HTML

A Játék Neve: Föld

Ez a blog arról szól, hogy hogy működik a világ valójában. Túl a látszatokon, a manipuláción, a mindent átszövő hazugságon és felelősséghárításon. A jelenkor eseményeinek mozgatórugóival is foglalkozik, ahogy a régmúltba is tapogatózik visszafelé, egészen az emberi lét kezdeteiig. Mindez egy sokéves kutatómunka eredményeire támaszkodik. A blog korábban "2012 blog" címen működött a blogol.hu szerverén. Kapcsolat: blog2012 kukac freemail ponnt hú!

Friss hozzászólások

Utolsó kommentek

Programozási témák (szerk)

2010.08.29. 13:01 dangbird

- avagy hogyan lehet felismerni a Monarch-programozási motívumokat filmekben, rockzenében, könyvekben, képregényekben, stb?

Kiegészítésként az >előző bejegyzéshez<, most megpróbálunk néhány tippet adni ahhoz, hogy hogyan ismerhetőek fel a programozási témák, programozáshoz illetve programozott személyek vezérléséhez használatos motívumok – elsősorban az amerikai filmekben és TV-sorozatokban, de bátran kutakodhatunk a populáris kultúra bármely szegmensében és irányzatában. Kihangsúlyozandóan a teljesség igénye nélkül, hiszen erről újabb 750 oldalt lehetne írni.

Legelőször is a számok irányából érdemes megközelíteni a kérdést. A 3, 7, 12, 14, 33, 49, 77, 99, stb. egyébként is „misztikus számokként” ismeretesek, így a luciferánus körökben is használatosak, legfeljebb más értelemben (lásd 33, erről már írtunk >korábban<). Amire még különösen érdemes odafigyelni, azok a kifejezetten „sötét” számok, melyeket csak a sötét irányzatok képviselői részesítenek megkülönböztetett figyelemmel: a 11, elsősorban a 9-11 számkombináció, a 13, 19, 25, 41 és ezek szorzatai egymással, kettővel ill. a többi nevezetes számmal.

A kabbalista misztikában a betűket is számokra lehet fordítani – minden betű annak a számnak felel meg, ahányadik helyet elfoglalja az ABC-ben. Természetesen itt különböző ABC-k találkozhatnak egymással, tehát a G betű átfordítható 7-es számra is, angol ABC szerint, illetve 3-as számra, a görög ABC, de a héber ABC szerint is (alfa-béta-gamma-delta; aleph-béth-gimel-dalet). Ezért is a leggyakrabban használt betű a szabadkőműves szimbolikában a G, mely jól megkülönbözteti azt az eredeti templomos szimbolikától, amelyben a központi helyet a T foglalja el – Irányítóink végtelen örömére ez az angol ABC-ben pont a 20. helyen áll, így az amerikai filmekben is jó sok játszadozásra ad lehetőséget (lásd később). Úgyszintén kivételt képez az I betű, ami egyszerre tud 9 lenni (mely -1-ként funkciónál a számjegyek összeadásakor), ugyanakkor egy római egyesként is értelmezhetjük.

Az amerikai filmes szimbolikában a 12 és a 13 ugyanolyan játékos könnyedséggel váltogatja egymást, mint a 14 és a 41 (mint korábban már írtuk, egyik a talpán álló, másik a fordított pentagram száma). Ha a 14-es és a 41-es szám találkozik egymással, 414 avagy 141 lesz belőle. A 141-es szám jelentősége a filmeknél: minthogy egy óra 60 percből áll, az 1:41-edik perc egyúttal a 101-edik is. A 101-es és a 303-as számoknak szintén kiemelkedő jelentőségük van a szabadkőműves szimbolikában. (Nem tudom, hogy Orwell csak véletlenül adta-e a 101-es szobának ezt a számot, de hatalmas szolgálatot tett vele az Irányítóknak: a 101-es szám minden megjelenését Orwellre való hivatkozásként könyveli el a közönség.)

Ha megnézzük, hogy hosszabb filmekben az 1:41 előtti és utáni, összesen két percben mi történik, már kezdhetjük megalapozni vagy épp elaltatni a gyanúinkat, attól függően, mit látunk. Ha kiemelkedő fontosságú, fordulatot jelentő pillanat van itt, illetve különösen ha valaki rádöbben valamire, vagy ezen a ponton nagyon hangsúlyos szerepet kap egy programozási szimbólum (ezeket lásd később), akkor valószínűleg a film programozási témaként is használatos.

Csak néhány példaként, nézzünk bele 1:41 tájékán a következő filmekbe: Matrix, Matrix 3, Fight Club, Minority Report – és máris kezdünk mintát kapni, hogy mit is kell keresnünk egyéb filmekben. Ezek a filmek ugyanis mind programozási témák.

Mi is tulajdonképpen egy programozási téma?

Mint már írtuk, az újszülött agya tulajdonképpen fehér lap, azzal töltjük meg, amivel akarjuk. Olyan létszemléletet is kialakíthatunk egy gyerekben, aminek semmi köze nincs az őt körülvevő tényleges valósághoz. Leegyszerűsítve: ha valakit születésétől fogva egy zárt intézetben tartunk, ahol minden egyes őt érő inger kontrollálva van, gyakorlatilag életét négy üres fal között éli, egyetlen számottevő ingerforrása pedig egy vetítővászon, ahol napi 24 órában ismételjük ugyanazt a filmet, az ő számára az a film lesz a valóság, az evés és egyéb testi szükségletek miatt a monotonitás megszakítása pedig afféle szürreális „álmodási periódus”.

A Matrix világára építve mind ügynök-, mind Neo-programozás létezik, ahol az adott alter a filmbéli karakterrel azonosnak tekinti önmagát. A Különvélemény világára épül a Prekog-programozás, ez a téma látnokok és telepaták fejlesztésére használatos. A Fight Club lényege értelemszerűen a Tyler-program, amely már a filmben is csak egy alter, s lehetővé teszi, hogy a testet „szolgálaton kívüli” időben birtokló alter tudjon a Tyler-alter létéről, együtt tudjon vele létezni a lebukás veszélye nélkül. Ugyanakkor a filmnek van egy oldalhajtása, a Marla-program, mely egy speciális béta-alter betöltését teszi lehetővé, jellemzően S/M játékok céljából. Kizárólag erős idegzetű olvasók figyelmébe ajánlhatjuk a Videodrome-témát, amely béta-kezelők programozására használatos, és természetesen meg kell említeni a programok programját, a legtöbbrétű, legkifinomultabb rendszert, ahol Monarch-programozott és kvázi-„egészséges” emberek valóságszabályozása válik eggyé: ez pedig a Star Trek.

 A Star Trek a luciferánus értelemben vett Új Ember előképének különböző rétegeit vetíti előre. „New Man”, „New Flesh” – ezek a kifejezések elő is fordulnak a programozási témákban, hol csak épp elejtve (pl. Smith szájából a Matrix 2-ben), hol hangsúlyos szereppel (pl. a Videodrome-ban vagy akár a Matrix-trilógiában: Neo/Anderson). Erről még a következő bejegyzésben lesz szó részletesebben, de egy jövőbeli előadáson is.

A Star Trek azért is optimális programozásra, mert tele van folyosókkal, liftekkel, szűk terekkel, ajtókkal, melyek a programozott agy számára a beprogramozott struktúrát, a programozottság különböző szintjei és kompartmentumai közötti átjárást jelképezik. Nem nehéz észrevenni, hogy a Star Trek epizódjaiban szinte minden jelenet úgy kezdődik, hogy valaki bejön egy ajtón, majd a jelenet végén valamiért még az egyik szereplő távozását is fontos mutatni. A dialógusok meglepően nagy része zajlik folyosókon.

S ha már a programozási szimbólumokat sorolni kezdtük, folytassuk: az ajtók mellett a zárak és kulcsok is fontos szerepet játszanak. Gondoljunk csak a Matrix-trilógiára! S miről is beszél Smith az első részben 1:41-nél? Kulcs az agyban… Az élénk színek, szivárvány-minták is segítik a programozást, és egy nagyon fontos szimbólum a tükör, különös tekintettel a törött vagy a szemünk előtt éppen betört tükörre. A törött tükör a széthasadt személyiséget jelképezi és tükröket egyébként is gyakran használnak a programozási folyamatban.

Természetesen egy tükör megjelenése egy filmben nem jelenti automatikusan, hogy az programozási téma. Nem kell minden bokorban Irányítókat látni. Azonban ha ezek a szimbólumok bőséggel előfordulnak és notóriusan ismétlődnek egy filmben vagy egy sorozatban, mindenképpen érdemes elkezdeni gyanakodni. Az emberi test vonatkozásában fontos szimbólumok még bizonyos kézjelek, főleg a naivan „metálvillának” nevezett luciferánus üdvözlő kézjel (mely meghatározott környezetben sokkal több egy programozott rabszolga számára, mint egyszerű üdvözlés…); ezt nagyon szépen el tudják rejteni adott esetben, gyakran csak sokadik nézésre szúrja ki az ember. A kinyíló, ill. néha a lezáródó szemekről készült közeli felvételek is szimbolikus jelentőséggel bírnak (lásd LOST, Avatar). A maszkok, álarcok használata is fontos a programozási témákban, itt. pl. megemlíthetnénk a Tágra zárt szemek c. filmet, de maradhatunk a Star Treknél is, hiszen ott is gumimaszkot visel a színészek jelentős része.

szerk: S természetesen rengeteg rejtett hivatkozás van a programozásra és módszertanára, íme egy eléggé magvas darab:

A zenei motívumoknak egy külön fejezetet lehetne szentelni abban a bizonyos 750 oldalas képzeletbeli könyvben – amit ebben a hevenyészett összeállításban mindenképpen megemlítenénk, az a bölcsődalok használata (itt megintcsak példaként említhető a LOST), hiszen a programozás alapjait az élet első másfél évében teszik le.

S most lássunk néhány példát, hogyan is rejtik el ezeket a nyilvánvaló jelzéseket a filmekben!

Kezdjük a Thomas A. Anderson névvel! A Thomas Anderson nevet különböző filozófiai jelentésekkel sokan összehozták már, de a köztes A betűt érdekes módon figyelmen kívül hagyja mindenki. Persze, hiszen nem tudjuk, minek a rövidítése, így nincs értelme, nincs jelentősége. Azonban sokszor az értelmetlen, „véletlenszerűnek” ható nyers adatok azok, ahol a lényeget elrejtik. A TAA monogram már önmagában is gyanús a templomos szimbolikát kicsit is ismerők szemében, hiszen az ATA, ATT, OTO, XTX, (O)XO, kombinációkat itt előszeretettel használják. (Bárkinek nyugodtan eszébe juthat az AT&T márkajelzés ill. az ITT (Nokia), mindkettő 41-re numerizálható.) TAA pedig hányra? 22, vagyis 2*11. Hogy nem csak véletlenről van szó, azt többek között a hasonló John Anderton név is mutatja (Különvélemény), amely monogramja a 11-es számnak felel meg, az ügy számkódja, melyben ő a feltételezett elkövető, pedig 1109. (2001. szeptember 11. óta kicsit óvatosabban használják ezt a számkombinációt…)

Néha a dolgoknak nem a megléte, hanem a hiánya árulkodik valamiről. Sokan azonosították már a 13. emelet című filmet (mely mellesleg pont 1:41 hosszú) a Matrix „testvérfilmjeként”, noha az alkotók tagadják, hogy a két produkciónak bármi köze lenne egymáshoz, „véletlenre” hivatkoznak, ahogy a harmadik testvérke, a Harsh Realm esetében is. Azonban a Matrix első részében, mikor Morpheus először viszi az orákulumhoz Neot, a liftben érdemes kimerevíteni a kapcsolótáblát és tanulmányozni: nincs 13. emelet. Hogy a 13. emelet pedig programozási téma, egyértelmű: emberi testekben személyiségek váltogatják egymást a becsatlakozás által (ahogy a Matrixban is egy adott személy felett egy ügynök bármikor átveheti az irányítást).

Végezetül nézzünk meg két, pár másodperces részletet egy Star Trek-epizódból. Az első önmagáért beszél:

A második már egy kicsit bonyolultabb. Itt megjelenik egy alfanumerikus kód (mint bankszámlaszám), amelyet az egyik szereplő a későbbiekben újra meg újra megismétel:

A számlaszám: CJ5-74-36. Ami ebből a legkönnyebben felismerhető, az a 36, mint 3*12. A CJ-t sem tart sokáig 13-ként azonosítani, csak az az ötös ne lenne ott mellette! Így aztán a 74-gyel sem tudunk mit kezdeni… azonban nem kell mást tennünk, mint a 13-mat, mint értelmes egységet elkülöníteni, s középen maradt egy 5-74-ünk. 5+7+4 = 16, amely mérsékelt gyakorisággal visszatérő szám az amerikai filmekben, s ennyivel elintézhetnénk – azonban az 574, primtényezőkre bontva, 2*7*41. Úgy ám: 14*41=574. Ezért kellhet ezt a kódot ismételgetni: valószínűleg a programozást erősíti meg a rabszolgák egy részében – megjegyzendő, Star Trek témával programozott egyedekben már a Star Trek nézésének is van ilyen hatása. Talán éppen ezért volt szükség a luciferi kézjelre az epizód elején: ez fogékonyabbá teszi a rabszolgákat a vezérlőkódokra. Odo, aki a kézjelet megvillantja, alakváltó, aki maga a felsőbbrendű létforma az Irányítók születőben lévő, „új-emberrel” benépesített társadalmában, de erről bővebben majd a következő bejegyzésben…

68 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://jatekneve.blog.hu/api/trackback/id/tr526226034

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

spike 2010.08.29. 16:00:58

hm, gyorsan be is tettem a SW3 DVD-t :D 1:41-nél elkomorodik a beszélgetés Anakin és Padmé között, és kereken 1:42:00 -nál elkezdi fojtogatni, mert azt hiszi elárulta.A háttérben izzó láva, vöröses az egész kép, és van még egy hajó, ami eléggé ki van fényezve, tükröződik.Utána elkezdődik a párbaj mester és tanítvány között :)

M.A. 2010.08.29. 19:07:33

A 2. rész rajta van a gépemen (nem fért rá egy DVD-re), bele is néztem, ott semmi érdekes nem történik 1:41-nél, bár van idegen nyelvű beszéd, és az visszafelé lehet valami érdekesség, majd holnap meghallgatom. (Egyébként néha nem csak visszafelé, de erről majd lesz egy minibejegyzés.)

b_alin 2010.08.29. 19:23:13

Én ezeket a szimbólumokat nem értem mire jók. Nekem úgy tűnik csak az érti, sőt csak az veszi észre aki használja, amúgy nem sok jelentősége van... vagy rosszul nézem az egészet? Lehet úgy is jelentősége ezeknek a goldoknak számomra hogy közben fogalmam nincs mik ezek? Ez nekem olyan mint amikor látok valami klisét pár helyen, és hogy ez az embereknek tetszik, meg vicces, aztán hónapokkal később kiderül hogy valami filmből vagy jutúb videóból van, és hogy volt poén csak én nem értettem mi van :)

wapper 2010.08.29. 22:16:49

nekem ezzel az egésszel csak annyi a bajom, hogy pl. 1-től 1000-ig biztos bármelyik számot le tudnám redukálni a "gonosz" számok valamelyikére nagyobb számokba meg még könyebb belemagyarázni, minél több jegy, annál több a kombinációs lehetőség

spike 2010.08.29. 22:52:04

b_alin: ha jól értelmeztem a bejegyzést, ez csak a programozott emberekre van hatással.

Kang the Conqueror 2010.08.29. 23:50:42

M.A.! Egy-egy film - amennyiben tartalmaz jeleket - végignézése milyen érzelmeket válthat ki egy programozott emberből? Mennyiben befolyásolja a hangulatát, mennyi ideig, milyen intenzitással? Erről mit tudsz? Én egyébként az Indiana Jones filmekben találtam néhány érdekes dolgot... :) Bár az egy kicsit másabb...

zip 2010.08.30. 00:48:41

És a nagyobb képet szemlélve ezzel mi lehet a céljuk? Tegyük fel ott az a rengeteg programozott személy, megnézik a Star Treket. Utána mi történik? Hiányzó 13. emelet a liftben nem feltétlen utalásként van jelen. Gyakran csinálják, hogy babonából kihagyják a 13-as számot. Erről tudnék mesélni, mert még a belvárosi szomszéddal voltak nagy viták, hogy kié a 13-as ajtó... :D Szerintem ebben az egész szimbólum keresésben az a legnehezebb, hogy az ember kiszűrje, mi a valós és mi a beleképzelés. Néha egyébként úgy érzem, mintha szándékosan szórakoznának velünk, és gúnyos mosollyal használják újra és újra ugyanazokat a jeleket, csak hogy legyen mit észrevennünk... :P

Kang the Conqueror 2010.08.30. 04:19:38

Nem egy elhanyagolható sejtés...

ads 2010.08.30. 10:33:31

jha érdekes lenne megtudni hogy mit válthat ki egy egy ilyen film megnézése a programozott embereknél...

spike 2010.08.30. 10:49:44

nekem az lenne a tippem, hogy olyan mint egy frissítés a programoknál :) vagy talán megerősítés.

M.A. 2010.08.30. 13:44:03

Megerősítés, ezt írtam is. Véletlen előfordulások nyilván vannak, ezért írtam, hogy nem kell egy 19-es számtól mindjárt Irányítókra gyanakodni, de a mennyiséggel fordítottan arányos a véletlen előfordulás esélye.

Alienexperiment 2010.08.30. 13:51:10

A Stargate SG1 miért maradt ki? Ott a FÖLD jele egy fordított V, fölötte egy pont. Az SG központ ( Cheyenne Mountain Complex-ben van sokemelet mélyen ) logója meg olyan , mint a vakolóké: alul derékszög, felül fordítva egy hegyesszög. Számmisztikát nem néztem benne, de ezek feltűnőek egyből. Alienexperiment

M.A. 2010.08.30. 13:57:01

Mert nem ismerem. Kevés amerikai sorozatot nézek. Egyébként manapság már szinte minden sorozat, ami nemzetközi forgalmazásba kerül, tartalmaz ilyen cuccokat. Érdemes odafigyelni egyébként a gyártóra is. Pl. a TV-sorozatok meglepően nagy részét csinálja a Touchstone, ami a Disney alvállalata, a Disney meg a CIA mellett a másik legnagyobb programozó intézmény Amerikában. (Érdekes módon az "alternatív"/rendszerellenes filmek nagy részét is a Touchstone csinálja.)

b_alin 2010.08.30. 14:50:46

Azt vettem észre hogy a rendszerellenes filmek mindig a valami ellen való küzdelmet képviselik, és nem azt pl hogy lehet felépíteni valamit, mint ami a Hunnia lett volna pl. Ahogy a kuruc.info is többnyire haragot és elkeseredettséget terjeszt, amellett persze hogy megtudjuk belőle azon a héten hány embert öltek meg a cigók... A félelem terjesztése nem a barátunk, örülnék ha lenne olyan oldala is az éremnek ami hitet ad. A kataklizmán most találtam nemrég egy filmet erről, szépen elmondja a narrátor hogy mi lenne a cél, de a hogyan része mindvégig kérdéses marad... mondjuk nem is várom hogy elmondja az elmondhatatlant :) http://www.youtube.com/watch?v=XtSBYFwpaIo Na igen... ebből sem maradt ki a "gonosz háttérhatalom ami korruptá teszi a vallásokat" történet, de összességében pozitív az üzenete. Az első helyezett nálam Géczy Gábor. Látszik rajta hogy néhol ferdít, olyasmit mond amit maga sem ért, de jó szándékkal teszi, és a hatása is pozitív. Persze benne van a pakliban hogy nem az igaz emberek a hülyék hogy félelemkeltő filmeket csináljanak, és az irányítók próbálnak eltántorítani mindenkit aki átlát a szitán, de a végül úgyse számít... szerintem. Én nem hiszek abban hogy a félelem legyőzése, az Isten felé fordulás fogja megváltoztatni a földet, de nem is utasítom el... ez túl egyszerű :)

spike 2010.08.30. 18:54:11

Az jutott az eszembe, hogy az emberek akik a 9/11es repcsiket az épületekbe vezették lehettek programozottak?

opos 2010.08.30. 23:26:46

M.A. Te is elrejtettél' egy kódot a bejegyzésben, mégpedig az M betűt, ami megfordítva W, és kezdve a Mester és Woland párosától, az Amway-on keresztül, Wenlock és Mandeville-ig, de nem bezárólag, mert ezer és ezer helyen felbukkan, na de Neked soroljam?!

M.A. 2010.08.31. 09:28:10

spike: Valószínűleg azok voltak, a delták jellemzően feláldozható modellek. Már ha egyáltalán volt bármiféle merénylő és nem simán egy férget töltöttek a fedélzeti számítógépbe. opos: M=13 W=23; a WE-ből a "felvilágosodással" ME-t csináltak (kivonták a 10-et, a teljesség számát), jött a verseny, az individualizáció, az önmegvalósítás, a közösségek, családok leépítése - hogy aztán ez szükségszerűen átcsapjon az ellenfolyamatába, és a ME-ből újra WE legyen, de már az Irányítók modellje szerint. Bővebben a következő nagybejegyzésben és az első előadáson.

opos 2010.08.31. 11:42:27

M.A. Nem tudom hogy a levegőben van-e, vagy csak véletlen, de a nuuki filmbemutató, és erről az indexes cikk is a programozásról szól. A cikk kommentjeiben ez ügyben több konkrét történelmi példa is felbukkan a világ minden tájékáról. http://index.hu/kultur/cinematrix/hirblog/2010/08/31/kegyetlen_dokumentumfilm_kavarta_fel_gronlandot/ "jött a verseny, az individualizáció," Igen, megérne egy elemzést az individuum mai kifacsart jelentésű csődje is, melyet a demokrácia nevű találmány kiítűnően meglovagolt. A "verseny" odáig vezetett hogy egy 100 fős termelő egységből mindig a legjobb tíz teljesítményét vették figyelembe, abból alakították a későbbi "normát", azután azt az új normát is akadt aki felülteljesítette - ebből lett még újabb, még kizsákmányolóbb elvárás, majd eljutottunk egy ókori állapotokat is megszégyenítő modern rabszolgatartó társadalomba. 21. század van, egy kombájn vagy egy traktor esetenként 100-1000 ember helyett dolgozik fáradhatatlanul, és mégsincs több szabadidőnk, vár a robotmunka éhbérért. A verseny miatt, pl a három éves mosógépünket ki kellett dobni, mert a processzora tönkrement. 35 ezer+ szerelői díj lett volna a cseréje. Ehelyett nyilván új gépet vettünk (ki nem?), és emiatt a mosógépgyárban (is) újra és újra robotolnak minimálbérért. Pedig ha az a valódi árán 100 ft-os chip cserélhető lett volna, akkor sem lett volna kevesebb mosógép a világban, tehát kisebb életszínvonal sem, csak egy szerelővel több, és a gyári munkásnak több szabadideje, miáltal újra EMBERRÉ válhatna az individuum eredendő értelmében. És mégegyszer mondom, továbbra is automata géppel mosnánk, és az életszínvonal sem csökkent volna egy szemernyit sem. Ebből a szemszögből nézve nem teljesen ördögtől való lenne egy új monarchikus (nem keverendő az azonos nevű programozással) világrend, egy igazi KIRÁLLYAL, aki megtestesült hatalomként az emberekért és a természetért ténykedne, és nem a versenyszerű szeméttermelés kiszolgálója lenne.

opos 2010.08.31. 11:54:53

"Kegyetlen film kavarta fel Grönlandot" Már maga a cím is egyfajta programozás, melyet a lehozó oldal igen szívesen használ napi szinten. Kíváncsi vagyok M. A. hogy tudod-e hová mutat, mennyi vizet zavar?!

M.A. 2010.08.31. 12:18:58

Hol van szó ebben a cikkben a programozásról? Itt ez inkább egy elvetélt kísérlet a helyi "cigányok" létrehozására. Mi hova mutat és mennyi vizet zavar?

M.A. 2010.08.31. 12:20:18

Ja igen, természetesen amikor majd a programozásról szóló információk sűrűsége eléri a kritikus szintet, "Az Irányítók nem léteznek" című bejegyzésben írottak szerint majd minden sarkon erről fognak beszélni, minden csatornán elkezdik ontani a tévinformációkat az ügyben. Fritz Springmeyer mindenesetre jövőre szabadul, ha jól emlékszem.

opos 2010.08.31. 12:46:46

Ebben a cikkben elrabolt és átnevelt, majd súlyos pszihés zavarokkal küzdő gyerekeről volt szó, mi ez ha nem programozás? Valamint a "cikk kommentjeiben" - így írtam, de akkor linkkel könnyebb lesz: http://www.origo.hu/nagyvilag/20091116-ausztralia-gyerekek-deportalas-eroszak.html Grönlandnak pedig szóba kell kerülnie, túlságosan elszigetelt volt eddig, pedig hamarosan főszerepet kap, és a cikk címe kavar körülötte, kavarja fel az állóvizet, mert új áramlatok, új szelek fújnak arrafelé mostanában. A tiltakozókat véresen leverő koppenhágai klímacsúcs sem szólt másról a színfalak mögött mint Grönland. Csak most előkerül a függöny mögül, botrányos mozifilmmel, indexes cikkel, múltkor főzős műsorban láttam, meg delfines filmben. Szóval ideje ízlelgetni, ismerkedni a grönlandi világot.

Alienexperiment 2010.08.31. 14:14:16

HAHAHA, Japánnal bajban lesznek, (helyi cigány réteg kialakításával) ott nincsenek kisebbségek, cigányok, zsidók, négerek, stb... Ott csak japánok vannak. (99,9%, a maradék az külföldi és éppen ott dolgozik) Alienexperiment

M.A. 2010.08.31. 14:18:17

Ha kell, majd importálnak Malajziából.

Alienexperiment 2010.08.31. 14:22:31

SURROGATES c. film is hasonló, (Bruce Willis) ott robot avatarokon keresztül élnek, de homokszem kerül a gépezetbe. LOST elemzés nem lesz? Az utolsó 2 rész érdekes, és valahogy nem passzol a többihez. Alienexperiment

spike 2010.08.31. 14:43:36

Azért Japánban van egy pár kínai is.Asszem a legtöbb tanulni megy oda.Bár tény, hogy egy külföldi nehezen helyezkedik el Japánban, van ahol lakást sem bérelhetsz, mert külföldi vagy :)

Kang the Conqueror 2010.08.31. 20:30:02

Azért azt megnézném, hogy Japánban a cigány mekkora "sikerrel" arcoskodna "szamurájkarddal", mint itthon...

b_alin 2010.08.31. 22:14:48

Az semmi. Ott a holokamut se lehet eladni. A japánoknak volt igazi holokausztjuk... mondjuk a németeknek is, viszont azt ki lehet hagyni a történelemkönyvekből, az atombombát már nehezen.

spike 2010.08.31. 23:38:29

"Azért azt megnézném, hogy Japánban a cigány mekkora "sikerrel" arcoskodna "szamurájkarddal", mint itthon..." Több mint valószínű, hogy egyenesen arconröhögnék, hogy meg sem tudja fogni rendesen a katanát :D Sőt a yakuza sem hiszem, hogy túl jól viszonyulna hozzájuk.

Kang the Conqueror 2010.08.31. 23:56:54

Jah. :)) Egyébként, nekem apám jó 12 éve, nagy nehezen, Németországból hozott egy olcsó másolatot (na nem mintha hasonló célból kellett volna, mint a kormosoknak), most meg bárhol lehet kapni az országban. Úgy értem, kardo(ka)t. A Tescoban is láttam már, de olyanokat, hogy nocsak. Szóval nem emlékszem, hogy annak idején könnyű volt szerezni ilyeneket.

spike 2010.09.01. 00:50:48

Persze, egy 20asért már szebb kardot kapsz, mint amit a gyűrűk urában vagy bármi más hasonló filmben láthatsz :D Ki is néztem egyet, csak azért ott nem tartok, hogy 20-30ezerért vegyek egy cuccot, amit több mint valószínű, hogy dísznek használnék :D Furán is nézne ki, ha éjszaka hazafelé bicskások belémkötnének, és előkapnék egy hatalmas pallost XD Viszont a rend őreinek is magyarázkodhatnék, hogy miért mászkálok én karddal :)

M.A. 2010.09.01. 13:46:23

Házirend 3§ 9. pont.

spike 2010.09.01. 14:22:23

Bocs. Amúgy tegnap láttam egy discovery-s reklámot az animal planet-en, egész konkrétan 9/11 -el kapcsolatos, és az időpont amikor adni fogják az 19:10.Nem igazán tudom, hogy ez véletlen, vagy sem, de az időpontban ugyanúgy benne van a két 1-es és a 9-es.A sorrend viszont más, de gondoltam hátha van benne valami.

Hun 2010.09.01. 14:44:55

Először is köszönet a cikkért! Igen ez is egyfajta "programozás" amit talán a kuruc.info és úgy általában a fősodratú média képvisel azzal, hogy folyamatoson fenntartják, gerjesztik a FÉL-ELEM légkörét különféle nyílt és sunyi technikákkal... Ezáltal az emberek energia szintje alacsonyan tartható, így könnyebb őket irányítani és nehezen látják át az összefüggéseket, ...stb. A blogbejegyzésben tárgyalt mesterségesen létrehozott kvázi "skizofrénia" (MPD) technikája és ezeknek a "biorobotoknak" a távvezélése már kemény dió azthiszem sokaknak. Ehhez a gyökértelenségnek és a gonoszságnak különleges kombinációja szükséges (jóadag talmuddal is fűszerezve :), aki ezt kiagyalta. A "szakirodalmat" lapozgatva és a mozaik darabkáit rakosgatva, felsejlik az is hogy azért itt részben "import termékről" van szó legalábbis elemeiben, mégpedig a "háttérhatalom" / "árnyékkormány" a különféle földönkívüli fajok tudásából merített erősen akik együttműködnek velük. Egy remek összefoglalónak tartom Dr. Drábik János - TUDATMÓDOSÍTÁS c. könyvét ami ezt a témát járja körül; érdemes elolvasni - fent van teljes egészében a Magyar Elektronikus Könyvtárban itt: http://mek.oszk.hu/06800/06897/html/0500.htm

M.A. 2010.09.01. 14:59:27

"jóadag talmuddal is fűszerezve :)" - azért azt ne felejtsük el, hogy a programozott áldozatok jelentős része zsidó. Ezen a szinten már nem a zsidó-gój ellentétről van szó, nem egyik embercsoport másik kárára való érvényesüléséről - ez már az egész rendszer kollektív öngyilkos önzésének a tünete. "a különféle földönkívüli fajok tudásából merített erősen akik együttműködnek velük" - Springmeyer leírja, hogyan kezdték el az egészet évszázadokkal ezelőtt, tibeti forrásokra alapozva, és hogyan kapott új lendületet Mengele kutatásaitól. Szóval ez nagy részben nyomonkövethetően a Földön kifejlesztett technika.

Kang the Conqueror 2010.09.01. 17:22:09

Nem a Házirend 3§ 8. pont? Springmeyertől hol tudok olvasni egyébként?

M.A. 2010.09.01. 17:28:11

"Nem a Házirend 3§ 8. pont?" - Is. "Springmeyertől hol tudok olvasni egyébként?" - az előző cikk alján mellékeltem a könyvét.

Kang the Conqueror 2010.09.02. 03:41:58

"előző cikk alján" Bocs! De vaksi vagyok...

Atilla 2010.09.03. 11:47:17

Itt a szeptember, mikor jönnek az új cikkek, meg az új rádió?

M.A. 2010.09.03. 12:31:08

A héten lett volna cikk, lehet hogy még lesz is a hétvégére. A rádiót még nem szerveztem meg, de jövő héten azt is elkezdem.

spike 2010.09.03. 14:28:48

Mik lesznek az új témák (csak néhány címszót)?Kíváncsi vagyok, sasolom minden nap az oldalt.

M.A. 2010.09.03. 15:20:38

Buzik, zsidók, cigányok. A szokásos. :)

Nihilus 2010.09.03. 20:58:24

M.A.: Hitler nem is lesz?! :)

M.A. 2010.09.03. 21:09:43

Nándi blogján, holnap!

M.A. 2010.09.04. 10:14:05

Felkerült oda az ígért hitleres írás, most kezdek ide is költeni valami izgi 18+ témát...

cath 2010.09.04. 13:14:52

Aha. tehát pornó oldallá alakul a nagyobb nézettség érdekében ? :) Talin mi volt? (van mentségem a hiányzásra -de biztos tudjukkik intézték, hogy még ne lássam meg a szinedet)

Elric 2010.09.04. 15:36:41

"egy 20asért már szebb kardot kapsz, mint amit a gyűrűk urában vagy bármi más hasonló filmben láthatsz :D Ki is néztem egyet, csak azért ott nem tartok, hogy 20-30ezerért vegyek egy cuccot, amit több mint valószínű, hogy dísznek használnék" Jobb is, ha csak disznek hasznalod, amit 20ezerert kapsz... :P Persze fegyvertelen emberekkel szembeni kemenykedesre tokeletesen alkalmas, de rendes karddal szemben sz@rt se er. Ugy jarnal, mint a multkori "rezboru szamuraj" Tatabanyan, amelyik arcoskodott egy ilyesmivel es meg annyi tulelesi oszton sem volt benne, hogy hatarozott nemmel valaszoljon arra a kerdesre, hogy akkor is ilyen kemeny lenne, ha nalam is lenne egy kard. :) Gondolom azt hitte, hogy vagany lesz a haverok elott, de szerintem a siros-bepisilos mutatvany nem volt valami vagany, miutan eltortem a pengejet... :D

Fehérzaj 2010.09.06. 13:45:58

A programozó rejtett jeleket hogyan csempészik bele a fősodrású szórakoztató médiába? Minden szerkesztőség, kiadó, rendezőség, színészgárda tele van alvó ügynökökkel?

M.A. 2010.09.06. 13:59:41

Tele vannak programozott emberekkel meg szabadkőművesekkel.

emjé 2010.09.12. 21:05:12

Az ikertornyok szanálásának évfordulóján elég sok honlap foglalkozik a témával. "1999-ben kiadták a Mátrix trilógia első részét. A filmben 17.36-nál bemutatják Neo igazolványát, amiben 2001 szeptember 11 szerepel."

boertttsllo 2010.09.22. 11:57:39

Helló! Előre bocsátom hogy amit mondok nem a poén kedvéért általam kitalált rajzfilm lesz ami jó példa lenne programozási rajzfilmnek, hanem egy létező műsor a Carton Networkön (hogy miért kezdtük el nézni az mind1:P) A rajzfilm címét nem tudom de 11:00 tól ment kábé 11:25 ig a rész címe Atlasz ék volt. Az első jelenetben 1 fiú és 1 lány tanítják meditálni a szőrös barátjukat(kicsit Wuki) a transzcendentális ommal, mikor is megremeg a föld. Megjelenik egy királykobra aki elvileg a hőseink által ismert Kígyó Boszorkány irányítása alatt áll, és közli az arcokkal hogy nem sikerült vele kitolni merthogy ő meg kihúzza a tengermélyén az Atlasz Ék nevü cuccot és szétremeg a bolygó, ebből egy kis ízelítőt ad, sok város romba dől és !!!3 másodpercig mutatják a Hősök terét ahogy szétesik...!!! (amikor meditáltak már gyanus volt de itt még egy kicsit rátett a lapátra a mese de jön még durvább) Háát kedves hőseink úgy gondolták, hogy ketté válnak, egyik csapat le az Atlasz ékhez, a másik pedig a környékbeli rosszfiúkhoz ment asszem(erre nem figyeltem mert közben főztem) A tenger alatt a csapat egyik fele találkozott egy várossal ami kicsit hajazott az elsülyedt város szokásos ábrázolásához, és benne egy halember szerü lénnyel. A halemberszerű lény amikor meghalja hogy kígyókról van szó, rájön hogy az ő népe által ismert Nagák ugyanazok(elvileg pusztítottak már a földön) és közülük egy jött vissza. És kábé ekkor szólalt meg a gyerek hogy nyugalom mert hogy Lemúriai eredetükbőll kifolyólag ők megtudják fékezni a dolgokat...(Lemúria többször is elhangzik kábé ilyen szövegkörnyezetekben) végül persze minden megoldódik a Wuki szerü lénynek azt mondják a csata közben(már egyedül ő van a hajón) hogy hallgasson a megérzéseire, erre ő meditálni kezd (kábé merít az Akashából és beugrik neki egy kép ami egy kígyófejet tartalmaz), aztán csodás módon kb 34 msp alatt meg is szerzi azt...(aztán már minden megoldódik jön egy nagy kígyó az atlantiszi menekülttel a hátán és megeszi a rosszakat[vagy elűzi]) szóval érdekes megnyilvánulások vannak benne többet nem említek mert ezek a kiemelendők (azért a Hősök terés rész elgondolkodtató)

M.A. 2010.09.22. 12:17:45

The Secret Saturdays 1x22 - The Atlas Pin http://www.imdb.com/title/tt1291662/ Torrenten nem találom ezt az epizódot. Valaki?

Vándor 2010.09.22. 12:23:39

M.A.: http://isohunt.com/torrent_details/124313241/secret+saturdays?tab=summary Ebbe bennevan. Gondolom, azt tudod, hogy fájlokat külön is le lehet szedni belőle. Én már szedem, de sajnos elég lassan jön (10k/s körül). Mindegy, majd leér...

Vándor 2010.09.22. 12:25:19

Hopp, most néztem, hogy az nCore-on fent van a magyar szinkronos változat is, onnan gyorsabban jön valszeg. A magyar címe a sorozatnak "Szombaték titkos világa"

boertttsllo 2010.09.22. 12:27:06

http://mesekaneten.blogspot.com/2010/07/szombatek-titkos-vilaga-1-evad-secret.html akár ez is jó lehet bizonyára működik

M.A. 2010.09.22. 12:28:56

Azt a fos rm formátumút már megtaláltam én is. Eredetiben jobb, ott átjönnek az NLP cuccok a hangsúlyozásban.

boertttsllo 2010.09.22. 12:32:26

http://www.megavideo.com/?v=45IP0OST ez volt az a rész és 3:58 után jelenik meg a hősök terére eléggé hajazó épület és egy harang megkondul...

M.A. 2010.09.22. 12:32:55

"Én már szedem, de sajnos elég lassan jön" - akkor megvan az IP-címed. :) (Magyar Telekom ADSL)

M.A. 2010.09.22. 12:36:38

A Hősök Tere a sivatag közepén van és zöldséget árulnak az ismeretlen katona sírjáról.

Justme 2010.09.22. 12:38:45

Az új rádióadás topikjában szóba került a Surrogates című film. Ha az érdekes akkor talán ez is az lehet: Gamer - Játék a végsőkig

vica 2010.09.22. 12:56:15

Atyaúristen, ilyen mesék mennek a tv-ben? (Basszus, de jó hogy nincs tv-nk, a gyerekek megállnának a növésben ettől...) Azért érdekes a párhuzam, hogy a Hősök tere és egy kínai (Nagy?)fal omlik le.

boertttsllo 2010.09.22. 13:02:56

Az érdekes hogy a gyerek elvileg a bomba ami ketyeg és elpusztitja majd a világot wiki: "..Ennek ellenére a család titkolja Zak természeti hovatartozását, továbbá, hogy az a sorsa, hogy ő lesz az emberiség elpusztítója..." nah most nézem az első részt és a gyerek a főgonosz műsorát nézi (Argon végzetes világa) az apa amikor megfedi gyerekét azt mondja hogy az ellenséget kutatja...(ez nem lehet olyasmire való utalás hogy a gyerek programozódik a műsor nézése közben?) namind1 szerintem programozással igen dúsított kis műsorról lehet szó de megvárom MA véleményét:)

M.A. 2010.09.23. 08:15:36

Most nézzem végig az egész évadot, hogy képet kapjak? "Azért érdekes a párhuzam, hogy a Hősök tere és egy kínai (Nagy?)fal omlik le." - a Hősök terének van egy másolata Kínában, asszem Shanghaiban.

vica 2010.09.23. 09:00:41

Akkor lehet hogy arra céloztak, és eszükbe sem jutott Magyarország. vagy naív vagyok?:)

NS harcos 2010.09.26. 16:34:24

http://www.youtube.com/watch?v=D684xUHR5KQ

M.A. 2010.10.12. 14:56:33

Mit találtam, mit találtam... Be is raktam ide, még egy Star Trek klip...

gyuff 2011.04.03. 01:12:49

érdekes, hogy milyen egyszerű retorikával kilehet kezdeni némely rendszer alapját, és szomorú hogy igy a képünkbe tolják és meg is csinálják:P http://index.hu/kulfold/2011/04/02/obama_az_ujravalasztasara_keszul/ tfh: 750 milla dollárt szed össze az újraválasztási kampányának pénzgyüjtési akciójával (önfennttartásra természetesen), mindemellett a kampány költsége ugyanennyire rúg, tehát 1 esemény alatt te résztvettél a kampányban lett választott oldalad és cserébe !beadtad a pénzt* és a voksodat, ők kiadtak annyit amennyit beszedtek + elnyerték az eseménysorozattal a választásod: lényegében ingyen vettek meg (ez talán így ilyen brutálisan nem működne mo-n de itt is hasonló alapok nyugszik a hierarchia) *háát igen tulajdonképpen butaságnak tünhet elsőre hogy olyan halmazt használok az emberek jellemzésére (kb tömeg) úgy hogy az magában foglalja az egyszeri embert mint elemet ami fent tartja a halmazt és eleme annak, de nem szeretik hangoztatni ezt a nézőpontot, mivel olyan szervezett tömeget eredményezne amely tisztában van önmagával és 1 a célja, olyan mint amilyen hangulatban választották pl Mátyás királyt, vagy választották Álmos vezért. Ennek a tömegnek minden eleme tudja hogy miért van ott és mivel tud a legjobban tenni ... na igen és itt kezdődik... miért tenne a bódult világ közösen valamiért? :P

gyuff 2011.04.03. 01:24:12

folyamatosan azt hangoztatják nekik hogy erre szavazz meg arra szavazz de el is hitetik hogy számít mivel a lényege hogy minél többet foglalkozz a politikával, saját benyomásom az hogy a politika élet több szintből áll, mindegyik egy bizonyos programozási mintának megfeleltetve, de ez nem lényeg mivel a lényeg hogy foglalj állást meg érdekeljen:) de amugy ne szóval pl: van az a réteg akinek addig jut el a politikai élet, hogy a fidesz meg az mszp ellenlábasok(apolitikus személyek), van az a réteg amelyik tudja hogy együtt kávéznak a parlamenti ülések előtt, van az a réteg ami mögé látja a személyekhez köthető cégeket gyárakat tevékenykedéseket:) (igen van az a réteg is ami mindenféle rendszerújító kísérletekbe fogna de van az is ami retteg a nibirus sztoriktólxD), és a politikai életnek bizony mindegyik szintnek meg kell felelni(annyira nem nehéz), és ez az ő vihalkodó táncuk melyet járnak bárcsak mi fütyülnénk..