy Mohamednek elsődlegesen politikai céljai voltak - a szanaszét lézengő, többnyire animista arab törzsek egységesítése - adott volt számára a lehetőség, hogy ezt a vallás segítségével tegye. Mivel mind a keresztény, mind a zsidó vallást kitűnően ismerte, ezek felhasználásával, a helyi ízvilágnak megfelelően összehozott egy harmadikat – pl. az első időkben az imairány még nem Mekka, hanem Jeruzsálem volt. Szóval a próféta inkább politikus volt, mint vallásalapító.

Diodara 2010.12.09. 18:24:08

Mondod ezt azok után, hogy valahol hallottad, de ha elolvasod, lehet kicsit elgondolkodsz a dolgon. Kezdve ott a dolgot, hogy az iszlám még csak nem is különálló vallás, csak sajnos azzá tették. Muszlim = Isten akarata szerint él vki.

emjé 2010.12.09. 19:04:58

"Muszlim = Isten akarata szerint él vki." És innentől csépelhetnénk a fost napestig... Isten: kicsoda, micsoda, ki(nek) mondja meg, mi az akarata, és ha megmondta, igazat mond-e az a valaki, különben is, ne akaratoskodjon senki, nekem is van (szabad) akaratom - akkor meg mit akar?

Diodara 2010.12.09. 19:21:52

Hát nem emlékszel, hogy piros gatyát hord? :)

loveb 2010.12.09. 19:28:57

a blog az eddigi írásaival jó alapot teremtett. kezdhetnlnk valamit a gyakorlatiasabb kérdésekkel is. Tóth Úr, hajlandó ezekről is írni? mert az elmélet úgy nagyjából koherens. de a gyakorlat, azaz a rabszolgaságunkból/tól való elszakadás irányait nem látom konkrétan. lesz ezekkel kapcsolatban igazi mélyreható bejegyzés?

2012 2010.12.09. 19:48:12

Ötödször kérdezitek, nyolcadszor válaszolom, hogy az Árpádsávos forradalom című bejegyzésben már vázlatosan írtam erről. Sokkal többet egyelőre nem lehet tenni.

loveb 2010.12.09. 20:39:49

jó, akkor megsütöm a 2 tojásomat:-) nincs egy ideig jövő:-(

bananajoe 2010.12.09. 21:16:40

itt van elbaszva az egész, hogy Isten akar valamit. Dehogy akar. Ha egy vallás úgy kezdődik hogy csináld ezt meg azt, vagy ne tedd ezt meg azt, az már egy baromság.A kozmikus, egész univerzumot teremtő ISTEN biztos fenntart egy külön helyet a világban azok számára, akik házasság előtt szexelnek, meg lopnak, meg gyilkolnak, meg nem imádkoznak napi nyolcszor, és ott égnek örökkön-örökké.Hát persze.A jófiúkat meg szűz lányok várják a mennyben :) A Valhallában meg sör folyók folynak, azért az se rossz!

spike 2010.12.09. 23:53:56

"A Valhallában meg sör folyók folynak, azért az se rossz!" ez már csak azért is vicces, mert ismerek Debrecenben egy kocsmát, amit Valhallának hívnak :D M.A.: nem tudom mennyire korlátozottak a lehetőségek a blogol-on, de nem lehetne valamilyen kulcsszavas keresőt beépíteni az oldalba?Szerintem hasznos lenne.

véleményem 2010.12.10. 08:01:09

Találtam rendes nevet! :D Inlakesh Ha valakinek nem tetszik az nem érdekel, mivel végre megfelel a házirendnek. ;)

Inlakesh 2010.12.10. 08:22:12

És akkor álljon itt az új felhasználónévvel az első hozzászólásom: Diodara: Kérlek ne gyere itt a muszlim vallással és világnézettel. Már ezerszer kitárgyaltuk, hogy minden szervezett vallás keretbe akarja fogni az embert és ezért a fejlődésnek egy bizonyos szintje fölött csak hátráltat és nem pedig előre visz. A másik ezzel kapcsolatban a történelmi bizonyítékok kérdése.... Ugyanis olyan nekem nincs. Neked van bármire is? Sőt még csak ott sem voltam Jézus mellett az ő idejében (vagy csak nem emlékszem rá?:D), tehát pontosan semmit sem tudok róla. Vagyis minden pusztán feltételezés, amit a hitünk tesz majd számunkra igazzá vagy hamissá. Ennyi. Ne menjünk bele ebbe.... loveb Tényleg kitárgyaltuk már ezt a kérdést és hidd el, abszólút értelmetlen bármi akcióba belemenni, mert nem érünk vele semmit. A hagyományos világnézet mellett kijelenthető, hogy az emberiség teljesen tehetetlenül sodródik az árral a vízesés felé, amelyen szerintem le is fog zuhanni a mélybe jószándékú magasabb lény(ek) segítsége nélkül. Érdekesség képpen megjegyezném, hogy van egy táltos ismerősöm, aki egyértelműen kijelenti, hogy végünk van globális szinten és itt most csakis az egyéni fejlődésnek van realitása. Persze hozzáteszi gyorsan, hogy a jó embereket Isten ki fogja emelni a többi közül és új világot teremt számukra, szóval azért igazságos lesz a dolog. Én ezzel nem értek egyet.... Várom a csodát. Max. pofára esek. Nem ez lenne az első eset és talán nem is az utolsó. :D

Diodara 2010.12.10. 10:00:04

Inlakesh - nem jött itt senki a muszlim vallással és világnézettel, mivel mint ilyennek nem is volna szabad léteznie, ha elolvastad volna, amit írtam. Amit ezután írsz, az pedig nyilvánvaló. Azért idéztem, mert a Korán az egyetlen olyan forrás, ami nem változott, ennyi, semmi több, nem akarok én itt semmit ezen írás világi keretek közé szorításáról értekezni.

bananajoe 2010.12.10. 14:34:49

Diodara: Az lehet, hogy nem változott, viszont ez nem jelenti azt hogy igaz is. Az Edda-versek sem változtak az elmúlt pár száz év alatt, még sem hiszem hogy Loki, Thor és a többiek részegen pofozkodtak az idők kezdetén :) :)

Inlakesh 2010.12.10. 15:27:04

Diodara Én csak azt szeretném, ha eljutnánk odáig, hogy nem beszélünk vallásokról ennek a blognak a keretén belül, mert tudjuk, hogy ez nem vezet sehová. Isten és vallás kérdésekben vak vezet világtalant. Ennyi lett volna a mondandóm lényege.

Diodara 2010.12.10. 15:52:07

Inlakesh - a magad nevében beszélj! És még mindig nem vagy képes felfogni, hogy nem a vallás része érdekes. Mindenesetre túl van tárgyalva. Majd jön Alien és elmélkedhettek sokkal konkrétabb utopista hightechista dolgokon, az legalább nem várja el az embertől az erkölcsös életet. Ha már tudomány: az idokep.hu-n van egy érdekes írás, néhány kvantumfizikai kísérletet foglal össze és konklúziót von.

Inlakesh 2010.12.10. 16:53:56

Diodara Oké, akkor a magam nevében beszélek: nálam a vallás hit kérdése (azért, mert nem látom őket hit-elesnek) és nem fogadom el tényként egyetlen vallás által leírt dogmát sem. Nem a vallás része az érdekes? Akkor minek beszélsz a Koránról?;) Az erkölcsös életről nyugodtan beszélgethetünk, ha gondolod, de ne keverd ezt össze a vallásokkal. Nálam belső igényként jelenik meg a szeretet és nincs szükségem ehhez egyetlen vallás parancsára sem. Sőt képzeld, minden nap imádkozom és meditálni is szoktam... Egyébként szomorúnak tartom, hogy valakinek az erkölcsös élethez szervezett vallásra és annak törvényeire van szüksége. Én nem vagyok "Istenfélő" ember. Nem azért akarok "jót" tenni, mert félek a következményektől. Az meg, hogy Jézus feltámadt-e vagy sem teljesen mindegy. Ha valóban olyan ember volt, mint amilyennek hisszük, akkor már az életével példát mutatott és ez a lényeg. Lehet, hogy Mohamed is jó ember volt. Ha igen, akkor az ő példája is követendő lehet.

bananajoe 2010.12.10. 18:08:26

Feldobok egy új témát: Nem tudom ki ismeri Sri Bhagavant, és feleségét akinek nem jut eszembe a neve, de ők állításuk szerint a blogon is említett fénylények közül valók, és munkálkodásukról sokat beszlének a nyilvánosság előtt is. Nemrég volt Denverben egy előadása, és állítása szerint 2011 első két havában nagy változásokat fognak a földi fénylények végrehajtni, és hatalamas érzelmi káosz fog végig söpörni a világon.

Inlakesh 2010.12.10. 18:31:08

bananajoe Hallottam már Sri Bhagavant nevét, de nem tudok róla semmit - most majd pótolom. Ha a jövő év elején lesz bármi, ami spirituális dolog, akkor azt üdvözlöm, mert ami még várható 2011 első negyedévében anyagi vonalon az a gazdasági összeomlás (euró és dollár miatt) és az ebből következő káosz. Szerintem igencsak sűrű évünk lesz. ui.: csak nem te is bsth fan vagy?:D

loveb 2010.12.10. 20:19:41

2010. december 10. 08:22:12 Inlakesh kedves Inlakesh. nem hiszem, hogy átérzed a gondolatom. tudom, hogy naív vagyok. tudom, hogy hiszek és bízok emberekben és embereknek. nem tudom, mekkora gond. volt már vele gondom. a szeretetre gondolok. amikor választottam 5 éve nevet az email címemnek (nem az amire kattintasz,m az fals) benne volt, hogy love. aztán a youtubeon is benne van, és most itt is. úgy vélem, ez a szó nagyon elcsépelt, elhasznált, hogy szeretet. miközben a legteljesebb, EEE... amikor azt látom, valakit elkap a hév a vita tárgyában, erre gondolok. (Doppler effektus: közel: isten, ErrE, istentől távol: Sátán, tÁvol...) nagyon nagyon sokat gondolkodtam, mi lehetne a megoldás. ahogy a tacskóba mentem ma, és láttam az embreket, miközben hatalmas problémák vannak, ők gondtalannak tűnve vásárolnak, ÉS NEM ÉRTENEK EBBŐL A QURVA SZARBÓL SEMMIT. értitek? semmit...nem fogják fel, nem értik, és a felelősséget pedig eltolják maguktól. oly mérhetetlen tehetetlenség lett rajtam úrrá... miért kell itt ebben a korban élnem? vagy ha már ide akartam/akarták, akkor miért pont most? mi lesz itt? miért nem 30 évvel előbb? miért nem tudok olyanok lenni, mint a sorban állók nagy része? miért ragaszkodom, hogy saját földem, saját földházam, veteményesem, gyümölcsösöm, és erdőm legyen? ??????? a beírás régi témája, amelyre most ugye válaszolunk, reagálunk. a sötét tudás. hát van sötét tudás? mert ami sötét, az nem igazi tudás. ami tudás, az nem sötét. az hófehér, és igaz. igazi teljes, tejes. hó-fehér... A hagyományos világnézet mellett kijelenthető, hogy az emberiség teljesen tehetetlenül sodródik az árral a vízesés felé, amelyen szerintem le is fog zuhanni a mélybe jószándékú magasabb lény(ek) segítsége nélkül.

loveb 2010.12.10. 20:25:31

és sajnos, úgy gondolom én. jószándékú magasabb lények segítsége nélkül, lezuhanunk. kérdés, van-e lehet-e mélyebb, és mennyivel? ui: tisztelt Blogszerző nem mesélt arról, vagy nem értettem, hogy a Föld változásában mennyire követheti az emberiség? soha egy faj nem élt a Földön, amelynek tagjai ekkora fizikai, szellemi, mentális, stb. különbséget mutattak volna, mint a jelenlegi emberiség. döbbenetes... és mi ehhez a fajhoz tartozunk.

emjé 2010.12.11. 00:54:41

loveb, sokadik körünket rójuk és minimum ennyi még garantáltan kinéz nekünk. Nem kell túlságosan mellre szívni mostani megtestesülésünk tapasztalásait, volt már rosszabb is.... Aki meg nem bírja az izgalmakat, az kerülje a tacskót és a tacskó jellegű egyéb fogyasztói koncentrációs táborokat.

bananajoe 2010.12.11. 15:49:37

Inlakesh, honnan veszed a gazdasági összeomlást? Az egyértelmű hogy lesz, de honnan tudod hogy 3hónapon belül?

bananajoe 2010.12.11. 17:09:50

M.A-hoz pedig kérdésem lenne, hogy a Magyarok, mint nép, honnan származnak akkor tulajdonképpen? A finnugor baromság gondolom már megdőlt, én azt nem tekintem mérvadónak és nem hiszem el, viszont akkor kik vagyunk mi? És mi közünk a hunokhoz? Sok mindent olvasni, sumerektől kezdve minden félét, kiváncsi vagyok a blog álláspontjára ezzel kapcsolatban.

Inlakesh 2010.12.11. 17:14:44

bananajoe Több elemzőről is hallottam már, akik szerint időzített bombán csücsülnek a nyugati pénzpiacok. (Varga István elkerülhetetlennek tartja a valutaösszeomlást és a jövő évre saccolja). Az íreknél állítólag volt egy roham is a bankok irányába, amikor is az emberek a pénzükhez akartak jutni tömegével, de erről persze nem beszél a média, nehogy pánik törjön ki az eu-n belül. Nem véletlenül megy fel az arany ára töretlenül. Vannak már sokan, akik érzik, hogy gyakorlatilag bármelyik pillanatban bedőlhet az egész. Azt hiszem a jövő tavaszt a Posta honlapján olvastam, de ugye ezt nem ő találta ki (remélem...), hanem hivatkozott valamilyen elemzőre. Az a közgazdász, aki a válságot is előre prognosztizálta kijelentette, hogy 1:3-hoz az esélye annak, hogy rövid távon belül (1 év) becsődöl a rendszer. De ha megnézed például, hogy mit csinálnak a kínaiak és az oroszok, akkor láthatod, hogy csökkenni fog a dollár szerepe és ha ez megtörténik, akkor nagy bukta van. Sajnos biztos vagyok benne, hogy nem egy véletelen fogja eldönteni az első dominót... Persze előfordulhat, hogy esetleg elhúzódik a dolog akár 2011 végéig is, de szerintem nem fog. Aztán majd kiderül. Amúgy nem csak a pénzpiacokkal van gond, hanem a teljes gazdasági rendszerrel. Eladják több helyen a városi épületeket; az adósság miatt, kilakoltatások várhatóak, mert az emberek nem bírják visszafizetni a devizahiteleket; növekszik az élelmiszerek ára a kifejezetten szélsőséges (véletlen?) időjárás miatt; nem bírják finanszírozni az egészségügyet stb. stb. stb.

catsword 2010.12.11. 17:59:05

az ember az egyetlen faj ami a végtelenségig terhelhető.

emjé 2010.12.11. 20:50:17

Inlakesh Ez az 1:3-hoz rendkívül inkorrekt húzás. Csodálkozom, hogy ráharaptál. Ha bedöntik: hát nem megmondtuk!? Ha nem döntik be: megmondtuk, 1:3-hoz! Az aranyról meg csupán annyit, hogy ha nincs a kamrában szalonna és némi szikkadt kenyér, élvezeti és tápértéke messze alul marad a meleg vízben pépesített papír ötszázasoknál.

Inlakesh 2010.12.11. 22:20:42

emjé Ez az arányszám csupán jelzés értékű. A lényeg, hogy néhány ember a hagyományos médián keresztül is képes kijelenteni olyan triviális dolgokat, amik bár egyértelműek, eddig mégsem lehetett hangoztatni. Az arany ára meg nem engem érdekel. Ez szintén jelez valamit, mégpedig azt, hogy a nagytőkések (nem akarok ....-zni:D) felismerték, hogy gáz van és ezért értékállóbb dologba fektetik a pénzüket. Ők a patkányok, a hajó pedig a nyugati világ gazdasága... Tehát süllyedünk!

emjé 2010.12.11. 23:41:38

Nem értettelek félre, és az aranyról sem azért írtam azt, amit. Éppen annyira nincs értéke, mint a rá alapozott színes papírfecniknek. Válság kizárólag akkor lesz, ha úgy döntenek a zilletékesek, hogy márpedig mától válság van. Onnantól viszont lesz. Az 1:3-hoz, illetve egyéb arányszámokat a kellő mértékű feszültség manipulálására állapítják meg , és teszik közzé. A ....dók sem hülyék:-) Időről időre bedobják a hány uncia-hány dollár viszonylatot. És ha egyre több dollárt ér egyre kevesebb uncia, akkor mindenki összeszarja magát, hogy most mi lesz. Semmi se lesz. Vagy ha mégis, hát azt sem az fogja meghatározni, hogy kik és mit gondolnak néhány raklapnyi színesfémről...

Inlakesh 2010.12.12. 08:37:01

Ezen a bolygón minden dolognak pontosan akkora értéke van, amekkorát tulajdonítanak neki. Ebből következően az aranynak is azért van értéke, mert az emberek úgy gondolják, hogy értéke van. Én értem, hogy miért mondod, hogy nincs értéke az aranynak (számomra például semmilyen értéket nem képvisel), de ettől még az aranyat, mint értékhordozó és -megőrző eszközt már túlságosan régen használják ahhoz, hogy a gazdasági folyamatokban csak úgy félre lehessen tenni és azt mondani, hogy márpedig nem ér semmit. Egy társadalmi konszenzus van az arany értékére vonatkozóan. Ha azt mondod, hogy arany, az első szó, amire egy áltag ember asszociál az az anyagi jólét valamely szinonímája lesz. Mondok egy lehetséges forgatókönyvet ezzel az arany dologgal kapcsolatban..... A válság eleje óta kezdenek rájönni az emberek, hogy a nyugati gazdaságpolitika zsákutcába jutott. Éppen ezért megpróbálja a gazdagabbja olyanba fektetni a pénzét, amiről úgy gondolja, hogy mindig lesz értéke, bármi is történjék. Ehhez még hozzá jön most az is, hogy az oroszok és a kínaiak kijelentették, hogy a dollárt, mint nemzetközi valutát nem kívánják egymás közötti csereügyleteknél használni. Na már most, ha a kelet - mely gazdasági irányító hatalom lett, ez kijelenthető - a dollárt hanyagolva hagyja azt rövid úton bedőlni (az euróval együtt!), akkor a világnak másik világvalutára lesz szüksége. A meg nem nevezettek is tudják ezt, ezért folyamatosan vásárolják föl az aranyat, hogy a világra ráerőszakolva egy újabb aranystandard rendszert a kezükben tarthassák a világ pénzrendszerét és így magát a hatalmat is globálisan. Ez lenne szerintem a legfontosabb pénzügyi manőver az új világrend bevezetéséhez. Azért nehogy azt gondold, hogy az irányítók hatalma végtelen. Ne feledjük, hogy ők úgy tekintenek az emberre, mint csordaállatra, akiket terelgethetnek. Igen ám, csak a rémült csorda nem arra megy, mint amerre ők szeretnék, hanem össze vissza menekül, ha veszélyt lát. Persze a pásztoraink azért nem hagyják annyiban a dolgokat, de manapság látok arra esélyt, hogy kicsússzon a kezükből az irányítás. Ha most nem, akkor soha.

M.A. 2010.12.12. 10:53:54

"a Magyarok, mint nép, honnan származnak akkor tulajdonképpen? A finnugor baromság gondolom már megdőlt, én azt nem tekintem mérvadónak és nem hiszem el, viszont akkor kik vagyunk mi? És mi közünk a hunokhoz? Sok mindent olvasni, sumerektől kezdve minden félét" - ez az, hogy biztosat nem tud senki, sem a sumérokról, sem a hunokról. Az egyetlen biztos, régészetileg, néprajzilag és nyelvészetileg alátámasztható kiindulópont a szkíták. A jelenlegi állás szerint legvalószínűbb feltevésem, hogy sem a sumérok, sem a hunok nem egy-egy nép voltak, hanem mindkettő egy civilizáció, illetve a hun egy funkció a szkíta létrenden belül (hun-or - hon - úr/őr); ilyen, hogy "sumér identitás", nem létezett soha, ez egy utólagos megnevezése az adott civilizációnak, mint a "Német-Római Birodalom". De ez mind csak a jelenlegi tippem, messze túl keveset tudok ahhoz a témáról, hogy biztosat mondjak, ezért is kerültem a kérdést az előadáson. Azok a publicisták, akik sokkal behatóbban foglalkoztak a sumér-témával (Pap Gábor, Borbola János, Kiss Dénes, Tompó László, stb.), azoknak is inkább csak nagyszabású kijelentéseik vannak, biztosat nem tud senki. Szaddam Husszein saját bevallása szerint egy tonna bizonyítékon ült az ügyben, hogy ezekkel mi lett, mikor az amerikaiak rátették a kezüket... mentek a négydimenziós kereszt után. :)

M.A. 2010.12.12. 11:00:14

Ikalesh: "ettől még az aranyat, mint értékhordozó és -megőrző eszközt már túlságosan régen használják ahhoz, hogy a gazdasági folyamatokban csak úgy félre lehessen tenni és azt mondani, hogy márpedig nem ér semmit. Egy társadalmi konszenzus van az arany értékére vonatkozóan" - lásd a Pénz=Érték bejegyzést. Az arany ugyanaz, mint a pénz, nem ténylegesen valamit ÉR, tehát elérni lehet vele, nem szükségletkielégítési eszköz, hanem ellen-ÉRték, és a virtuális értékét csak adott gazdasági kontextusban lehet meghatározni. Minél nagyobb a szükség (hiány) a valódi értékből, annál kevesebb jelentősége van az ellenértéknek. (Pl. tömegtermelés minőségi romlása -> infláció.) Tehát egy gazdasági összeomlás esetén az elsődleges értékmérők a legértékállóbb valódi szükségletkielégítési cikkel lesznek, mint az ingatlan, konzerv, ruhanemű, gyógyszer, szeszesital/cigaretta/kábítószer, fegyver. Az arany értéke a töredékére fog leesni, hiszen mindenki meg akar majd szabadulni az arany ékszereitől, hogy hasznos dologra cserélje őket.

catsword 2010.12.12. 11:10:34

jaja. aki meg nem rendelkezik aranykészletekkel, az leszokik a dohányzásról... (is)

catsword 2010.12.12. 11:20:34

"A magyarok mint nép" - van egy olyan mese is, hogy valamikor réges régen egy távoli galaxisban -illetve ból idejött egy hajó és leszállt vagy esett a mai Kína fölötti észek-keleti sarokra Onnan aztán a jónép egy része elindult "befelé" a Fal fölötti részen letelepedett. Másik részük elindult keletre aztán délre, és kikötöttek a mai japán területén. Harmadik részük elindult még keletebbre :), és Alaszkán keresztül bejutott egy nagyobb földrészre ahol szintén bentebb mentek amig már jó idő volt. Ezáltal van némi rokonság a magyarok, japánok és volt indiánok között.

catsword 2010.12.12. 11:26:25

szerk: természetesen akkor még nem volt nagy fal :), azt ellenük építették később:). Valamint a japánon kívül a többi rész aztán keveredett elég sokat merthogy vándorolt és találkozott mindenféle földi, avagy nem földi de máshonnan jött népekkel is. De érdekes megfigyelni hogy a kínaiak mennyire mások mint a japánok , és bizonyos karakteres jegyekben megmennyire hasonló egy magyar alföldi parasztember, egy ujgur ember, egy japán 50 éves :) hapsi, meg egy régi fényképen látható "bátor szarvas" indián. A többi fehér avagy szines ember másképp öregszik. Öregedésnél jönnek- nagyobbodnak meg bizonyos arcvonások, és az arc jellege.

bananajoe 2010.12.12. 13:16:16

Na igen, csak az a gond hogy ugye hazánkon már keresztül ment fél Európa, így nehéz megállapítani hogy ki igazán "magyar" és ki származik osztrák, orosz vagy akármilyen ősöktől. Másik dolog ami érdekes számomra, hogy pl Attilát mindenhol európai emberként ábrázolják, holott a hunok ha minden igaz inkább a mongolokra, kínaiakra hasonlítottak jobban. Ha pedig tőlük származunk, akkor nekünk miért nincs csíkszemünk? :)

bananajoe 2010.12.12. 13:17:26

Ja, még annyi hogy valahol olvastam régebben, hogy mongóliában, vagy valahol arra felé egy törzs a magyar nép rokonának véli magát, és úgy mesélik arra felé, hogy tőlük indultunk el nyugatra nagyon régen.

bananajoe 2010.12.12. 13:20:34

Bocsi a tripla posztért, valaki vonja össze ha tudja, de ezt most találtam: http://www.youtube.com/watch?v=vO347HetQC0 Árpádkori magyarok rekonstruált arcai. A videó szerint europidok az őseink.. Hát nemtom.

stanger 2010.12.12. 16:46:14

ezeknek az arcoknak nagy része héber vonásokat tükröz. nem kérdés kik csinálták...

stanger 2010.12.12. 16:49:14

az meg stranger akart lenni :) de ahogy nézem már nem lehet...

bananajoe 2010.12.12. 16:57:46

Na igen volt egy két érdekes orr(mány) :D

M.A. 2010.12.12. 17:30:55

Az biztos, hogy a szkíták europidok voltak, fehér bőr, barna haj, barna szem. Ergo a hunok is ilyenek voltak, mint ahogy az a régi ábrázolásokon látszik is. Valamennyit persze keveredhettek mongoloidokkal, mint ahogy közel-keleten sémitákkal, Japánban maláj-jellegű emberekkel, stb. A "zsidó" arcvonásokon nem kell meglepődni, ne felejtsük el, hogy az askenázik szkíta származásúak. A "szkíta orr" jelenlegi tudásom szerint úgy nézett ki, hogy oldalról nem tűnik se kicsinek, se piszének, hanem erős, "sasorr" jellegű, szemből viszont vékony, finom vágású. Lásd pl. a Zsigmond király - Hunyadi János - Mátyás király vérvonalat (persze utóbbinál nem az ezresen levő kamu képből kell kiindulni, ahogy Szent Istvánnál sem a tízezresből, hanem a korai ábrázolásokból). A zsidóknál az, amit csúnya szóval "kilincsorrnak" szoktak nevezni, az "erős" szkíta orrból és a húsos, nagy sémita orrból simán kikeverhető. Szerk: megnéztem a videót, néhánynál tényleg mintha nem stimmelne az orrszélesség, dehát nem teljesen kizárt, hogy voltak ilyenek IS, végülis a honfoglaló magyarok sem voltak már 100% szkíták, azonfelül a szkíták is keveredtek már legalább 4-5000 éve a sémitákkal is, az etruszkokkal is...

spike 2010.12.12. 18:10:25

Szerintem azért a kilencedik századi férfi ősmagyar fejeknek volt egy kis keleti beütése. Terveim között szerepel az, hogy Japánba utazzak, (ha végre megtanulom rendesen a nyelvet) és ha már kint leszek biztos utána fogok nézni, mert valamiért a japánok nagyon egyértelműnek tartják ezt a rokonságot, meg aztán engem is marhára érdekel a téma :D Végülis én úgy gondolom, hogy van benne valami, bár azt nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Amúgy nem tudom, miért akarja az ember ennyire tudni, hogy honnan származik.(talán mintha lett volna erről szó valamelyik bejegyzésben)

Inlakesh 2010.12.12. 18:27:00

M.A Ami az aranyat illeti, abban természetesen egyetértek, hogy egy nagy gazdasági összeomlásban elveszíti az értékét, mert az élelem napi szintű biztosítása olyan nehézkessé válik, hogy még az aranykészleteket is erre költik. Ugyanakkor a mostani helyzetben az arany töretlen drágulása (vagyis a kereslet folyamatos növekedése) azt jelenti, hogy az emberek számára a pénz már nem elégséges a tartalékolási eszközfunkció betöltésére. Magyarán nagyon sokan félnek attól, hogy a vagyonuk a pénzük hírtelen elértéktelenedése következtében kifolyik a kezük közül. A magyarsággal kapcsolatban már hallottam olyat is, hogy a magyar nyelv az ősnyelv és minden nyelv ebből alakult ki. Hogy ebből mi igaz és mi nem azt nem tudom, de ha tényleg szkíta leszármazottak vagyunk - és állítják már mindenhol, hogy igen -, akkor ez az állítás még akár igaz is lehet. Tekintve, hogy a szkítákról az a hír járja, hogy mélyebb múltra tekintenek vissza, mint bármely ismert civilizáció. Valamelyik honlapon arról olvastam, hogy az összes görög isten neve a magyarból lett levezetve (sőt, más népek esetében is bizonyítható ez pl. germán) ill. hallottam valami olyan történetet, miszerint az előző században (asszem 60-as évek, de nem vagyok biztos benne) egy magyar kutató Dél-Amerikában olyan ősi bennszülött törzsel vette fel a kapcsolatot, melyről kiderült, hogy magyarul beszél. Ezzel a helyzettel már állítólag a spanyolok is szembesültek, akik papokat küldtek az indiánok közé, hogy fordítsák le a Bibliát a törzs nyelvére. A könyvet ellenőrzésre a papok visszaküldték Spanyolországba és ekkor derült ki, hogy a Biblia magyarul van. Ennek a nyomán indult el a 20. században a magyar kutató.

M.A. 2010.12.12. 18:53:34

Meglehetősen biztos vagyok benne, hogy a magyar nyelv nem "az ősnyelv", azonban a legközelebbi élő leszármazottja annak. A magyarban még összefüggő, szerves, élő rendszert alkotnak azok az ős-gyökök, amelyek ma már csak töredékesen vannak meg más nyelvekben. Ezért aztán minél közelebb van egy nyelv az ősnyelvhez, annál jobban hasonlítani fog a magyarra - és elsősorban kis, "eldugott" népek nyelvei maradhattak meg az eredeti formában, kerülték el a legerősebb torzító hatást: a keveredést. Magyarral félig-meddig interaudibilis nyelveket pl. észak-amerikai indián törzsek is beszéltek, de Borbola János munkáját is érdemes tanulmányozni, aki rájött, hogy egyes óegyiptomi hieroglifasorok magyarul kiolvashatóak - illetve érdemes lenne, ha be tudnék szerezni valami részletesebb anyagot.

emjé 2010.12.12. 19:19:48

"Magyarán nagyon sokan félnek attól, hogy a vagyonuk a pénzük hirtelen elértéktelenedése következtében kifolyik a kezük közül." Na ja. Valakiknek nagy szükségük van a mesterségesen felturbózott létbizonytalanság keltette hihetetlen mértékű negatív energiára (félelemre). Vagy épp nevezhetnénk újkori reformációnak is: gyerekek, tetszik vagy sem, mától másban kell hinnünk, vagy lőttek az üdvösségnek...:-)

b_alin 2010.12.12. 19:38:57

Rics, te most tényleg egy "igazság öntvényt" akarsz tőlem szavakban megkapni? Végig arról beszéltem hogy neked kell rájönnöd, senki se dugja az orrod alá mert nem lehet, ha mégis megpróbálja akkor azt mondod rá hogy "üres fecsegés". Ami meg a zsidózást illeti, nem én vagyok aki keveri a szezont a fazonnal, mellesleg nem véletlenül mosnak egybe fogalmakat "egyesek". A zsidózás mint olyan sosem létezett, és az antiszemitizmus mint motiváció szintén kamu. Ez egy ürügy. Kápíííse? Ennyi erővel lehetne eszkimózni is, csak azon múlott hogy "egyesek" az eszkimó identitást választják, vagy a zsidót... Még mindig ezt a "retorikát" használod, ami azt jelenti hogy még mindig nem gondolkodtál el mit jelentenek ezek a szavak, és még mindig él benned egy kép arról hogy mit kell üldözni, meg mitől kell távol tartanod magad. Én nem látok ellentétet ember és ember között, a saját tudatlanságán belül mindenkinek igaza van. Én értem hogy szerinted miért nem szabad "zsidózni" meg hangosan kimondani dolgokat. Értem a polkorrekteskedés okát, meg hogy miért nincs lövésed arról hogy mitől magyar valaki. Szóval vedd úgy hogy igazad van, okosan kikövetkeztetted hogy ki a csúnya-rossz meg ki a jó, csak épp a kiindulópont volt eleve hibás. Amúgy tök jó. És hogy ne kanyarodjunk el a topiktól... ez az igazi sötét tudás :D

Inlakesh 2010.12.12. 19:53:15

M.A. én is kb. így gondolkodok a magyar nyelv ősiségét illetően, viszont reménykedem benne, hogy rövid úton tisztázódnak a dolgok. Mivel te is úgy gondolod, hogy a magyarságnak fontos szerep jut majd a jövőben, ezért szerintem okkal várhatjuk el, hogy ennek betelesítéséhez még időben előbukkannak a bizonyítékok a gyökereinkről. emjé az világos, hogy a félelem az irányítóknak kedvez, de ne felejtsd el, hogy a félelemnek lehet alapja is. Márpedig, ha hihetünk az új világrendről szóló tervnek és a mostani világgazdasági történéseket is nagyjából látjuk, akkor látható, hogy az események várhatóan a gazdasági összeomlás felé sodródnak. Zárójelben jegyezném meg, hogy én egy cseppet sem félek e miatt.

2010.12.12. 20:12:18

"Ami meg a zsidózást illeti, nem én vagyok aki keveri a szezont a fazonnal, mellesleg nem véletlenül mosnak egybe fogalmakat "egyesek". A zsidózás mint olyan sosem létezett, és az antiszemitizmus mint motiváció szintén kamu. Ez egy ürügy. Kápíííse? Ennyi erővel lehetne eszkimózni is, csak azon múlott hogy "egyesek" az eszkimó identitást választják, vagy a zsidót..." az eszkimók nem követik a talmudot. azt azért ne felejtsük el, hogy a zsiráfok maguk alkották meg a szutyok hozzáállásukat és önként követik azokat. ok, nem mindegyik és nem mindegyiket, de az alapelvek "kőbe vannak vésve" és azokat nem az eszkimók találták ki.

stanger 2010.12.12. 20:13:01

bocs, a név lemaradt.

catsword 2010.12.12. 23:06:59

bananajoe, azok az ujgúrok, és Kína legnyugatibb tartománya jelenleg ahol laknak. Ők tudják, hogy ők azok akik "ottmaradtak". rebelleis nép és ülnek egy olajmezőn azért írtják őket :), ha ki akarnak válni Kínából. A japánok is meg vannak győződve a magyar rokonságról. Azért a hun-magyar témához és kinézethez az is hozzátartozik, hogy a szőkés "europid" lehet a hun ág, a barna tömörebb, mongolredős szemű meg a magyar ág. Huzott szeme elég sokmindenkinek van. Csak ilyen kutyaszemű lesz általa az ember mert nem az egész szem húzott (mint keleten) hanem csak a vége. debasszus ezt hívják mongolredőnek, és nem a mongolok csíkszemét. nem jártatok iskolááába? :) Inlakesh, neked aranyad van vagy konzervgyárad, hogy nem félsz ?

catsword 2010.12.12. 23:09:19

Ma, menj ki egyiptomba.

emjé 2010.12.12. 23:43:01

"emjé az világos, hogy a félelem az irányítóknak kedvez, de ne felejtsd el, hogy a félelemnek lehet alapja is." Téged fizetnek az ilyen mondatokért? Hát mi a bánatos rossebért teremtenének alapot a félelemre, ha nem azért, hogy a fél világ összefossa magát az egy a háromhoz esélyesített világgazdasági válság miatt, amit mi sudlibunkók garantáltan nem fogunk túlélni, mert nem tudjuk beszerezni a túléléshez elengedhetetlenül szükséges aranyat...?:-)))

Inlakesh 2010.12.13. 08:45:01

catsword azért nem félek, mert úgy érzem, hogy nem kell félnem. Attól még persze vásárlok konzervet, ha már úgy látom, hogy itt az ideje. Persze csak mezei fizetésből, nem pedig tonnákat aranyrudakból. :) emjé téged már nem tudlak követni... Írd már le légyszíves konkrétan, hogy mit akarsz mondani, mert az egyik mondatod látszólag nincs összhangban a másikkal. Először azzal jöttél, hogy amit hallottam csak félelemkeltés, most meg azzal, hogy tényleg van valóságalapja. Most mi van?

emjé 2010.12.14. 08:11:40

Nemtom mit nem lehet azon érteni, hogy irányítóék rendre úgy intézik a globális dolgokat, hogy a földlakók arra hajlamos (túlnyomó) többsége állandó stresszben és létbizonytalanságban érezze magát és olyan hülye viselkedésformákat vegyen fel, mint pl. az arany halmozása. Amit meg már megbeszéltünk hogy semmi teteje.

catsword 2010.12.14. 08:51:37

Annak viszont lehet teteje, hogy a gazdasági -élelmiszer stb dolgokat birtokolva a lakosság által felhalmozott aranyat is magukévá tegyék: mihelyst csak aranyért lehet majd kajához jutni, mindenki előveszi a nagyi ékszerét is ha kell, és átváltja élelemre-melegre, stb . És lehet hogy nem itt, de valahol olvastam, hogy a gyíkok vagy valamelyik ilyen kedves fajta kimondottan az aranyért van itt a földön.

bananajoe 2010.12.14. 09:58:01

Még a végén visszatérünk itt a középkorba, szép nemesfém érmékkel fogunk fizetgetni :)

Inlakesh 2010.12.14. 13:50:44

emjé így már érthető, hogy mit akarsz mondani és ebben igazad is van. catsword Drunvalo Melchizedek: Az élet virágának ősi titka (első kötet) című könyben olvastam, hogy bizonyos Nefilimek voltak azok, akik Délkelet-Afrika területén aranyat bányásztak és mivel munkásaik fellázadtak, ezért ők voltak azok, akik a mai ember elődeit genetikailag kitenyésztették az arany kitermeléséhez szükséges élő munka biztosítására. Természetesen ez is csak egy teória, ne vegye senki készpénznek.

Diodara 2010.12.14. 15:23:10

Embert tud tenyészteni, de egy markológépet összerakni nem? Néhány száz ezer év alatt még nem jutott eszükbe, hogy valamit kezdjenek azzal a sok arannyal, ami most depositboxokban porosodik?

Inlakesh 2010.12.14. 15:40:23

Diodara ne kérdezz olyat, amire úgysem tudok válaszolni. Ez áll a könyben. Nem én vagyok a szerző, úgyhogy nem tudok ehhez semmi többet hozzátenni.

bananajoe 2010.12.14. 20:11:09

Diodara: A könyben az áll, hogy a Nefilimek bolygójának atmoszférája tönkre ment(mint itt), és valami olyan technológiát fejlesztettek ki,amivel aranyat tudnak a légkörbe juttatni, hogy az visszaverje a napsugarakat, vagy ilyesmi. Markolót is építettek, de csak néhány százan jöttek át a bolygójukról(ha jól emlékszem ez a híres nevezetes Nibiru), ezért kellettek ember rabszolgák, akik a munkát elvégzik helyettük.

Diodara 2010.12.14. 22:27:39

Hát ifjúsági kalandregényként legalábbis megállja a helyét ez a sztori. :D

bananajoe 2010.12.14. 23:02:34

Nos, az itt leírt jégpajzs meg irányítók meg stb sem kevésbé sci-fi vagy fantasy szerű. Nembeszélve az égben ülő szakállas bácsiról aki figyeli minden tettedet, meg arról aki a vizen járkált és feltámadt :)))

Inlakesh 2010.12.15. 07:52:19

A pont bananajoenál. :D

Diodara 2010.12.15. 10:05:03

Hát a blogger egy trak fan sci-fi író, ami nem segít a blog komolyságát illetően. :D De azért vannak érdekességek. :)

M.A. 2010.12.15. 10:19:06

Egyetlen, megrendelésre készült novellát leszámítva 13 éves koromban próbáltam utoljára sci-fit írni, a Star Treket pedig azért nézem, sok más amerikai produkcióval egyetemben, hogy további információkat szerezzek az irányítással kapcsolatban. A 2012 Blogban a (szintén valóságalapú) Terria és Lerzia meséjét leszámítva egyetlen betűnyi fantáziatermék sincsen. Téves információk, azok persze lehetnek. De hozzáköltve semmi sincs.

spike 2010.12.15. 11:46:21

És a Szolgálati Telep-pel mi a helyzet?Már a fórumon is kérdeztem, de nem kaptam választ.Szóval mennyire fiktív?

M.A. 2010.12.15. 11:59:04

Az nem sci-fi. És nem is a 2012 Blog.

bananajoe 2010.12.15. 18:11:44

Sokat hallani mostanában amúgy a napfolttevékenységről, meg mágneses viharokról, amik elvileg tönkre vághatnak minden elektromos berendezést a Földön. Erről vélemények? Elég nagy anarchia lenne azért, ha bekövetkezne egy ilyen.. :)

mahala 2010.12.15. 19:48:19

Gyönyörű kérlek, gyönyörű! Óriási ez a post! Ez a mondat és minden ebből jövő következtetés amit leírsz, abszolút gyémánt: A sötét tudás lényege, hogy a végtelent végesre redukáljuk, majd az így kapott véges eredményt kinevezzük végtelennek. Az örök kérdés állapota, a "nem tudom", az egyetlen őszinte válasz, amit egy kereső adhat magának. "Biztos? Biztos úgy van?! Biztos vagy te ebben!?" Ha valamiről azt hiszed, hogy tudod, tedd fel magadnak ezt a kérdést, és légy őszinte magaddal szemben. 100%? 100!%? Ez a te saját tapasztalatod? Egyáltalán miben lehetsz biztos? Mi az amit biztosan tudsz? Tudod mi Isten? Tudod mi a megvilágosodás? Tudod ki vagy te? Tudod mi az Igazság? Mi az Igazság? De légy őszinte!! Ha csak 99% - az nem tudás! Az nem ér SEMMIT! Dobd el! Légy inkább üres, mint hogy a szeméttel (99%-os válasz) töltsd el magad! Valld be bátran - nem tudom! A nem tudom kinyit. Maradj ennél - nem tudom. Mikor minden választ, támaszbotot eldobtam - ott maradt, ami mindig is ott volt, s csillagból szőve rám talált a mindenség. Váúú!! Ja bocs, közben VHK-t hallgatok. :D Holnapután meg Csodaszarvas, rege rege. Van igazság, de nem a szavakban! Az igazság él, a szavak halottak, ugord át őket! Éjjáé-éjjáhó!

gyuff 2010.12.15. 20:51:31

csak egyetérteni tudok:D jipiri-jíhá-hóhahó

cath 2010.12.15. 22:17:23

2012-re is van ilyen napfoltos mizéria, hogy csupán attól lesz "világvége", hogy valami komolyabb napszél miatt az összes elektromos berendezés meghal majd, törlődnek a memóriák :) - ergo mindenkinek lenullázódik a bankszámlája, és a családi digitális fotók is örökre meghalnak.... :) Párat idén karácsonyra pont ezért gondoltam, hogy kinyomtatunk fotópapírra :), a pénzt meg még addig lenullázzuk mi. 1-2 hét fennakadást tudna okozni, de többet szerintem nem. Vagy kitudja. Nem tudom milyen mértékben függenek a valóságos dolgok a virtuálistól, de gyanítom, hogy a pénzen és pár -amúgy is haszontalan - információn kívül más elég jól és hamar visszahozható még egy világ-memória-halál után is.

bananajoe 2010.12.15. 23:13:04

Hát azért elég nagy káoszt tudna okozni, ha a világ MINDEN bankja csődbe menne, MINDEN bankszámla törlődne és semmilyen elektromos berendezés nem működne.Mi tartaná vissza az embereket attól, hogy elmenjenek egyből rabolni és fosztogatni? Semmi. :) Én az ilyen esetekre viszonylag felkészült vagyok, most lehet nevetni meg ilyenek, de a kert végi faházban van rendszeresen karban tartott balta, kard, különböző kések és tőrök, légpuska jópár tölténnyel és még egy számszeríj is.Ezek még legálisan tarthatóak minden engedély nélkül, és adja Isten hogy tévedek, de sajnos szerintem szükség lesz még az ilyen "barbár" eszközök használatára, a családom és saját életem megvédése érdekében. Emellett persze folyamatosan karbantartom magam fizikailag is, hogy ha beüt a mennykő, harcrakész legyek. :)

bananajoe 2010.12.15. 23:18:15

Persze nem csak fegyverekből vagyok felszerelkezve, különböző túléléshez hasznos eszközök is vannak elspájzolva(kovakő és acél, katonai kulacs, stb) és sokáig elálló élelmiszer is. Én így készülök az épp esedékes világvégére. :)

emjé 2010.12.15. 23:29:38

Jut eszembe a számszeríjról, néhány éve valami idióta itt a környéken macskákra vadászott vele és a megyei napilap helyi tudósítója rögtön ráharapott a témára. Nem tudom, ki volt a nagyobb ökör, az újságíró, vagy a nyomdász, aki talán kijavította a 'tévedést', de a cikkben a fegyvert következetesen szerszám íjként említették.:-(

szakal 2010.12.16. 08:38:33

A napfolt tevékenységnél nem a mágneses tér hanem a nagy-energiájú részecskék a problémásak. http://www.urvilag.hu/hazai_kutatohelyek_es_uripar/20101113_nagyenergiaju_reszecskek_vizsgalata_a_plazmaszferaban Mivel ezek áthatoló részecskék az elektronikus berendezések belsejében is adnak le energiát, ezzel teljesen szétlőve a működésüket. (pld a világűrben tudomásom szerint 386-osnál fejlettebb technológiát a mikroprocesszorok és a nyák vastagság miatt nem lehet alkalmazni, mert folyamatosan hibákat generálnak és kiégnek. (megjegyzem windowst se használnak, egyszer próbálták, de annak a csődje nem az űr miatt volt :D )) Tehát extraerős napfolttevékenységnél nem az információk törlődnének, hanem a futtató környezet károsodna. Vagy hibás parancsvégrehajtás történne, és mondjuk az ezer atomerőműből 1 ben kikapcsolna a hűtés, vagy egyszerűen kiégnének a procik alaplapok. A föld energetikai és információs hálózata olyan komplex, hogy leállás esetén nem lehet újraindítani, csak újraépíteni. Tehát egy világ vagy kontinentális leállás esetén a kontinenst el lehet felejteni. 4-5 éve egy db erőmű eset ki az északamerikai energiahálózatból. Az akkora túlterhelést okozott, hogy Canada és USA jó pár államában majdnem egy hetes áramkimaradás történt, olyan körülmények között, ahol a civilizáció még működött. Ebben az esetben a civilizáció sem működne, mivel pld az "új" 0-6 éves kocsik nem indulnának, mert a fedélzeti komputer is bedobná a törülközőt. 2 nap alatt a városi struktúrák megkezdenék önmaguk felszámolását. Nincs hírközlés, kitör a pánik, elszabadulnak a négerek, cigányok stb. No pld egy ilyen a fehér testvériség malmára hajtaná a dolgokat. :D

M.A. 2010.12.16. 09:06:21

Tök jók ezek a rémhírek az információk törlődéséről. Olyan mágneses vihart elég nehezen tudok elképzelni, ami egy vinyóról törölné az adatokat, nem is beszélve az optikai lemezekről, amelyeknek nincs közük az elektromágnesességhez, így ugyanolyan immunisak minden ilyenre, mint a filmszalag. Ahogy Szakál írta, inkább csak a naptevékenység idejére válnának működésképtelenné a dolgok, utána minden mehetne tovább: "A föld energetikai és információs hálózata olyan komplex, hogy leállás esetén nem lehet újraindítani, csak újraépíteni." - ez viszont nem igaz. Egy ember számára valóban átláthatatlan, de a saját kis berendezéseit mindenki tudja, hogyan kell működtetni, hogyan kell újraindítani. Nyilván egy globális leállás esetén pár hétig eltartana, mire teljes kapacitással működne minden. De még ha a teljes civilizáció meg is semmisülne, és az emberiség "kőkorszaki" szintről kellene, hogy újrainduljon, néhány évtized alatt újraépítené az egész civilizációt, méghozzá jobban, mert kihagyná az idejétmúlt technikákat, amiket vagy piacgazdasági okokból hurcolunk jelenleg (pl. kőolaj), vagy kompatibilitás miatt. Ez utóbbiról oldalakat lehetne írni, hogy milyen idiótaságok okozói. Ugye a Pentium IV-nek kompatibilisnak kellett lennie a Pentium I-II-III-mal, a Pentium I-nek, a 486-386-286-tal, ezeknek az XT-vel, az XT-nek a sima IBM PC-vel... és egy csomó célszerűtlen hülyeséget hurcolunk emiatt. Szoftveresen ugyanez Windows 1.0, 2.0, 3.0, 95, 98, XP, Vista... Aztán ott van a színes TV adás, amit, mikor kifejlesztettek, fekete fehér TV-vel is foghatónak kellett lennie, ráadásul a sávok már ki voltak osztva, ezért a színvivőt fázismodulációval kellett ráültetni az Y-ra - és ez még mind semmi ahhoz, képest, hogy a filmipar hogyan nyögi a kompatibilitást, hurcolja az Edison-féle XIX. századi szabványt a mai napig is. Ezeket a dolgokat mind ki lehetne küszöbölni egy civilizációs restart esetén. (Persze, ha tovább fejlődne a technika, onnantól megint indulna a hurcolás.)

spike 2010.12.16. 10:13:05

a microsoftnak szerintem nem volt gondja ezzel, hiszen ők nem szeretnek új programot írni, inkább csinálnak egy új GUI-t :D tádá, a kompatibilitással nem kell kínlódni, mert a program ugyanaz :D megnézném, ha az egész világon sehol nem lenne áram. mi lenne az emberekkel tv nélkül? :D

gyuff 2010.12.16. 13:31:17

nem kell 2012 ig várni ERŐSEBB napfolt tevékenységre, elvileg 2010 december 25-26 lesz a következő igazán nagy aktivitás(úgyhogy mindenki megfigyelheti a közeljövőben)

Nihilus 2010.12.18. 01:03:02

M.A., mit tudnál írni az AB Rh negatív vércsoportról? Rengeteget kutattam mostanában ebben a témában, így gondoltam ennek részeként a Te véleményedet is kikérem. Ez lenne az atlantiszi/reptilián vér? (Csak úgy érdekesség képpen, azt is olvastam, hogy bár társadalomra vetítve nagyon-nagyon ritka, a zsidók körében viszonylag gyakori...)

M.A. 2010.12.18. 09:20:05

Semmit nem tudok róla.

st.anger 2010.12.18. 10:11:22

szerintem léteznek olyan technológiák, amik le tudják árnyékolni a napból eredő sugárzásokat. ha ez a naptevékenység dolog valós veszélyt jelent, valszeg az első dolog amit megtesznek a szakik, hogy leárnyékolják az olyan kényes objektumok vezérlőit, mint pl. az atomerőművek.

Alienexperiment 2010.12.18. 11:55:05

Az USA hadserege gazdasági összeomlásra készül. A kételkedők, akik hajtogatják, hogy az USA gazdasági bajait eltúlozzák, jobb, ha a Pentagonra tekintenek, hogy belássák, mennyire tévedtek. A CNBC megtudta, hogy a Pentagon mostanában egy amerikai gazdasági összeomlással kapcsolatos hadijátékokat játszik le. A CNBC szerint “A Pentagon Amerika számára valós gazdasági fenyegetésekre készül.” A CNBC Gazdasági Hírek elemzője, Eamon Javers kifejti: A 2008-as megroppanás óta a védelmi hírszerzés vezetése nagy figyelmet szentel a globális piacoknak és annak, milyen fenyegetést jelenthetnek az USA nemzetbiztonsági érdekeire. Egy közeljövőbeli szemináriumon egy sor ilyen ügyet fognak megtárgyalni, többek között: a privát befektetési alapok felhasználása a piacok, valuták manipulálására, nemzetállamok gazdasági összeomlása, államcsőd, nemzetállami instabilitás, az USA szövetségeseinek költségvetései, deficit, nemzetbiztonsági infrastruktúrák. A hadsereg elindított egy “Egyesített Kutatás 2011” című műveletet, melynek keretében tanulmányozzák “egy széleskörű gazdasági összeomlás következményeit az Egyesült Államokban, amely a Hadsereget zavargások miatti rendfenntartásra kényszeríti”. A Kutatás arra is felkészíti a Hadsereget, hogyan működjön “töredékére csökkent globális hatóerő és drastikusan csökkentett költségvetés” keretei között. Októberben a Tengerészgyalogság meglátogatta a J.P. Morgan céget, hogy “tanulmányozza a piacokat és a gazdaságot.” Javers következtetése: A Pentagon és a Védelmi Hírszerzés különféle egységei a piacokat vizsgálják és azokat az újfajta fenyegetéseket, melyeket ezek jelentenek az Egyesült Államok számára. A Wired.com szerint “a hadsereg minden évben szervez egy Egyesített Kutatást, melynek során tapasztalt közép- és felsővezetők értékelik a szervezet tevékenységének hiányosságait és megoldásokat javasolnak.” A 2011-es Egyesített Kutatás igazolja azokat a feltételezéseket, hogy az USA gazdaságában nem zajlik semmilyen kilábalás, ahogy a kormány számos tagja nyilatkozott bizakodva. A katonákat zavargások miatti evakuációkra és internálásokra képezik ki, ami jelzi, hogy fennáll a lehetősége a rendfenntartás érdekében katonai szükségállapot bevezetésének A folyt. itt: http://olajcsucs.blogspot.com/2010/12/az-usa-hadserege-gazdasagi-osszeomlasra_10.html Alienexperiment

spike 2010.12.18. 20:36:48

Ezt is megéltük.

emjé 2010.12.18. 23:19:44

Mióta közli a Pentagon a CNBC-n keresztül, hogy mik a tervei a jövőre nézvést? A wikileaks már nem is jó neki...?:-) A tengerészgyalogság látogatása a J.P. Morgan-nél meg egyenesen röhej.

2010.12.19. 10:13:10

nekem az az érzésem, hogy mikor az emberek többsége már belátja, hogy a média folyamatosan csúsztat, hazudik és hülyére vesz mindenkit, akkor majd szépen sumákban, aljas módon elkezdenek igazat mondani - főleg a jövőre vonatkozó dolgokkal kapcsolatban. aztán senki ne mondja, hogy ők nem szóltak időben...

st.anger 2010.12.19. 10:13:55

bakker, megint lemaradt a név

gyuff 2010.12.19. 23:48:18

Kedves mindenki! Mint sokan láthatjátok, bizonyos szempontból egyre több és több ember veszi észre, a csend szépségét.(Akik eddig csendben voltak azok eddig is, akik elvoltak azok kicsit megnyugodtak, akik üvöltöttek, most csak kiabálnak, és egyre többen vannak akik mosolyogva nézik őket). De pont ebből, és a karácsonyra való tekintettel adódóan, ismét felhívom a figyelmet egy fontos kijelentésre Krisztustól: Szüntelenül imádkozzatok!(Ez az állapot megegyezik a hindu kultúrában ismert Odaadó szolgálattal, amit a lelkes vaisnava hívők minden munka művészetének neveznek, így világítva rá a tényleges felhívásra). Nos ez az állapot, lényegében néhány tudásanyag megvalósításában áll, ez pedig: 1, Lélek vagyok testet öltve; 2, Létezik Isten(najó ez alap), 3, Isten elég jól tudja, hogy mi a jó, pluszminusz Ő maga is jó, jó lenne ha mindkettőnk megelégedésére cselekednék. Nyílván felmerül az, hogy hogy lehetne Isten elégedetlen, háát igen csak hogy vagy Isten a te alakodban megteremtette egy részét, aki tudsz elégedetlen lenni, így igazából érted van ez a folyamat is(mint sok minden más is), hogy elégedetté válj, így majd ha mindenki elégedetté vált (és ebből következően eggyé, mivel inkább összetartás mint széthúzás), kezdődhet újra a folyamat, elérkeztünk az induláshoz...(nem akarok nagyon belemenni ebbe a dologba) A lényeg a lényeg: az ember minden különféle munkát különböző odaadással cselekszik. (És mivel mindenki másban látja a megoldást, ezért születik az a soksok eltérő eredmény a Föld bolygón), az odaadó szolgálat megmutatja a legmagasabb rendű formáját cselekedeteinknek, ennek automatikus következménye, hogy a munkát az ember meditativ állapotban élje meg(mondhatnánk:mély istentiszteletet érezve a szívében, a világmindenség javára szolgálva), legnagyobb örömére... Egyébként mondhatnánk azt is hogy felajánlja a cselekedetét Krisnának, Krisztusnak. Erre a bölcsességre hív fel Krisztus: Szüntelenül imádkozzatok!

bananajoe 2010.12.20. 10:25:44

Ezt most komolyan kellett? Pont itt? :D

gyuff 2010.12.20. 10:47:00

háát nem tudom:) van egy olyan érzésem, hogy MA a sötét tudás után a teljes tudást is megcélozza (hisz miért kéne a sötét tudással foglalkozni, ha lehet a teljessel) gondoltam nem árt egy kis átkötés:P

spike 2010.12.20. 18:04:28

Nem.Azt nem lehet leírni.Ebből következően nem lehet róla bejegyzést sem csinálni a blogba.

gyuff 2010.12.21. 09:18:56

Hadd meséljek a Taóról, melyet oly híven megvalósítassz: amikor Lao-ce élt és körbe nézett, azt látta, hogy a körülötte élők mind "gyerekemberek", akik nem értik a dolgok igazi rendeltetését. Ezért, a köznép tanítása érdekében ő is, mint sokan mások, gorcső alá vette a Teljes tudáshoz vezető utat. Úgy gondolom, ma is sokan vannak akik nem tudják elérni boldogságuk igazi természetét, mint ahogyan akkor sem. Tehát a következtetésed mely szerint, ha valamit nem lehet leírni, akkor nem is lehet róla "bejegyzést" írni; téves. Valójában minden szó, minden cselekedet azért hangzik el, hogy folyamatos igazságban, egyre közelebb kerüljünk ehez a tudáshoz. A természet nem tudja megállni, hogy elbaltázott cselekedeteink ennyiben maradjanak, és ad még egy esélyt visszahatások formájában(hogy Ő maga is megőrízze a teljességét, és nekünk is megadja).

M.A. 2010.12.21. 09:39:54

Ha minden azért történik, hogy közelebb kerüljünk az örök igazsághoz, akkor hogyan beszélhetsz elbaltázott cselekedetekről? Akkor azok nincsenek elbaltázva, se elfejszézve, hanem szükséges és kívánatos eszközei az útnak. Karma = megvágyni-megtenni-megtapasztalni. A vágyból tehát szükségszerűen következik a tapasztalás, amely szükségszerűen kétarcú, tehát tartalmazza a szenvedést is (Buddha I. törvénye). Ha ezen (persze számunkra nemkívánatos) szenvedés miatt az egész folyamatot hibásnak nevezed, akkor, mivel a folyamat alapja a vágy, és mindent az okoz, az egész Univerzum "hibából" van.

gyuff 2010.12.21. 21:20:08

Valóban, de az elbaltázottat úgy értem, hogy ami nem arra a célra vezet mint tervezték. Pl.: önző módon elveszek valakitől mert azt hiszem, hogy ha jó nekem, az mindenkinek jó, aztán levágják a kezem pedig csak a saját szükségleteimet akartam kielégíteni... egyébként meg az elbaltázott kifejezés arra vonatkozott hogy, önmagában nem teljes, és valójában nem tudjuk olyan messziről nézni a cselekedeteinket, hogy eldöntsük mi a jó és mi a rossz... majd ha teljes lesz minden cselekedetünk együtt leszünk jól leszünk (de erről megint nem beszélek most) jól elbeszélgetünk mi így:D

spártáéskus 2011.03.07. 09:50:53

Szevasztok! Érdekes és tanulságos az írás, csak a címével nem tudok ki békülni. Miért Sötét a Tudás? Ha valami világossá válik, akkor ezen az ösvényen a következő lépcsőre lép az illető.... meg stb. szeretettel: spártáéskus............

M.A. 2011.03.07. 11:16:42

Nem tud következő lépcsőre lépni, ha a saját tudásának a részlegességét nem ismeri fel. Ez a sötét tudás. Mikor valaki azt hiszi, hogy teljes, tiszta tudás birtokában van bármivel kapcsolatban is.

st.anger 2012.07.04. 20:51:42

van egy komoly kérdésem, talán itt van helye. mire jó és hová tartozik az olyan ember, aki radioaktív? aki puszta jelenlétével is szétbomlaszt mindent amihez csak közel kerül. életeket, társaságokat, vállalkozásokat, álmokat, elméleteket, saját magát... és mindezt akaratán kívül...?

19682willem 2012.07.04. 22:00:25

na ez engem is rendkívül érdekel :D néha sajnos.